måndag 30 april 2012

Svenska Gods och Gårdar Junsele

Letade idag rätt på Junsele på samma skiva och även för denna församling inleds avsnittet med en bild på kyrkan och en beskrivning som finns här nedan.


Junsele

 JUNSELE socken i Angermanlands västra domsagas tingslag ligger vid lapplandsgränsen mellan Bodum och Anundsjö. Socknen genomrinnes av Angermanälven, och i dess centrum ligger ehuru ej genomfluten av älven Betarsjön i form av två avlånga vikar, vilka sammanlöpa i sydost. Naturen är landskapets vanliga storslaget vilda. Flera höjder nå mer än 500 m. över havet, medan Betarsjöns yta ligger endast 196 m. över havet. I norr nå Tjälbergets sluttningar inom socknen 540 m. Bebyggelsen håller sig huvudsakligen till älvdalen och spridda bergshöjder.
Jorden äges till mycket stor del av staten och trävarubolagen.
Fornminnen: Dessa utgöras dels av lösa stenåldersfynd, dels av stenåldersboplatser. Dylika ha påträffats vid Edsforsen, Grundtjärn, Ottersjön, Gärdsele, örtensjön och Ysjön.
Areal: 1.323,11 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 2.09S har åker, 4,6 tomt och trädgård, 809,1 slåtteräng, 37 kultiverad betesäng, 89.577,9 skogsmark, 25.392,2 övrig mark.
Jordbruksvärde: 3.790.300 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 1.280.000 kr.
Skogsvärde: 3.890.000 kr.
Tomt- o. industrivärde: 16.500 kr.
Invånarantal: 4.069 (1940).
Socknen är nämnd med sitt nuvarande namn 1535. Den var fordom annex till Resele men är numera eget pastorat.
Kyrkan är uppförd 1883. Bland inventarierna märkas en broderad mässhake från 1400-talet och ett altarskåp från det påföljande århundradet. När kyrkan byggdes revs den gamla, som var uppförd 1763 av allmogekonstnären Pehr Zachrisson från Kubbe i Anundsjö. I denna kyrka funnos målningar av Abraham Segerström från Härnösand. Fyra bevarade dörrar visa en vacker utsmyckning.
Kyrkoherde: Nordien, Nils Marcus Natanael.


Här hittade jag också en gammal släktgård. Den Sven Selin som står omnämnd är Sven Kristoffersson Selin (1825-1907) och alltså min farfars morfars far och Anders Jansson är alltså min farfars morfars morfar och Kristoffer Selin min farfars morfar. Sven har jag skrivit om tidigare i denna blogg (bara att söka på Selin).


Gårelehöjden 2

Postadr.: Gårelehöjden.
Areal: Total 45 har, därav 4 åker, 41 skog. Tax.-v. 5.300.
Jordart: Ler- o. sandjord. Skogsbest.: Barrskog.
Manbyggn. uppf. 1939, sommarstugan troligen 70-80 år gammal. Ekonomibyggn. uppf. i början av 1900-talet. 1 häst, 3 kor, svin till husbehov, 8 får, 8 getter, 20 höns. Gårdens förste kände äg. är Anders Jansson, som var äg. omkr. 1852. Efter honom kom hans svärson Sven Selin, vilken i sin tur överlät gården till sonen Andreas Stenmark. Den övergick därefter till dennes son Emanuel Stenmark, som 1922 efterträddes av nuv. äg.
Äg.: Bror Selin f. 1887. Son till Kristoffer Selin o. h. h. Anna Brita f. Jonsson. Gift med Hillevi f. Salomonsson. Barn: Britt, Bo, Evy, Bertil.
1 kommentar:

  1. Hej Mats! Britt Selin gift Tarberg bor kvar på gården. Det är samma släkt som jag är inblandad i. Vi hörs
    Hälsningar Sven Olof Selinder .

    SvaraRadera