söndag 31 december 2017

Gott Nytt År 2018!

Kontraster, massor av snö i Norrland medan det nere i Östergötland är grönt!


GOTT NYTT ÅR!!
 

tisdag 12 december 2017

Säsongens första snö

I natt kom den, säsongens första snö och det blev cirka tio cm till i morse. Lite kaos med taxi till Olle som var väldigt sen, hann med att skotta hela infarten ren från snö innan han åkte. Ingen snöröjning så långt ögat kunde nå och Ebba fick pulsa i snö till förskolan. Men när jag kom hem från jobbet så hade de minsann plogat och kört all snö från hela gatan lagt på min uppfart så det var bara att skotta igen men det är roligt med snö och ungarna älskar att det kommit snö.


 Får väl vara glad så länge som det ligger kvar och det borde bli några dagar i alla fall.

måndag 11 december 2017

Per Olof Sjödin (1853-1958)

Per Olof Sjödin föddes 1853 10/2 i Junsele sn. Han gifte sig 1878 20/10 med Fransåsättlingen Märta Johanna Selin. Hon var född 1854 16/2 i Gårelehöjden, Junsele sn och var en dotter till Sven Kristoffersson Selin och hans hustru Anna Stina Anderdotter. Makarna bodde i Gårelehöjden och fick nio barn tillsammans. Hustrun avled 1925 och som ni kan se nedan så dog Per Olof 1958 och var då Sveriges äldste med sina nästan 105 år.

Klippet är hämtat ur Genealogiska Föreningens samlingar.

Deras barn:
s. Per Magnus                (1879-1879)
d. Katarina Erika           (1880-1901)
d. Anna Margareta        (1882-1903)
s. Per Magnus                (1885-1946)
s. Sven                             (1888-1914)
d. Johanna Maria          (1891-1894)
s. Jonas Leander           (1893-1977)
d. Selma Maria              (1896-1970)
d. Edit Kristina              (1899-1983)

Som ni kan se så överlevde han alla sina barn utom tre och ingen av de barnen blev i närheten lika gammal som han blev.

söndag 10 december 2017

Det hände i Ramsele 1967

1967
* Orrje & Co får uppdraget att undersöka möjligheterna för en flygplats i Västra.
* Ramsele kommun ansluter sig till Föreningen Skogsträdsförädling under femårsperioden 1967 - 1972.
* Droskägare Thorsten Edholm beviljas 1.500:- för inköp av syrgas- och återupplivningsapparat samt slemsugpump till sin drosk- och sjuktransportbil.
* Ett 20-tal av kommunens småföretagare ska visa prov på sina produkter i utställningen Ådalen 67. Syftet med projektet är i första hand marknadsföring, men kan även bli ett betydande steg mot ett vidare samarbete inom regionen.
* Såsom borgensman för konkursdrabbade Ramsele Industri AB krävs nu kommunen på borgenssumman 325.000:- av Länssparbanken. Banken erbjuder dock ett nytt lån på samma summa till rörlig ränta (f.n. 7%) och amortering under högst fem år. Kommunen avböjer offerten.
* Kommunen köper mark för byggande av s.k. temporära åldringsbostäder; 12 - 16 bostäder i Ramsele, Nyland (8:1) och fyra i Edsele, kv. Hammaren.
* RIAB:s verkstadslokaler hyrs ut till AB Thermatic, Sala.
* En kommitté om fem personer tillsätts för att lämna förslag på placering av ny idrottsanläggning, bestående av ishockeybana och tennisbanor mm.
* Kn beslutar att nipröjning ska utföras som kommunalt beredskapsarbete.
* Under de 15 år som den kommunala musikundervisningen pågått har denna enbart skötts av "obehöriga" lärare. Nu ska därför en ordinarie musiklärartjänst inrättas i kommunen.
* En byggnadsplan för delar av byarna Krånge och Nyland fastställs.
* Edsele vägbelysningsförening beviljas bidrag med 35.000:- till ombyggnad av vägbelysningsnätet inom Ödsgård, By, Nordanåker och Åkerö byar.
* Hugo Svee utses till ny ledamot i styrelsen för stiftelsen Ramsele Musikfond.
* Ångermanlands Distriktloge av IOGT beviljas ett ekonomiskt bidrag av 12.000:- för anställning av en instruktör, vars uppgift bland annat ämnar bli fullföljande av den verksamhet bland ungdomar i åldern 13 - 16 år som påbörjats under gångna vårtermin.
* Nämnden beslutar föreslå Kf att, i god tid innan det förestående valet, minska antalet ledamöter i följande nämnder och styrelser: Barnavårdsnämnden (från nuvarande 8 till 7), Biblioteksstyrelsen (fr. 7 till 5), Nykterhetsnämnden (fr. 6 till 5), Skolstyrelsen (fr. 15 till 9), Socialnämnden (fr. 15 till 9), Skogsfastighetsstyrelsen (fr. 7 till 5).
* Kungl. Maj:t tilldelar Ramsele kommun 5.000:- ur Fonden för friluftslivets främjande att användas till förbättring av de sanitära anordningarna vid kommunens campingplats.
* AB Facit får uppdraget att upprätta förslag på ny möblering av kommunalkontoret. De utrangerade möblemanget ska i första hand användas vid inredning av Thermatics lokaler och i andra hand erbjudas ortens företagare. 
* Kommunen får statsbidrag för arbetskostnader rörande vatten-, avlopps- och dagvattenledningar  inom Ramsele. Arbetet ska utföras som beredskapsarbete, och företrädesvis kommer äldre, lokalt bunden arbetskraft att anlitas.
* Martin Sörlin avgår efter 12 år som ordförande i Kn.
* Centrala byggnadskommittén (CBK) bildas då det fortfarande råder bostadsbrist i kommunen.

lördag 9 december 2017

Hockeyspelare i poängtopp i SHL

Elias Pettersson, 19 år gammal, gör sin första säsong i Växjö i SHL och det har verkligen gått bra. Han kom från Timrå inför denna säsongen och på de första 25 matcherna har han gjort 11 mål och 24 assist och med 35 poäng leder han poängligan i SHL. Han säger till C-more att han var lite orolig inför säsongen att spela i SHL men tycker att han kommit in i det ju mer han spelat.

Vem är då denne Elias? Jo han är uppväxt i Ånge och har en äldre bror som heter Emil. Emil spelade för två år sedan i MoDo medan han förra säsongen först började i Skellefteå och sedan i Växjö för att inför denna säsong åka till USA. Går man några generationer tillbaka från dessa bröder så finner man släkten i Ramsele och Ådals-Liden. 

Brödernas farmors far var född i Ramsele.

Farmors far:
Karl Gunnar Sjödin föddes 1914 i Ramsele sn och dog 1972 i Fjällsta, Sundsjö sn (Jämtlands län).
Han var gift 1939 med Brita Kristina Sunberg, född 1913 i Mjösjö, Sundsjö sn och dog 1996 i Sösjö, Sundsjö sn.

Farmors farfar:
Karl Petrus Sjödin föddes 1887 i Sel, Ramsele sn och dog 1968 i Edsele sn. Gift 1912 med Alfhilda Eudina Hansson, född 1891 i Ramsele sn och dog 1972 i Edsele sn.

Farmors farfars far:
Jonas Peter Sjödin föddes 1861 i Ottsjö, Ådals-Liden sn och dog 1926 i Ramsele sn. Gift med Tekla Malvina Persdotter, född 1865 i Häxmo, Ådals-Liden sn och dog 1950 i Ramsele sn.

Farmors farfars farfar:
Johan Peter Jonsson Sjödin föddes 1833 i Ådals-Liden sn och dog 1904 i samma sn. Gift 1856 med Ingrid Maria Persdotter, född  1833 i Anundsjö sn (Västernorrlands län) och dog 1906 i Ådals-Liden sn.

Farmors farfars farfars far:
Jonas Persson föddes 1801 i Färila sn (Gävleborgs län) och dog 1868 i Ådals-Liden sn. Han var gift första gången 1823 med Dorotea Johansdotter, född 1796 i Ådals-Liden sn och dog 1834 i samma sn. Gift en andra gång 1834 med Brita Magdalena Johansdotter, född 1808 i Ådals-Liden sn och dog 1898 i samma sn.

Här är då vår första gemensamma person, nämligen Jonas Persson. Elias och Emil härstammar från första hustrun och jag från den andra. Eftersom deras anfader är bland de första barnen och min bland de sista så har det gått betydligt snabbare på deras gren. Det gör att jag är femmänning med Elias och Emils farmor.

fredag 8 december 2017

Det hände i Ramsele 1966

1966
* Stockholm Superfosfat Fabriks AB låter meddela att AB Grävmaskiner i Sundsvall får entreprenaden på brytning, och transport till Helgums station, av kvarts från Långsjökullen.
* På uppdrag av byggnadsnämnden upprättar länsarkitekt Stig Elmqvist förslag till byggnadsplan för den del av Nyland by som ligger norr om ålderdomshemmet.
* Kn beslutar söka medlemskap i nybildade Västernorrlands Turisttrafikförbund.
* Fyra lägenheter, avsedda för ensamboende eller vikarierande lärare, inreds i gamla skolhusets övervåning vid centralskolan.
* Länsstyrelsen ger kioskägare Elof Karlström tillstånd att idka försäljning på torget i Ramsele för försäljning "av juice,alkoholfria drycker och glass samt varm korv med bröd eller potatismos och senap, som tillhandahålles i samband med korven".
* För att uppmuntra fåravel, och dessutom bidra till vårdandet av ett öppet landskap, föreslår Västernorrlands Fåravelsförening att kommunerna i länet köper stängselnät som under vissa premisser utlånas till verksamma fårägare. Kn beslutar bifalla företagarenämndens förslag att anslå 5.000:- till inköp av stängsel.
* Herr G. Wallander, Ramsele Industri AB, anhåller om att "Gamla Viken" ställs till företagets förfogande för företagarutbildning, samt ett kommunalt bidrag per utbildningstimme. Nämnden beslutar föreslå Kf att tillmötesgå anhållan.
* En kommitté på tre personer tillsätts för att granska förutsättningarna för bildandet av en stiftelse för småindustri/industrifond i kommunen.
* Kn beslutar placera ut listor för "Nationalinsamlingen för Vietnam" runt om i kommunen.
* Vägersjö Byggnadsförening anhåller om att för en symbolisk summa få förvärva paviljongen vid
Utanede sjukhem, bygga om denna och nyttja den som serveringslokal vid festplatsen i Vägersjö.
* Turistinformationskartor ska sättas upp invid riksvägarna 331, 341 och 950. På grund av övergången till högertrafik ska kartorna sättas upp på vänster sida av vägen och under hösten 1967 flyttas till den högra.
* Då valdistrikten i Vägersjö och Gideåberg endast har 82 respektive 136 röstberättigade personer,
och då befolkningen framledes väntas ytterligare minska, föreslår valnämnden att de båda distrikten slås samman. Kn tillstyrker förslaget.
* Distriktsveterinär G. Pettersson rekommenderar nämnden att avslå en anhållan från bönder i Edsele och Gideåberg om en bestämd mottagningsdag i veckan för veterinärbesök.
* Herr Eric Ericsson utses till kommunens representant i den nybildade Ramsele Teaterförening.
* Efter avslutad utredning föreslår nämnden att byborna i Gideåberg tilldelas 700:- till upprustning av byns badplats under förutsättning att de själva utför arbetet.
* Kn beslutar föreslå att lekskola, i barnavårdsnämndens regi, inrättas i Ramsele fr.o.m. höstterminen 1967.
* Med anledning av den förestående högertrafikomläggningen kallar länsstyrelsen till sammanträde
med "representanter för av dessa frågor berörda kommunala organ".

torsdag 7 december 2017

En missad straff från vinst i gruppen!

Har precis sett matchen på TV mellan Östersunds FK och Hertha Berlin i Berlin. Jag har blivit lite Norrköpings-fantast efter sex år här nere men redan förra säsongen började jag hålla en liten tumme för laget från Jämtland. Norrköping spelade under Janne Andersson en rolig offensiv fotboll med mycket fart. Östersund spelar liknande fotboll och de allra flesta i ÖFK är otroligt tekniska och ofta blir man förvånad hur enkelt de hanterar och får med sig bollen i alla möjliga situationer.De har dessutom spelat utan någon som helst respekt och det har man sett i Europa League där de slagit det ena laget efter det andra.

I dag var sista matchen i gruppspelet och ÖFK såg lite trötta ut och det kanske gjorde mycket till att säsongen i Sverige slutade för 3-4 veckor sedan. Trots tröttheten tog de ledningen i andra halvlek men fick inte behålla ledningen mer än några minuter. Sedan spelades det fram och tillbaka ända till med fem minuter kvar av ordinarie tid då ÖFK fick en straff. Nori stegar fram och skall slå den och han har varit helsäker hela säsongen men denna gång  överlistade målvakten honom, Kanske var det också rättvist för straffen var ganska billig.  Lagen spelade av matchen och  då Atletico Bilbao vann så blev ÖFK tvåa i gruppen och får en liten svårare lottning.

Grattis ÖFK till 16-dels platsen. Ni borde egentligen få både bragdguld och Jerringpris för större bragd än detta som ni gjort är svårt att finna!

Jamtland Jamtland Jamt och standut!!!

onsdag 6 december 2017

Det hände i Ramsele 1965

1965
* En jeep, komplett med röd lack och försedd med texten "Ramsele Brandkår", av märket Volvo
Laplander L3314 PU köps till brandkåren för 19.600:-. Leverantören, Motor-Compani AB i Sollefteå,
avräknar 3.100:- inbyte för kommunens gamla Willys Jeep.
* Hotell Färnlöfs ägare tillåts förlänga utskänkningstiden för rusdrycker med en timme, till klockan
24:00.
* Nämnden bidrar med 100:- till länsinsamlingen för landshövding Eric Wesström, i samband med att denne lämnar sitt ämbete.
* Skolstyrelsen anhåller om att det, i samband med centralskolebygget, även byggs en simhall
under den blivande gymnastiksalen. Nämnden tillstyrker begäran.
* Gamla skolhuset i Meåfors säljs till herr Hjalmar Brodin efter att den tidigare spekulanten dragit
sig ur affären.
* Västernorrlands landsting meddelar att en allmän hälsoundersökning planeras från hösten 1965.
Som bidrag till kommunens omkostnader lämnar landstinget 50 öre per undersökt invånare.
* Fritidsnämnden föreslår att en skidbacke med lift anordnas på Rågåsen. Representanter från
Ramsele IF har tillsammans med en rådgivande specialist föreslagit lämplig plats och kyrkorådet
har godkänt att backen får anläggas på kyrkans mark. Kn beslutar förorda förslaget.
* En utredning tillsätts för att undersöka hur badplatsen i Gideåberg kan förbättras. Bl.a. saknas
såväl badbrygga som omklädningshytter.
* Byggtekniska nämnden får i uppdrag att utreda och kostnadsberäkna anläggande av tennisplan
bestående av två banor i centrala Ramsele.
* Arkitekt Rehnmark från Sollefteå anlitas för att upprätta förslag på lämplig utformning av torget
i Ramsele.
* Åtta av kommunens fastigheter är i behov av renovering. Efter anbudsförfarande föreslås
Byggnads AB Joel Fängström få uppdraget.
* Uppdraget att flytta och återuppbygga de kommunala verkstadslokalerna från Högberget till
industriområdet längs Näsåkersvägen läggs ut på anbud.
* Systembolaget låter meddela att det alltjämt inte är aktuellt att öppna butik i Ramsele.
* Interimkommittén för djursjukhus i Norrland anhåller om ekonomisk garanti motsvarande
450.000:- för ett framtida bygge av djursjukhus i samverkan med försvaret. Kn beslutar bordlägga
ärendet.
* En anhållan från Betelförsamlingen i Holmsta att få köpa gamla småskolan i Gideåberg avslås
av nämnden.
* Kn beslutar enhälligt att avslå den utredning som ska utgöra underlag för en sammanslagning av
Ramsele, Fjällsjö och Tåsjö kommuner.
* Konstnären Ivar Hjertqvist får uppdraget att utföra en målning i den s.k. skyddade verkstadens
matsal. Konstverket, vars motiv ska anknyta till arbete och fritid, får formatet 2 x 2 m.

tisdag 5 december 2017

Sara Brita Nilsdotter (1874-1955) del 2

I förra avsnittet om Sara Brita (som finns här) berättade jag att hon anlände till Quebec och förmodligen tog sig över till Minnesota. Jag har inte hittat någon boarder crossing för henne vid den resan men det kan ibland vara lite svårt att hitta i registren när svenska namn kan stavas väldigt underligt i USA. Alltså inte så lätt att veta om man hittat rätt.
1900 i Bradford distrikt 0018, Isanti, Minnesota har jag iaf hittat en Sarah Nelson som skulle kunna vara rätt person. Hon är född i dec 1874 och anlände till USA 1893, precis som min Sara. Hon skrivs som ogift betjänt hos Peter A Brandt och Annie Engström. Sara är också noterad som bagare. Peter står också som bagare och Annie som "Telephone girl". I övrigt så finns det en del svenskar på sidan så det är ett område med många svenskar.

Detta är ett litet utsnitt ur längden på Ancestry.com.

Vid den här tiden är hon fortfarande svensk medborgare och det går också att läsa i längden att han läser, skriver och pratar engelska.

Har även hittat en Sarah Nelson i census 1895 för Minnesota och Hennepin men det är väldigt osäkert om det är rätt. Tittar man i Wikipedia så kan man hitta några kartor som visar båda.

Hennepin county där huvudorten är Minneapolis.

Detta är Isanti och som man kan se så är de inte riktigt grannar men har bara ett county emellan. Alltså inte otroligt att hon flyttat mellan. Får se om jag kan hitta några andra dokument som tyder på det.

måndag 4 december 2017

Det hände i Ramsele 1964

1964
* En telefonkiosk med en s.k. tremyntsapparat ska placeras i centrala Edsele som ersättning för den nedlagda telestationen.
* Brandchef Carl Jarbo anhåller om en ny jeep till brandkåren som ersättning för det 17-åriga fordon som på sin tid överlämnades som gåva till kåren. Nämnden föreslår en nödtorftig reparation av den befintliga jeepen samt att medel för en ny tas med i nästa års budget.
* Nämnden beslutar tillstyrka Företagarenämndens förslag att låta Systembolaget öppna ett utminuteringsställe i Ramsele.
* En extra ordinarie musiklärartjänst ska tillsättas i kommunen fr.o.m. läsåret 1964/65.
* Skolstyrelsens föreslår nedläggning av Ovanmo skola och att eleverna flyttas till Ramsele centralskola. Nämnden tillstyrker förslaget.
* Ett antal mjölkbönder från Stenviksstrand anhåller om kommunalt bidrag till förbättrade mjölktransporter för byn. Nämnden beslutar föreslå avslag.
* Växjöläkaren Sylve Berglund erbjuds, som ende sökande, tjänsten som provinsialläkare i Ramsele.
Dr Berglund accepterar med villkoret att omfattande förändringar görs av läkarbostaden. Nämnden godtar enhälligt förbehållen.
* En ansökan från Svanö AB om förvärv av Rensjön 1:38, med undantag av ett tomtområde kring mangårdsbyggnaden med närliggande uthus, tillstyrks av nämnden.
* Skolstyrelsen uppdras att undersöka möjligheterna att kompensera Edsele Betaniaförsamling för det slitage som åsamkats församlingens lokaler till följd av att dessa under 18 års tid använts som skolbarnbespisning.
* Tvättavgifterna vid den kommunala tvätten anses ligga på en för låg nivå. Framledes ska tvätteriet nyttja samma taxa som motsvarande tvätteri i Junsele kommun; inlämningstvätt 1:20:-/kg och industritvätt 0:95:-/kg.
* Hr Gösta Lövgren ansöker om borgenslån för att kunna utveckla sin minkfarm i Ramsele. Nämnden beslutar föreslå Kf att teckna borgen under fem år för ett lån på 8.550:-.
* Nämnden beslutar tillmötesgå fröken Gunborg Hällkvists förfrågan om att få hyra barnbespisningslokalen i Vallens skola till tunnbrödsbageri.
* Efter genomgång av en handfull ansökningshandlingar utses hr Olof G. Ohlsson till ny skorstensfejarmästare för Ramsele kommun. Tjänsten tillträds 1 oktober 1964.
* Edsele bygdegårdsförening får ekonomiskt stöd till ny bygdegård.
* Kn beslutar tillstyrka fritidsnämndens förslag att anordna campingplats vid gamla prästgården. Ett förslag om att höja hundskatten till 50:- för år 1965 går till omröstning. Med en rösts övervikt beslutas dock att hundskatten förblir vid 30:-.
* Då inget kommunalt polisväsende finns fr.o.m. 1 januari 1965, beslutar nämnden att Ramsele
polisdistrikts ombildade polisförbund, som uteslutande bildats för polisväsendet, upplöses
nämnda datum.
* Ett nytt förslag till brandordning för kommunen upprättas.
* Rensjö bygdegårdsförening beviljas bidrag med 5.000:- för upprustning av bygdegården.
* Nye skorstensfejarmästaren Olof G. Ohlsson föreslår en höjning av sotningstaxan, då denna
enligt riksförbundets rekommendationer ligger under normaltaxan, en normaltaxa som dessutom
sedan länge tillämpats av exempelvis Långsele, Fjällsjö, Ådalsliden och Junsele. Nämnden tillstyrker
bifall.

söndag 3 december 2017

Årets julgris

Här kommer en bild på årets julgris.


Den kommer att vara uppäten innan jul!

Hoppas ni alla haft en riktigt bra första advent!!!

lördag 2 december 2017

Sara Brita Nilsdotter (1874-1955) del 1

Tänkte att jag skulle berätta lite mera om Sara Brita, hon som lämnade skrinet.
 
Sara Brita Nilsdotter föddes 27 december 1874 i Imnäs, Ramsele sn som en dotter till Nils Henriksson (1827-1904) och hans tredje hustru Greta Maria Nilsdotter (1840-1917). Hon var makarnas andra barn och döptes 4 januari 1875. Dopförrättare var N.J. Frisendahl och dopvittnen bonden Olof Danielsson och hans hustru i Nordantjäl. Bond Hans Nilsson och hustru i Ådals-Liden och Forsnäset. Dräng Sven Peter Nilsson i Nordantjäl och bondedottern Anna Brita Henriksdotter i Imnäs. Det var många släktingar med bland vittnena. Olof var gift med en moster. Hans gift med en faster. Sven Peter var en morbror och Anna Brita en kusin.

Sara Brita bodde kvar i Imnäs hos sina föräldrar till den 26 maj 1893 då hon tog ut betyg för att utvandra till norra Amerika. Samma dag tar också brodern Eriks hustrus dotter, Margreta Karolina Jakobsson, ut sitt betyg för flytt. 


Från Imnäs och Ramsele tog de sig till Trondheim i Norge där de köpte biljetter av bolaget Domino och registrerade sig den 7 juni på fartyget Tasso. De två hade också sällskap av kusinen Erik Viktor Molin (son till en faster till Sara Brita). Sara Eriksson som reste samtidigt var född i Forsnäs och hette som ogift Strandberg. Hennes man hette Nils Ersson. Den förste Olof Henriksson har jag inte kunnat identifiera men någon koppling borde han ha till de andra.

www.norwayheritage.com kan man se att Tasso avgick den 8 juni 1893 från Trondheim och gick via Christiansund och Aalesund till Hull i Storbritannien. Resan gick vidare med skeppet Vancouver den 15 juni 1893 från Liverpool och destinationen var Quebec, Kanada. Fartyget anlände dit den 24 juni och sedan fortsatte troligen Sara Britas resa med tåg till Minnesota, USA.
 

fredag 1 december 2017

Det hände i Ramsele 1963

1963
* Ett önskemål från provinsialläkare Peter Molin att få köpa en blodcentrifug, tre avfallsbehållare,
tre pallar, stege till undersökningsbrits samt diverseinstrument till en kostnad av 1.126:- bifalls av
nämnden.
*En räknemaskin av märket Addo 2353 anskaffas till kommunalkontoret. Leverantör är firman
Merkur i Sollefteå.
* Nämndsordföranden uppdras att söka bidrag ur regleringsfonden för vägbygge mellan Stamåsen
och Vimmeråsen.
* Hörnquists Elektriska inkommer med ett anbud på 450:- för 10 st mer eller mindre skadade
pumpmotorer ur kommunens förråd. Med villkoret att nämndordföranden först får köpa en 3
hkr:s pump för eget bruk till en kostnad av 100:-, godtas anbudet.
* Tandläkare Olle Anderssons svårigheter att få behålla sina anställda tandsköterskor någon
längre tid tror han beror på de undermåliga bostäder sköterskorna disponerar. Andersson begär
dels en renovering av dessa bostäder och dels medel för inköp av möbler. Nämnden beslutar i
huvudsak enligt Anderssons framställning.
* Arbetsförmedlingens f.d. lokaler i Mogården byggs om till bostadslägenhet.
* Ramsele IK beviljas 4.000:- för inköp av ny sarg till isbanan vid realskolan.
* Till vintervägplogning och snöröjning på torget, väg till Nipgården samt väg till häradsskrivarekontoret, får Ramsele Vägförening ett anslag med 2.500:-.
* Kn beslutar att Ramsele ska representeras i den s.k. Sundsvallsutställningen 1963 medelst två
skärmar om vardera 100 x 140 cm. För ändamålet inköps även två kommunflaggor.
* Bland ansökningarna till tjänsten som tvättmästare vid det kommunala tvätteriet väljs fröken
Marianne Forslund från Kvarnby.
* Då nämnden ställer sig tveksam till behovet, beslutas att ärendet rörande anskaffning av kortvågsradio till samtliga brandbilar i kommunen bordläggs. Frågan har väckts genom länsbrandsinspektör Vilhelm Tells skrivelse till brandstyrelserna och kommunalnämnderna i Västernorrlands län.
* Vid behandling av inkomna framställningar om anslag till organisationer beslutar nämnden
sålunda: Ångermanlands turistförbund avstyrkes, Västernorrlands Läns Jaktvårdsförening avstyrkes, Svenska Diakonsällskapet avstyrkes, Sveriges Dövas Riksförbund avstyrkes, Estniska Nationalrådet avstyrkes, Stiftelsen Sommarsol SVR:s Barnkoloni tillstyrkes 100:- att upptagas i 1964 års budget.
* En ansökan från Svanö AB om förvärv av Hällåsen 1:16 och 1:18 i Edsele socken bifalls under
förutsättning att bolaget avstår ett område, en landtunga som skjuter ut i Ramselesjön. Området
anses av nämnden vara synnerligen lämpligt som friluftsreservat.
* Folkskollärare Karl Axel Longs anhållan om övergång till oljeeldning i lärarbostaden i Vägersjö
godkänns av nämnden. En oljecistern om 5.000 liter ska därför installeras.
* Nämnden mottar en motion från hr Hugo Källkvist om att vidta kraftåtgärder för att, dels
skapa arbetstillfällen för den redan befintliga befolkningen, och dels locka till inflyttningar. Detta
bör bl.a. ske genom att till företagande ändamål upplåta de tomma lokaler som kommunen förfogar
över. Dessutom bör en person anställas som kan organisera arbetet med den framtida planeringen
och företa adekvata utredningar. Av Kf får nämnden uppdraget att vidtaga och verkställa
de syftemål som motionären avser.
* Skolstyrelsen begär renovering och delvis ombyggnad av rektorsbostaden i Centralskolans äldre
skolhus till en beräknad kostnad av 28.000:-. Nämnden tillstyrker bifall.
* Nämnden beslutar föreslå Kf ett bidrag av 3.000:- till Nordantjäls IK för i första hand förbättring
av fotbollsplanen.
* Hundskatten för år 1964 föreslås Kf att fastställas till 30:- per hund.
* Nämnden beslutar tillstyrka ett bidrag av 120:- till fruarna Inez Engerot och Helga Andersson
till omkostnader för en vävkurs i Lungsjön.
* Beslut fattas om utbyggnad av Ramsele Centralskola till en beräknad kostnad av 3.720.000:-.

måndag 27 november 2017

Sara Britas skrin

Min farmor brukade ibland prata om Sara Brita som åkte till USA och bildade familj där. Hon kom från Imnäs, Ramsele sn och var en moster till farmor och det är ju lite spännande med någon så nära som emigrerat. Tidigare i höstas fick jag reda på att min faster (tack för bilderna) har ett skrin som Sara Brita tagit över till Sverige vid något tillfälle då hon åkt tillbaka.

Skrinet är vitt och blommönstrat. Jättefint.

Det har gått i arv i släkten sedan början av 1900-talet.

Invändigt är det klätt med rosa tyg och det finns några hårborstar och andra spännande saker.
Jag kommer att berätta mera om Sara Brita inom några dagar.

lördag 25 november 2017

Tråg från auktion i Imnäs

För många år sedan så fick jag veta att det skulle finnas ett tråg, som min farmors farfar skulle gjort, på en auktion i Imnäs. Jag åkte dit och tittade lite och mycket riktigt fanns det till och med två tråg. Men bara ett tänkbart.


Det var lite skillnad i storlek på dem men det är en sak att jämföra nära när man går och tittar och då det auktioneras ut och man befinner sig en bit bort. Så det gick inte bättre att jag tog fel och trodde att det som låg för klubban var det av min förfäder och jag löste det för några hundralappar. När jag fick det så inser jag att det är fel och får skynda tillbaka för att kunna lösa det andra också och det gick vägen. Som ni ser på bilden ovan (och nedan) så står det initialer och ett årtal.

E P 1864. Min förfader som skulle gjort tråget hette Erik Petter Zakrisson Sundqvist så jag inbillar mig att det är han som gjort tråget 1864 även om det vanliga var att man signerade med initialer även för efternamnet.
Tråget står hemma på min gamla skänk som jag tror att en annan förfader gjort (pappan till Erik Petter). Mer om Erik Petter och hans fru finns här.

måndag 30 oktober 2017

Sara Gretas sjal!

För några dagar sedan bloggade jag om min farmors farmor Sara Greta Sundqvist f. Henriksdotter och hennes kista som gått i arv från henne till min farmor och vidare till min faster. Det inlägget finns här.


Fick en bild av min faster som visar en sjal som skall ha tillhört Sara Greta och nog låg i facket i kistan när farmor var liten. Fina färger. Kan det vara något typiskt färgmönster för Imnäs - Sundmo området? Någon som vet?

lördag 28 oktober 2017

Idag är det match igen!

Ja den här hockeysäsongen startade ju bra med fyra vinster inledningsvis men sedan har det gått lite trögt. I början så spelade de verkligen med fart och fläkt samtidigt som målvakten stod på huvudet vid flera tillfällen. Nu är det sex raka förluster och självförtroendet som fanns i början är som bortblåst. De flesta av spelarna vågar inte göra något konstruktivt framåt utan åker runt och är rädda att de skall göra något misstag som leder fram till ett motståndarmål. Och då händer det naturligtvis så. Aggressiviteten är bort, inga tacklingar, inget tryck framåt på motståndarforward och backar, dumma passningar i idiotiska lägen. Dessutom kommer en massa supportrar in i olika medier och skäller på dem och det leder absolut inte till någon förbättring. Det är nu som de verkligen behöver de "riktiga" MoDo-supportranas stöd. Så heja lite extra på dem nu istället!!!


Jag tror och hoppas att den riktiga botten nåddes i onsdags. På dagen när jag skulle ta förmiddagsfika på jobbet så råkade jag slå sönder min MoDo-mugg (eller iaf örat på den lossnade) och på kvällen så hann det bara gå 18 sekunder innan det var 0-1 i matchen. Så nu kan det bara gå uppåt. Snart är det match mot AIK på Hovet. De har gått otroligt bra sista matcherna och rusat upp i toppen. Det är alltså dags att bryta två trender idag! Och jag får väl se min trasiga kopp som en anledning att åka upp och se en match på plats i Ö-vik.

söndag 15 oktober 2017

Idag är det 90 år sedan..

.. farmors farmor Sara Greta Henriksdotter avled. 

Hon föddes den 6 mars 1834 i Imnäs, Ramsele sn och gifte sig den 13 oktober 1856 i Ramsele sn med Erik Peter Zakrisson Sundqvist. Han var född den 6 februari 1834 i Sundmo, Ådals-Liden sn. Erik Peter var bonde i Sundmo. Han dog den 11 maj 1886 i Sundmo. Sara Greta dog den 15 oktober 1927 i Sundmo av marasmus senilis.

Farmor brukade berätta om Sara Greta och när hon besökte henne i Sundmo. Här kommer ett kort utdrag ur en släktutredning som jag gjorde 1995.

Erik Petters hustru Sara Greta var tystlåten och sa inte så mycket. Det som hon brydde sig om när de kom och hälsade på henne var att de skulle få "någe rågbulla". Hon hade en kista som nu finns i Ramsele hos Karin. Farmor fick öppna den och titta i den  och det luktade så gott där av "säljtjuker". I facket som var på sidan hade hon några näsdukar och några "finhuväkläa". De kunde gå dit barfota någon söndag för att de längtade efter rågbullar. Hon var stor och tjock till skillnad från sin syster Märta Stina. Sara Greta var födorådstagare och det var Mählers Kristina som tog hand om djuren.


Här är kistan som Sara Greta hade rågbullar i och som sedan gick i arv till farmor och min faster Karin (tack Karin för bilderna).

På framsidan står det S.G.H.D. och det står ju för Sara Greta Henriks Dotter. Året 1851 finns också där och det året fyllde Sara Greta 17 år.

Här ser man facket till höger där näsdukarna låg.

Sara Greta blev 93 år 7 månader och 9 dagar. Hennes barn blev också gamla. Yngste sonen Henrik Petter blev 92 år 9 månader och 16 dagar, dottern Kristina Margareta var 92 år så när som på 15 dagar medan yngste sonen Zakarias, som utvandrade till Kanada, bara blev 82 år. Dessutom hade Sara Greta en dotter som dog bara 10 månader gammal 1857.
Även flera av barnbarnen blev gamla, flera blev över 90 år och två stycken blev över 100 år.

I kistan står det "Ingrid Sundqvist den 24 oktober 1927". Kan det vara den dag som hon fick kistan efter sin farmor?

tisdag 10 oktober 2017

Sara Helena Lidberg (1868-1937)

Sara Helena Lidberg föddes 1868 26/3 i Ottsjö, Ådals-Liden sn som en dotter till Nils Andersson Lidberg (1830-1884) och hans hustru Kajsa Dorotea Jonsdotter (1831-1919). Hon gifte sig 1890 16/2 i Ådals-Liden sn med Jonas Jakob Olofsson född 1868 15/4 i Fransåsen, Ådals-Liden sn. Han var en son till Olof Jonsson (1835-1914) och hans hustru Sara Stina Persdotter (1826-1915). Sara Helena avled i Eden, Junsele sn 1937 29/5 och dödsorsaken anges som hjärtfel. Maken avled i samma by 1942 17/7.

Deras barn:
d. Berta Dorotea Jonsson                        (1890-1966)
d. Syster Kristina Jonsson                       (1893-1918)
s. Nils August Jonsson                             (1896-1966)
d. Tiberia Margareta Jonsson                  (1899-1992)
s. Olof Axel Jonsson                                  (1901-1982)
d. Gerda Helena Jonsson                         (1904-1988)
s. Anders Jakob Jonsson                          (1906-1938)
s. Ernst Alfred Jonsson                             (1909-1909)
d. Anna Sylvia Jonsson                             (1911-1997)

Makarna var först bosatta i Holafors, Ådals-Liden sn där Jonas Jakob skrivs som arbetare. 1894 flyttar de inom byn till Holafors nr 2 och han skrivs då som torparrendator. 1899 flyttar hela familjen till Eden, Junsele sn och där blir de också torpare på ett "torp på bådas livstid". Där bor de fram till de avlider 1937 och 1942.

Någon som har kort av makarna och barna?


torsdag 5 oktober 2017

fredag 22 september 2017

Säsongen har startat!

I onsdags var första matchen för MoDo säsongen 2017-18. De fick åka ner till Oskarshamn och spela och lyckades vinna med 3-0. Några reflektioner efter att ha sett matchen på tv och inför deras andra match som de spelar på hemmaplan imorgon lördag mot Västervik.

- Målvakten Erik Hanses gjorde en mycket bra match och jag är glad att han fick hålla en nolla. Han var bra redan förra säsongen när han kom in och igår så gjorde han några riktigt bra räddningar och "stod lite på huvudet" och räddade. De två senaste säsongerna har inletts med målvakter som, inte varit dåliga, men inte heller riktigt haft den där förmågan att göra de där riktigt svettiga räddningarna. En sådan målvakt har vi inte haft sedan Ullmark och Forsberg som båda drog till USA för några år sedan. Kul att se och jag hoppas han fortsätter i den stilen (vilket jag tror han gör). Dessutom har vi ju en målvakt till som varit riktigt bra i några matcher på försäsongen och säkert kan bli en utmanare till Hanses om förstespaden.

- Lagkaptenen Magnus Häggström som återkommit till MoDo efter sex år i andra föreningar. Han börjar med att göra det första målet och jag tycker han visade en vilja och kämpaglöd och tog verkligen sitt ansvar att kämpa och kriga i varje byte. Fortsätter han på det sättet blir han ett ovärderligt föredöme för alla de andra, unga som äldre.

- Den store målskytten förra året i Tingsryd, Johan Eriksson, fick pricka in ett mål och dessutom i nummerärt överläge. Han hade några chanser till och såg lite irriterad ut när han i slutet av matchen inte fick passningen som skulle betytt att han kunnat lägga in sitt andra mål i tom kasse. Sugen på flera kassar alltså, det är bra. Det målet gjorde Marklund och det var bra att han också fick börja med ett mål.

- Det var många i laget som jag upplevde tog i och körde på stenhårt i alla byten. Defensiven var också ganska ok även om det blev några mindre bra passningar.

Hoppas att det blir mycket folk på matchen i morgon och att de kan få det att lossna på hemmaplan också, det vore riktigt roligt.

Tittade lite på matchen Björklöven mot Leksand idag där det förstnämnda laget vann tillslut med hela 6-3. Bara att konstatera att det inte är lätt att komma som ett lag från SHL med många stjärnor som förväntas bära laget till segrar i varje match. Trycket på axlarna kan bli otroligt tungt om det börjar gå dåligt.

måndag 11 september 2017

Fyra år av saknad!

Idag är det fyra år sedan vi tog farväl av min svärmor. Samma dag slog en ros ut på en av våra rosbuskar på baksidan. På varje årsdag sedan dess har det funnits minst en utslagen ros och dessa har kommit samma dag eller någon dag innan. Det var inget undantag i år.

 Årets ros.

Molnhimlen utanför jobbet idag 16:25.

söndag 10 september 2017

Släktutredningar i bouppteckningar!

Bouppteckningar kan vara en bra källa till att hitta släktingar. Här kommer ett exempel från en bouppteckning från 1912 som fördes in i Fjällsjö dombok vid vårtinget 1913.

År 1912 den 21 April, anstäldes laga bouppteckning efter Födorads tagaren Erik Jakob Eriksson i Bysjön i Junsele som afled den 12 April och lemnade efter sig följande arfvingar
Bröderna Anders Byström i Bysjön 65 år. Nils Johan Eriksson i Bysjön 60 år. Jonas Byström i Bysjön 55 år. Per Eriksson död och lemnade efter sig fem barn sönerna Erik Albrt född 1899. Nils Johan född 1903. Döttrarna; Genny margreta död, Angnis Eugene, död, Anna Augusta född 1897. Syster Gertrud Greta Person född Andersson i Näset död. och lemnade efter sig åtta barn. Sönerna Erik Petter 36 år Johan Gustaf 25 år döttrarna Greta Maria 37 år, Kajsa Lovisa 31 år Hilda Karolina 29 år: Mina Matilda 27 år. Beda Regina, 23 år. Jenny Josefina född 1893. 
Brodern Nils Johan.  Tillsades att uppgifva boet sådant det vid mannens död befans, och att uppvisa de Sterbhusets rörande Skrifter och handlingar hvilket skedde och befans Ställningen som följer. 

Många på listan som ska ärva men det blev inte mycket till var och en, behållningen efter betalningen av skulder blev bara 26 kronor.

torsdag 7 september 2017

Organisten Röström i Hudiksvall

En gren i min släkt som jag tyckt varit väldigt intressant är min farfars farmors fars gren. Han hette Jöns Jönsson i Sverige och John Sparfeldt som emigrerad till USA. Mer om honom finns här. Denna släkt har haft lite annorlunda släktnamn och andra yrken än bönder och torpare som resten av min släkt varit. Jöns fader var fältjägare med namnet Jöns Gärd, farfadern Jöns Roth var också fältjägare och samma var hans far Nils Svedberg. Modern var den som hade namnet Sparfeldt och hennes far, Jakob Sparfeldt, var ur- och instrumentmakare. Jakobs pappa hette Per Zakrisson Sparfeldt och hade troligen fått namnet genom att vara soldat. Per skall vara född 1718 enligt husförhörslängden men vi har inte hittat honom i födelseboken. Han gifter sig i Sidensjö sn och försvinner senare därifrån och vi har inte hittat vart. Det skulle kunna vara till Norge för dit flyttade sonen Jakob.

Pers far hette Zakarias Röström och han var organist, först i Luleå, och senare i Hudiksvall. Han föddes omkring 1689 i Umeå Landsförsamling. Gift med Katarina Persdotter Röberg (1689-1733). Makarna hade sju barn. Den första Cecilia var född 1709. Barnen Katarina (1711), Anna (1711-1711), Anders (1714) och Katarina (1615) var födda i Luleå. Per (1718) och Kristina (1721) troligen i Hudiksvall. Zakarias dog 1725 15/4 i Hudiksvall och begravdes i kyrkogången. Det finns en bouppteckning efter honom och summan är över 1000 Riksdaler. I dagens värde motsvarar det över en miljon kronor. Hustrun tog, efter hans död, barnen med sig och flyttade norrut till sin släkt.

När jag bodde i Söderhamn var jag på besök i Hudiksvall men bara någon enstaka gång. När vi åkte söderut igen i somras så stannade vi för där i drygt ett dygn och besökte bland annat kyrkan i staden. Det är sällan man har möjlighet att vara inne i en byggnad som man med säkerhet vet att en förfader född på 1600-talet varit inne i också!


Kyrkan i staden heter Jakobs kyrka. Den är stadens äldsta byggnad från 1672. Staden Hudiksvall är sedan 1582 men det finns inga andra byggnader från den tiden kvar. Byggmästaren hette Johan Mattsson och han fick ansvaret för byggnationen 1668. Invigningen skedde 1672 och detta genom en predikan av professor Martin Brunnerus på själva midsommarafton.

 I dödboken 1725 står det att Zakarias begravdes i kyrkogången och det finns även en numrering, N11. Vilken kyrkogång och plats det är nog svårt att veta, dessutom så är det nu trägolv i kyrkan.

1897 görs en ny orgelfasad, den tidigare var från 1748. Nytt orgelverk tog de i bruk några år innan nämligen 1895.
    
Världens kramigaste man Bosse måste också få en kram!

tisdag 5 september 2017

Idag skulle farmor fyllt 105 år

Idag för 105 år sedan föddes min farmor i Imnäs, Ramsele församling. Hon var bara sex år när hennes mamma dog i Spanska sjukan och hennes pappa och syskonen fick ta hand om varandra. För fem år sedan skrev jag mera om henne.

Hon hade ända till dess hon var en bit över 80 år gammal getter och får och gjorde getmese och getost. Ost och mese som var vida känt och det var många som kom till henne och köpte en burk eller en bit. Många utflyttade från byarna runt omkring brukade passa på att besöka henne när de var hemma på somrarna. Kaffe eller saft och dopp fanns det alltid!

 Så vad passar bättre än en bild av farmor och några killingar från 1974.

Farmor och hennes getter fick också vara med i tidningen 1983. Det är lite svårt att läsa artikeln men jag skall vid tillfälle se om jag kan skanna i lite bättre kvalitet. 

Farfar dog redan 1965 och farmor var relativt pigg ända fram till dess hon somnade en natt, hemma i sin lägenhet inne i Ramsele, en dryg vecka efter sin 87-årsdag. Det är 18 år sedan i nästa vecka. Graven finns på Ramsele kyrkogård och bilden är tagen i våras innan blommorna börjat blomma!!

måndag 28 augusti 2017

Regnbåge över Forsnäs

I början av augusti tog jag denna bild norrut från den gård där jag är uppväxt. Både den primära och sekundära regnbågen var ovanligt tydlig och nästan hela vägen ifrån ena sidan till den andra sidan. Tyvärr så var det svårt att få med hela regnbågen på en bild.


Där uppe på andra sidan fjällsjöälven finns det fortfarande lite rester kvar av den gård där min mormors farfar bodde med sin familj i början av 1900-talet. Även om det växt upp rätt mycket senaste åren kan man se källaren och grunderna till några hus. Tänkte ta en tur upp dit men tiden räckte inte till, det får bli nästa gång istället.

söndag 27 augusti 2017

Bouppteckning från Edsele

Satt i kväll och letade runt i bouppteckningar för att hitta rätt på en som avled i slutet av 1926, en släkting som jag är intresserad av att få reda på hur många barn han hade. Den bouppteckningen hittade jag inte (ännu i alla fall) men jag fann en annan från Edsele där den som avled hade några aktier. Har aldrig tidigare stött på en bouppteckning med aktier så långt tillbaka. Det var inte många, bara sju stycken, men jag tycker ändå att de hade ett ganska stort värde, hela 1400 kr.

Bilden är ett klipp från Arkiv Digital.

Som man kan läsa i klippet så hade personen sju stycken aktier i AB Svenska Handelsbanken. Nominella värdet var 100 kr per styck men de har upptagits till 200 kr per styck. Denna post i bouppteckningen är alltså 70% av totala tillgångarna för personen i fråga. Det skulle vara roligt att räkna ut vad dessa aktier skulle varit värda idag om man behållit dem och återinvesterat alla utdelningar som varit under tiden. Har ännu inte hittat något sätt att få fram aktievärden, splittar och utdelningar så långt tillbaka. Genom att gå in på Kungliga Myntkabinettet kan man i alla fall räkna ut vad en summa pengar från förr motsvarar idag. Genom att lägga in 1400 kr där så ser jag att värdet i dagens penningvärde motsvarar 40861 kr. Aktierna har säkerligen en mycket högre värdering än så idag om de finns kvar. Undrar vad sonen som ärvde aktierna gjorde av dem.