fredag 28 februari 2014

Bedrägeri Ramsele

Ur polisunderrättelse måndagen den 30 januari 1939, efterlysta personer:

6:o Inneh. av hotell Färnlöf i Ramsele, fr. H. Färnlöf, har för bedrägeri anmält att en man, som uppgivit sig vara köpm. Carl Andersson, hemmah. i Stockholm samt född 20/1 98, under tiden 17-18 jan. bott å hotellet utan att betala sin till kr. 6:30 uppgående skuld för logi och mat. Hos uppasserskan hade han anhållit att få behålla rummet till följande dag, enär han uppgivit sig icke kunnat utfå sin hos P. Angermunds reparationsverkstad för reparation inlämnade automobil förrän 19/1. Därefter hade han medförande sin resväska, uppgivit, att han skulle gå ut i samhället för att göra affärer.
Hos Angermunds reparationsverkstad hade mannen likaledes smitit från att erlägga kr 2:50 för garagehyra och reparation under uppgift, att han saknat penningar men väntat en telegramremissa; och hade sedermera icke låtit sig avhöra. Bemälde man, som färdas i en bil »Dodge» av äldre modell, beskrives vara av medellängd och mager, med mörkt hår, slätrakad och trol. 35-40 år gammal samt iklädd mörkgrå kavajkostym och hatt av obekant fason och färg. Han torde efterspanas, anhållas och höras samt, under hans kvarhållande medd. sändas landsf. Lundin i Ramsele distrikt,, adr. Ramsele, tel. 6, vilken begärt efterlysningen.


Det framgår inte i någon senare underrättelse att de fick tag på honom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar