söndag 25 mars 2012

Nylén i Handelsregistret

Har idag varit in och tittat lite i handelsregistret för att se om jag kunde hitta någon Söderdahl i Junsele men sådan tur hade jag inte. Men jag hittade en annan gammal bekant, nämligen Erik Olof Nylén. Om honom har jag skrivit tidigare i bloggen och vill ni se mera fakta om honom så klicka här.

Registreringarna i Handelsregistret började 1888 så jag antar att E.O. Nylén hade varit verksam tidigare. Men första registrering finns på blad nr 211. Anmälan intogs i registret den 8 maj 1888. Den 11 maj kungjordes det i ortstidningen och den 14 maj i allmänna tidningarna. Följande finns att läsa:

Erik Olof Nylén i Forsnäs, Ådals-Lidens socken emnar fortfarande idka handelsrörelse derstädes under firma E.O. Nylén

Nästa registrering för honom finns på blad 773. Noteringen är införd den 22 november 1888. Kungörelse i ortstidningen den 5 december och i allmänna tidningarna den 8 samma månad. Då står det:

Erik Olof Nylén har flyttat sin handelsrörelse från Ådals-Liden socken till Ramsele socken, der rörelsen bedrifves under firma E.O. Nylén: rörelsen i Ådals-Liden blir filial.

Eftersom Erik Olof avled 1905 och hustrun 1908 så kan man tänka sig att rörelsen avslutades då. Men den nästa notering som finns är från den 6 december 1950 då det står att rörelsen har upphört, misstänker att det var en stor kontroll och rensning i listorna det året.

Någon som vet var E.O. Nylén hade sin rörelse i Ramsele?

En bror till Erik Olof, Israel Nylén, finns med på blad 219. Han registrerades den 8 maj 1888 och kungörelse samma datum som för Erik Olof.

Israel Nylén i Nordanåker, Edsele socken, emnar fortfarande idka handelsrörelse derstädes under firma I. Nylén

Även denna rörelse noteras som att den upphört den 19 maj 1950.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar