söndag 24 maj 2015

Det hände i Ramsele 1959

1959
* Den höga arbetslösheten bland ungdomar bekymrar de förtroendevalda. Studiecirkelverksamhet i samverkan med Länsarbetsnämnden föreslås. Företagarnämnden uppmanas att anordna kvällskurser under sakkunnig ledning (yrkeskurser).
* Ramsele Samhällsförening, Ödsgårds belysningsförening samt Ramselevallens belysningsförening ansöker, och blir beviljade, kommunala bidrag för ytterbelysning
* Lungsjöns ytterbelysningsförening får också bidrag (20% av styrkta kostnader).
* Biblioteket flyttas från kommunalhuset till medborgarhuset (Faxen) som nu står klart.
* Kommunalkontoret inför lördagsstängt under månaderna juli och augusti.
* Ägaren för hotell Färnlöf, Dagny Lundgren, genomför en omfattande upprustning av hotellet, och kommunen ställer upp med borgen.
* Kommunen köper fyra bostadsrättslägenheter (enrums) av HSB. Lägenheterna disponeras som pensionärslägenheter.
* Tomt för byggande av ytterligare pensionärshem 1 kyrkbygden är aktuellt. Ordförande får uppdraget att verkställa utredning.
* Stenviksstrands nedlagda skola säljs till Artur Holmberg för 10.000:-.
* Landsfiskalen i distriktet påpekar att parkeringsplatserna i Ramsele samhälle är för få och illa ordnade. Kn beslutar att ställa i ordning parkeringsplats för bussar på torget.
* Beslutas om bidrag för år 1960 för samhällsföreningar och ytterbelysningsföreningar.
* Till lunchrummet för kommunalkontorets personal köps möbler in för 662:-.
* Beslutas om bidrag till vägunderhåll och utfartsvägar.
* Motion inkommer om inköp av ny och modernare traktor som utbyte av den traktor som nu är i bruk. Motionen remitteras till byggnadstekniska nämnden som efter utredning föreslår att motionen ska avslås. Detta blir också Kn:s beslut.
* VA-frågan i Vallen diskuteras och byggnadstekniska nämnden får slutligen uppdraget att utreda ärendet.
*En samarbetskommitté för skolfrågor i Västra Ångermanland bildas. I den ska representanter för samtliga kommuner delta samt alla rektorer. Dess uppgift är av rådgivande och samordnande karaktär och det geografiska området omfattar Tåsjö, Fjällsjö,Junsele, Ådalsliden och Ramsele kommuner.
* Ny organisationsplan för kommunens skolor presenteras. En prövning ska göras huruvida skolorna i Gideåberg, Lilltersjö och Fjällbohög, på grund av lågt elevantal, ska kunna centraliseras.
* Ytterligare skogsinnehav köps. Vallåsen 1:32 och kostnaden var 64.000:-
* Elof Carlström får, av Kn och Länsstyrelsen, tillstånd att på torget, från transportabel kiosk idka försäljning av korv och bröd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar