måndag 10 december 2018

Det hände i Ramsele 1969

1969
* Gamla telelokalerna i bankhuset hyrs ut till Carlssons Offsettryckeri.
* Ett flertal ansökningar om, dels nybyggnadsbidraget till småhus, och dels om bidrag för enskilda va-företag, inkommer till kommunen.
* Tre "intensiva letare", Werner Nilsson, Gunnar Nilsson, båda Ramsele och Per Olof Persson, Högbynäs, belönas för sina prestationer under Mineraljakten Y 68.
* Nämnden beslutar föreslå Kf att, 1) undervisningen vid Imnäs skola läggs ned fr.o.m. läsåret 1969/70 och att barnen därefter hänvisas till Forsnäs skola, Ådalslidens kommun, och 2) undervisningen vid Vägersjö skola centraliseras till Edsele skola fr.o.m. samma läsår.
* Ramsele folkbibliotek får tilläggsanslag för inköp av grammofonanläggning som planeras bestå av 4 st. lyssnarapparater, högtalare och bandspelare. Under året föreslår nämnden bl.a. följande projekt som beredskapsarbete:
       turiststig genom den s.k. Kodalen.
       utförande av gatubelysning längs väg 331.
       rivning av saneringsfastighet i Ramsele centrum.
       anläggande av bad vid Edslan i Edsele.
       ombyggnad av Hotell Färnlöf.
       nybyggnad av busstation och busstorg i Ramsele.
       asfaltering av torget i Ramsele.
* Efter en framställan från Biblioteksstyrelsen anslås 6.500:- till inköp av textilier och möbler i samband med bibliotekets flytt från församlingshemmet till nya skolan i Edsele.
* Länsstyrelsens översyn av kommunens indelning i valdistrikt orsakar en del förändringar; Gideåbergs valdistrikt överförs till Ödsgård och Vallens och Imnäs valdistrikt överförs till Kyrkbygden.
* Nämnden beslutar uppdra till byggnadskontoret att planera ytterligare pensionärsbostäder.
* Broar över Prästbäcken och Molinsbäcken i Edsele ska byggas.
* SJ föreslår nedläggning av vagnslasts- och styckegodstrafik vid Betåsen fr.o.m. 1 juni 1970. Nämnden motsätter sig förslaget då fungerande godstrafik vid Betåsen är av stor vikt för kommunen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar