söndag 26 augusti 2018

Döda Fallet i Ragunda

I sommar när vi åkte hemåt så stannade vi för vid Döda Fallet för att titta lite och det var faktiskt första gången som jag åkt dit. Har tänkt åka så många gånger men nu blev det äntligen av. Det är ett spännande landskap.


Fallet ligger på Indalsälven mellan Östersund och Sundsvall. Vid slutet av den senaste istiden bildades genom sand- och jordavlagringar en ås på sidan om Döda Fallet. Det var för cirka 9000 år sedan. Åsen hindrade vattenflödet från älven och den tog en enklare väg och Storforsen bildades. Uppströms forsen uppkom Ragundasjön. Den var 25 km lång och täckte en yta av 1600 hektar.


Storforsen var ett problem att ta sig igenom när man ville flotta timmer. Därför gavs 1793 ett uppdrag, till en driftig man från Sundsvall, att skapa en flottningsled förbi forsen. Detta för att virket inte skulle slås sönder när det skulle passera forsen.


Mannen som fick uppdraget hette Magnus Huss och var född 1755. Han var köpman i Sundsvall och kom senare att få smeknamnet Vildhussen. Han hade många idéer och var handlingskraftig och det var egenskaper som skulle visa sig vara både värdefulla och ödesdigra.


Huss funderade på om det inte gick att göra en ränna och leda lite vatten en lugnare väg så att man där skulle kunna ta ner timret lugnt och stilla, förbi Storforsen. Många av byborna runt omkring var skeptiska till hans förslag och projektet utsattes för många sabotage. Sommaren 1795 var Huss klar med förberedelserna men då var det någon som saboterade och han fick skjuta projektet ett år till.


Så skedde det den 7 juni 1796. Det hade varit en ovanligt kraftig vårflod och natten till den 7 juni så bröt sig vattnet helt plötsligt igenom åsen och på bara fyra timmar tömdes hela Ragundasjön. Det var en enorm flodvåg som sköljde fram och förödelsen blev stor, en naturkatastrof av oanade mått. Det blev tyst i Storforsen och istället bildades Döda Fallet. Ragundasjön blev odlingsmark och det underlättades faktiskt med flottningen när forsen tystnat.


Fast alla var inte glada för att Döda Fallet blivit till. Vildhussen omkom i Indalsälven under en båtfärd och året var 1797. Det gick rykten att uppretade ortsbor gömt båtens åror och satt Huss i båten och skjutit ut den i älven. Huss var chanslös i älven och ligger begravd på Lidens kyrkogård.


1890 gjorde kung Oscar II en resa till Döda Fallet. Två år senare så besöktes platsen av Oscars yngre bror August änka. Båda skrev sina namn på en sten som senare fått namnet kungastenen.