söndag 10 september 2017

Släktutredningar i bouppteckningar!

Bouppteckningar kan vara en bra källa till att hitta släktingar. Här kommer ett exempel från en bouppteckning från 1912 som fördes in i Fjällsjö dombok vid vårtinget 1913.

År 1912 den 21 April, anstäldes laga bouppteckning efter Födorads tagaren Erik Jakob Eriksson i Bysjön i Junsele som afled den 12 April och lemnade efter sig följande arfvingar
Bröderna Anders Byström i Bysjön 65 år. Nils Johan Eriksson i Bysjön 60 år. Jonas Byström i Bysjön 55 år. Per Eriksson död och lemnade efter sig fem barn sönerna Erik Albrt född 1899. Nils Johan född 1903. Döttrarna; Genny margreta död, Angnis Eugene, död, Anna Augusta född 1897. Syster Gertrud Greta Person född Andersson i Näset död. och lemnade efter sig åtta barn. Sönerna Erik Petter 36 år Johan Gustaf 25 år döttrarna Greta Maria 37 år, Kajsa Lovisa 31 år Hilda Karolina 29 år: Mina Matilda 27 år. Beda Regina, 23 år. Jenny Josefina född 1893. 
Brodern Nils Johan.  Tillsades att uppgifva boet sådant det vid mannens död befans, och att uppvisa de Sterbhusets rörande Skrifter och handlingar hvilket skedde och befans Ställningen som följer. 

Många på listan som ska ärva men det blev inte mycket till var och en, behållningen efter betalningen av skulder blev bara 26 kronor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar