torsdag 31 januari 2019

En kärnkvinna!

Denna text går att återfinna i minst fem tidningar i Amerika i juli 1901. Det är min mormors farmor det handlar om Kristina Lisa Andersdotter (1856-1943). Just denna artikel är från Texas posten med publiceringsdatum 18 juli 1901. Hennes efternamn är här felskrivet.

Hernösand.
En kärnkvinna, det namnet kan man med skäl gifva åt bondhustrun Märta Elisabeth Lordin i Forsnäset i Ådalsliden. Hon är 42 år gammal och har gifvit lifvet åt 13 barn, af hvilka alla lefva och äro stora, starka och friska. Blott tre gånger har hon vid förlossningen haft biträde af  barnmorska alla de öfriga gångerna har hon redt sig själf utan någon som hälst hjälp.
Såsom ett bevis på kvinnans säkerligen enastående krafter anför meddelaren följande händelse från förra årets höst. Kornet på åkertegarna stod färdigt att skäras och mannen gjorde sig färdig till skördearbetet, men tillsade sin hustru att för dagen hvila sig, då det säkerligen blefve ett annat slags arbete för henne, innan kvällen nått sin ända. Men detta gick den raska bondhustrun icke inpå. "Tror
du," sade hon, "att jag skulle lägga armarne i kors, när säden skall bärgas?" Och därmed grep hon till med skördearbetet. Under dagens lopp tog hon upp o. band 20 skylar eller lika med 360  kornkärfvar, hvarefter hon gick till hvila och reglade sin dörr om sig.
På morgonen var hon tidigt uppe som vanligt och bjöd sin gubbe kaffe på sängen. "När du druckit ditt kaffe," sade hon till sist till honom, "kan du gå in i kammaren och hälsa på din yngste son, som kom i natt." Äfven den dagen arbetade hustrun hela dagen på åkern utan att detta på minsta sätt tycktes bekomma henne illa. Hon har varit gift sedan sitt 19:de år och alltid varit rask och kry och en god moder för sin talrika barnskara, men de bortklemas dock icke af den kraftfulla och duktiga modern.

Man kan ju undra hur mycket som är tillagt i denna historia. Vad som är säkert är att hon var 42 år 1898, att hon då fött 13 barn där ett barn dog bara en och en halv månad gammal. Alla barnen utom två föddes under februari tom maj, en dotter född i juni och en i augusti så någon son i skördetid finns det inte. Men en bedrift gjorde hon oavsett då hon mellan 1876 och till 1898 fick 13 barn, mer än ett barn vart annat år.


Här är Lisa och hennes man Hans Zakrisson Nordin (1849-1924). Makarna hade ett hemman på norra sidan Fjällsjöälven i Forsnäs. Ett hemman som såldes ur släkten under Hans livstid. En son (min mormors far) flyttade över på södra sidan älven och brukade ett hemman där som sedan gick vidare i min släkt. Men det kan inte ha varit lätt för Hans och Lisa. Av de 13 barnen dog som sagt var en son bara efter någon månad. Yngsta sonen avled bara 20 år gammal. Förutom detta fick makarna se hela sex av sina barn ta ut flyttningsbetyg och emigrera till USA och Kanada. Så idag finns största delen av deras ättlingar på andra sidan Atlanten. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar