lördag 1 juni 2019

En notering i Junsele dödbok.

Satt och letade efter en person i Junsele död- och begravningsbok när jag hittade följande notis som tillhör de längre i den aktuella boken:

Det är döda 1836 och november 8 och begravd november 20.
Mo. f.d. Bond. och Kyrkovärd. Henric Henricsson Molin Olyckligen omkommen i Elfven midt nedan före Sin Gård. Krono Länsmannen i Districtet; Herr Zachris Lidblom, undersökte om ordsaken till, Döds Sättet hvaraf det updagades, att han ej gått dit i Elfven i afsigt att förkorta sitt lif utan i yrsel, i följd hvaraf han på ...... sätt, ärliga skulle begrafvas hvilket skedde, d. 20 der på följande. Molin var 75 år 7 mån och 3 dagar.

Denne Henrik Henriksson är en av de kandidater som finns som skulle kunna vara farfar till Abraham Tarander.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar