fredag 21 december 2018

Det hände i Ramsele 1973

1973 
* Flottledsrensning utförs i form av beredskapsarbete i Gideån, Eldsjöån, Lafsån, Kvarnån, Vimmervattenån och Tarån.
* En modernt utrustad lekplats byggs på den vildvuxna tomten bakom gamla föreningshuset i Edsele. * Ks motsätter sig överlantmätarmyndighetens förslag om indragning av lantmäteriets lokalkontor i Ramsele. Ks påminner också i sitt beslut att Ramsele är klassad som serviceort, och ställer frågan, "hur skall servicen kunna bibehållas då staten endast fortsätter att bedriva avvecklingspolitik".
* Läkarstationen i Ramsele byggs till, och upprustas för att inrymma tvåläkarstation, distriktsköterska, arbetsterapeut m.m.
* Ramsele Hembygds- och kyrkokör fyller 50 år. Kommunen uppvaktar med ett verk av den lokale konstnären Anselm Runo. Tavlan ska hänga i församlingshemmet.
* Med anledning av den förestående sammanläggningen med Sollefteå, utses en festkommitté för att arrangera ett festligt och värdigt avslut på suveräniteten.
* Ramsele jaktskytteklubb beviljas ett kommunalt bidrag på 19.000:- för uppförande av en stuga vid älgskyttebanan. Stugan ska både fungera som sekretariat och som kaffeservering vid tävlingar.
* Kf beslutar att Stiftelsen Ramsele Småindustrier får behålla sitt säte i Ramsele och bedriva sin verksamhet i Ramsele i oförändrat skick även efter 1 januari 1974.
* Edsele Missionsförsamling beviljas ett bidrag av 1.000:- för installation av elektrisk värme i stora samlingssalen i Utanede missionshus.
* Efter en begäran från Strandmons Bygdeförening efterskänker kommunen sina 21 andelar i bygdegården.
* 1,5 miljoner kronor anslås till uppförande av ett hantverkarhus vars totala yta beräknas till ca 1.700 m2 . Huset, som till stor del ska finansieras genom statsbidrag, är avsett för uthyrning till bland andra Sollentunaföretaget AB Erik Sundberg som avser flytta sin verksamhet till Ramsele. 

Det var slutet för Ramsele Storkommun då kommunen överfördes till Sollefteå kommun och rär finns Ramsele än idag. All fakta som jag presenterat finns här.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar