lördag 12 maj 2018

Eric Frödin från Gräsmark

Har under en ganska lång tid hållit på att att skriva av död- och begravningsböckerna mellan 1860 och 1900 i Ramsele och Junsele. Detta för att uppgifterna skall finnas med i nästa version av Dödskivan som skall komma ut under slutet av detta år. Det har tagit mycket tid och jag har inte hunnit med någon annan forskning på ett tag. När jag gått igenom böckerna har jag hittat en del intressanta men tragiska människoöden. 

I min andra genomgång med att kontrollera det som jag skrivit ner tidigare så kom jag fram till en person som kom från Gräsmark sn i Värmland. Hans namn var Erik Frödin.

Erik föddes den 24/9 1843 i Finnfallet, Gräsmarks sn i Värmlands län. Han var en son till inhyses Olof Larsson (1809-1869) och hans hustru Britta Perhrsdotter (1813-1898). Erik blev fältjägare och det var troligen då som han tog sig namnet Frödin. Han gifte sig den 29/10 1872 i Gräsmarks och vigselförrättare var J. Östquist. Redan som trolovad hade hustrun fött en son, August född 23/8 1872. Han dog redan den 24/5 1881.

Någon gång efter giftermålet så fick Erik idén att ta sig upp till Ramsele församling. Oklart om han kom själv eller hade med sig familjen. I vilket fall blev inte hans tid i Ramsele speciellt långvarig. I dödboken för 1873 kan man hitta följande (bilder hämtade från Riksarkivets Digitala forskarsal):


Inhyses Eric Frödin från Forsnäs i Gräsmarks sn avled den 18/11 1873 och begravdes den 4/1 1874. Han var drygt 30 år och gift står det i dödboken i Ramsele. Förutom de vanliga uppgifterna så finns även följande notering som var den som gjorde att jag stannade upp och läste lite extra noga:


Där står: Död i nybygget Lafsjöviken d. 18 f.m. efter att på morgonen s.d. blifvit funnen liggande med litet lif å vägen till och helt nära bemälde Nybygge, dit han dagen förut i öfverlastadt tillstånd fr. frambygden begifvit sig. Lafsjöviken belägen ungefär 1 mil fr. frambygden.

Hans avsikt var alltså att uppta ett nybygge och det i Lafsjöviken. Hur han fått nyss om detta från Gräsmark är svårt att säga men det fanns många Gräsmarkingar som flyttat upp före honom så någon kan ha skickat brev hem eller gjort ett besök och berättat om möjligheterna här uppe. En annan sak som man kan undra över är vad "öfverlastadt tillstånd" innebar? Hade han så mycket saker att bära så han helt enkelt duckade under av tyngden? Han begravdes av N.J. Frisendahl och ett attest skickades till Gräsmark:


Begrafven af N.J. Frisendahl, t.f. Pastor. Dödsattest sändes med posten d 31/12 till pastors Embetet i Gräsmark. Begrafningsattest sändes med posten 6/1 till do do.

Hustrun Stina måste på något sätt också kommit upp till Ramsele, om hon och sonen August var med redan när Erik tog sig upp eller om hon eller de kom upp efter hans död är oklart. Men Eriks postumt födda dotter Maria Kristina föddes den 24/3 1874 i Ramsele sn och det står i födelseboken att nedkomstorten var Vallens by i Ramsele sn. Attest skickades även här till Gräsmark. I husförhörslängderna i Gräsmark finns inget tecken på att familjen flyttat iväg utan det enda som antyder familjens resa norrut är dotterns födelseförsamling som hela tiden skrivs som Ramsele.

Vad händer då med resten av familjen. Som jag nämnt tidigare så dog sonen August redan 1881. Dottern bodde kvar i Forsnäs, Gräsmark ända till 1892 då hon flyttade till Bräcke, Jämtlands län. Modern följde efter till Bräcke 1899. Stina dog den 9/11 1931 i Sundsvall och dottern avled i samma stad knappt tio år senare. Hon var då gift Magnusson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar