lördag 5 februari 2011

Fångförteckningar

Magnus gav mig ett tips och länk till två stycken Ramselebor som blivit dömda till böter men pågrund av brist på pengar omvandlat till fängelse. Fängelset är i Härnösand och dessa två var:

Nils Johan Jakobsson. Född 1862 i Ramsele sn, detta län, sist skrifven derstädes. Arbetare. Dömd till böter och förordat av kronolänsman S.A. Norlander. Dömd af Ramsele Härads Rätt den 14 Februari 1887, att utgifva försutet vite tjugofem kronor, samt den 6 Juni samma år att för oloflig försäljning af spritdrycker böta fyratiofem kronor, tillhopa sjuttio kronor, hvilket vite och böte då tillgång saknades blifvit förvandlade till tio dagars fängelse. Tio dagars fängelse började den 8 och slutade den 18 November 1887. 1887 November den 18 frigifven efter utståndet straff.

Jakob Abramsson. Född 1860 i Ramsele sn, detta län, sist skrifven derstädes. Dräng. Dömd till böter och förordat av kronolänsman S.A. Norlander. Dömd af Ramsele Härads rätt att för misshandel böta etthundra kronor, hvilka böter då tillgång saknades blifvit förvandlade till tretton dagars fängelse. Tretton dagars fängelse började den 8 och slutade den 21 November 1887. 1887 November den 21 frigifven efter utståndet straff.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar