tisdag 11 december 2018

Det hände i Ramsele 1970

1970 
* Två alternativa tidpunkter för kommunsammanslagningen med Sollefteå diskuteras; 1 januari 1971 och 1 januari 1974. Nämnden beslutar föreslå Kf det senare alternativet.
* Fritidsnämnden föreslår att en ordinarie fritidsassistenttjänst inrättas. Tanken är att den nye assistenten ska hålla kontakt med olika organisationer beträffande lokaler och anläggningar samt biträda idrottsföreningarna inom kommunen som instruktör.
* En ny brandbil av typen Volvo N 86-44 till ett pris av 45.000:- köps in till kommunen. Leverantör är Motor-Companiet i Sollefteå.
* Den lokala skattemyndighetens (häradsskrivarens) mottagning i Ramsele dras in på grund av minskande besöksfrekvens.
* Kommunalkamrer Jan Andersson överväger att lämna Ramsele då tjänstebostaden inte uppfyller hans krav på komfort. Nämnden beslutar medverka till att lämplig bostad anvisas samt att erbjuda Andersson en något förmånligare löneplacering. Inte desto mindre bestämmer sig Andersson för att begära avsked från sin tjänst och flytta från orten. Till ny kommunalkamrer utses sedermera herr Sven Pettersson.
* Kn beslutar anföra besvär hos Kungl. Maj:t över Länsstyrelsens beslut om ändrad valdistriktsindelning.
* Representanter från Sollefteå sjukhus har vid ett besök påtalat behovet av en vårdcentral i Ramsele. Nu planeras en central, vars yta skulle bli ca 200 m2 , som ska kunna erbjuda husmodersgymnastik, barn - och mödravård samt sjuksköterskemottagning, och dessutom vara handikappanpassad. Nämnden beslutar överlämna ärendet till byggnadskontoret för beaktande.
* Västra Ångermanlands kommunaltjänstemannaavdelning föreslår att en företagsnämnd inrättas i kommunen. Kn bifaller framställningen.
* Brandsoldaterna i Edsele entledigas från sina uppdrag då brandkårens verksamhet centraliseras till Ramsele. LION:s får i uppdrag att sälja utrangerat material på auktion, där bruttointäkterna ska delas lika mellan hjälporganisationen och kommunen. Den brandbil som varit stationerad i Edsele säljs mot anbud.
* Bygården i Edsele får tilläggsanslag för inläggning av mattor och inköp av elektrisk spis och kokkärl.
* Postverket överväger nedläggning av diligenslinjen Strömsund - Ramsele på grund av dålig lönsamhet och anhåller om ett uttalande från kommunens i frågan. Nämnden beslutar att motsätta sig den föreslagna förändringen.
* Nämnden föreslår Kf att affärs- och bostadshus (s.k. Centrumhus) till en kostnad av 1.900.000:- uppförs i Ramsele centrum på fastigheten Nyland 1:13.
* Hotell Färnlöf utarrenderas till källarmästarparet Frank och Elisabeth Kjernsvik. Arrendatorn förvärvar även befintligt lager av matvaror och drycker, vilket kommunen förpliktar sig att på samma villkor återköpa om arrendatorn "drabbas av obotlig sjukdom eller faller ifrån".

2 kommentarer:

  1. Sven Pettersson är min pappa. Senare när kommunen slog ihop så veckopendlande han till Sollefteå. 1979 flyttade vi till Härnösand. Jag hade min "svenska" mormor och morfar i Ramsele då min mamma Sinikka kom dit under kriget och växte upp hos dom. Det var Gunnar och Elin (Eja) Eriksson. Eja var förr Omberg. Hon svarade alltid 88 i telefon även efter att telefonnumret blev femsiffrigt, 100 88. De bodde på "Bergs". MVH Johan

    SvaraRadera
    Svar
    1. Eja var född Omberg, ska det vara..

      Radera