onsdag 31 augusti 2011

Rån och mord i Junsele

Här kommer en notis som fanns i Polisunderrättelser nr 62 den 29 maj 1880 under rubriken efterlyste personer.

  1:o. Postrån och mord. Enligt fr. Länsstyrelsen i Hernösand ankommet telegram har Sollefteå- Backeposten sistl. Onsdag d. 26 på morgonen blifvit rånad 1/2 mil söder om Junsele samt postiljonen Sjöqvist mördad. Posten jemte hästen, som drog den, äro bortröfvade. Af värdeförsändelser innehöll posten tvenne bref till Junsele, deraf ett fr. Hrr Joh. Wikner & C:o till Inspektor Magnus Klockhoff, assureradt för 4,000 kr., och ett rekommenderadt samt tvenne till Backe, det ena assureradt för 2,000 kr. och det andra för 220 kr.
  Ingen skjutsare medföljde posten. Medelst ett skott i hjertat har postiljonen blifvit mördad. En båt har samma natt blifvit stulen vid stranden af den nära mordstället flytande Ångermanelfven och rodd till plats å motsatta sidan så nära midtemot som möjligt. Å denna landstigningsplats syntes spår efter skor med klackjern och något nötta halfsulor. Klacken höll 2 dec.t. i bredd, sulan 3, o. hela längd 9,2 dec. tum.
  Från Junsele går en väg öfver Gäddede till Norge, dit väglängden är 22,5 mil o. en till Hernösand, 18,2 mil samt fr.denna sistn. väg i närheten af Sollefteå en väg till Östersund-Sundsvallsvägen. Upplysningar som rörande detta brott kunna meddelas, torde telegraferas till Länsstyrelsen Hernösand.
  En belöning af 500 kronor är utlofvad för brottslingarnas gripande. Medd. af Polismästaren i Sthlm.

tisdag 30 augusti 2011

Polisunderrättelser

När jag var på släktforskardagarna i helgen så hittade jag skivor med polisunderrättelser. Ganska intressant läsning där det berättas om brottslingar och rymmare. Detta var ett blad som kom ut för att informera poliser i andra distrikt vad de kunde vänta sig för besök och vad de skulle hålla utkik efter.

Följande notis har jag hittat i Polisunderrättelse nr 90 den 5 augusti 1880 under rubriken Efterlyste personer:3:o. En person uppgifvande sig vara timmerfaktor åt Insp. J.P. Björn, Junsele & Vallen, groft bygd, närmare 6 fot lång, med mörkt hår samt helskägg, än kallande sig O. Olsson o. än Östlund, har d. 22/7 på bedrägligt sätt tillnarrat sig tobak, halsdukar, matvaror, raspar, filar och dricksvaror från åtskilliga handl. i Sollefteå, under uppgift att varorna togos för Kramfors sågverk el. Björns räkning. Olsson-Östlund, som troligen tagit vägen åt Ramsele, torde efterspannas o. lagligen behandlas, enl. begäran af Polisuppsyningsm. Styrlander i Sollefteå. Den efterlyste är antagligen identisk med i N:o 71 D. d.å. omn. för 3:e res. st. str. Olof Olsson Östlund. Red.