torsdag 31 juli 2014

Kamp mot superiet

Följande kan man läsa i Västernorrlands Allehandas jubileumsskrift 1877 (sid 12).

Kamp mot superiet
  Genom Gefle nykterhetsförening har i dagarna till k. m:t inlemnats en böneskrift om widtagande af åtgärder till dryckenskapslastens hämmande. Böneskriften har erhållit 57.706 underskrifter, delade på 1.329 petitioner från 722 särskilda orter.
  Inom Westernorrlands län hafwa underskrifterna warit följande:
  Fjäl 58, Föllinge 136, Helgum 28, Härnösand och kringliggande orter 101, Liden 53, Mo 127, Nordmaling 17, Ramsele 67, Skorped 65, Stigsjö 103, Styrnäs 42, Stöde 288, Sundsvall 356, Swartwik 71, Torp 395, Tuna 164, Tynderö 79, Örnsköldswik 327. Summa  .477.

lördag 26 juli 2014

Skogsbolag verksamma i Västra

I Västernorrlands Allehandas jubileumsskrift har jag hittat följande notiser om skogsbolag som var verksamma och köpte upp skog och hela hemman i församlingarna uppe i västra Ångermanland.

Under år 1874 står följande:

Nytt bolag
 Inom Westernorrlands län har bildats ett större bolag för uppköpande och förädlande af träwaror. Bolagets benämning lär blifwa "Lugnviks nya ångsågsaktiebolag"med ett kapital, som icke får understiga 200.000 kronor.

Nästa notering finns året efter, nämligen 1875:

 Brunne ångsågs aktiebolag, med styrelsens säte i Brunne, Gudmundrå socken och tingslag af Westernorrlands län, är kommit till stånd. Aktiekapitalet skall utgöra minst 150.000 kr och högst 300.000 kr.tisdag 22 juli 2014

Junsele kyrka

Hämtat ur Västernorrlands Allehandas jubileumsskrift 1883 (sid 28).

  Byggandet af nya kyrkan i Junsele pågår med ifver. Yttertaket är lagt. Målning af hvalfvet redan börjad. Kyrkan antages blifva färdig till nästa höst.

Från samma skrift 1884 (sid 31).

Junsele kyrka rives
  Regeringen har förklarat hinder icke möta för Junsele församling att låta rifva den gamla kyrkan i församlingen med villkor dock att kyrkans äldre inventarier tillvaratages och väl vårdas.

söndag 20 juli 2014

Greta Dorotea Selin från Gårelehöjden

Johan Teodor Nolén föddes 1858 5/10 i Nyland, Ramsle sn. Han var en son till Jonas Nolén och hans hustru Lisa Erika Nilsdotter.Han gifte sig 1881 4/7 i Junsele sn med Greta Dorotea Selin. Hon föddes 1862 28/11 i Gårelehöjden, Junsele sn och var en dotter till min farfars morfars far och mor Sven Selin (1825-1907) och hans hustru Anna Stina Andersdotter (1827-1896). Längre ner finns det ett foto av henne. Familjen bodde i Omnäs, Gåsnäs och Tängsta i Resele sn. Johan Teodor avled i Tängsta 1920 23/1 och hustrun i samma by 1940 2/2.

Deras barn:
d. Erika Kristina (1881-1882)
d. Anna Karolina (1882)
s. Johan Teander (1885-1902)
s. Karl Jonas (1887)
d. Ida Erika (1892)
s. Albert (1895)
d. Hulda Kristina (1899)
d. Hildur Elisabet (1901)
s. Nils Teander (1905-1980)
d. Svea Margareta (1908)

Här kommer bilden av Greta Dorotea. Tack Sandra för att jag fick låna kortet.


Här sitter Greta Dorotea Nolén med sitt barnbarn.

fredag 18 juli 2014

Telegrafledning

Vi kör en notis till från Västernorrlands Allehandas jubileumsskrift och detta hände 1883 (sid 29).

Telegrafledning till Ramsele och Fjällsjö
Kongl. m:t har i skrifvelse af den 2 mars, i öfverenskommelse med hvad telegrafstyrelsen föreslagit, bifallit kon. befhdes hemställning att telegrafledning må anläggas till Ramsele och Fjellsjö samt telegrafstationer af tredje klasser der inrättas, men att deremot med den föreslagna anläggningen till Junsele må tills vidare anstå.

Var i Ramsele inrättade man den första telegrafstationen?

torsdag 17 juli 2014

Västernorrlands Allehanda 1879

Fick i förra veckan tips i Junsele Facebookgrupp om att tidningen Västernorrlands Allehanda (VA) gjort en jubileumsskrift med klipp från tidningen under 75 år (tack Barbro). Skriften heter "75 år med Ådalarnes folk" och består av två band som berättar om tiden 1874-1949 och ett tredje band omfattar åren 1949-1953. Började leta på www.bokborsen.se och hittade ett exemplar som jag beställde (fanns flera också där om någon annan är intresserad).

Där hittade jag följande notis om Ramsele från 1879 (sid 19).

Från Ramsele
Skrifver "Strömkarlen" till Jemtlands tidning: Visserligen har man länge förvånat sig öfver att en så betydande plats som Ramsele skulle bestå sig med ett temligen otillfredställande gästgifveri, men ingalunda hade man ventat sig ett ytterligare steg baklänges i samma riktning och aldraminst ett fattigdomsbevis af den art, som, i form af det nya gästgifveriet, nu sett dagen i detta annars framåtsträfvande samhälle. Emellertid får man ej tillämpa gästgifveriet såsom någon gradmätare på Ramsele i öfrigt, ty detta samhälle har ständigt gått framåt och Ramsele är nu, näst Sollefteå, en af öfre Ångermanlands mest betydande platser, kanske den förnämsta. Länge har man också varit betänkt på att skaffa sig telegraf samt ett bankkontor på platsen.

Ja det var ord och inga visor. Någon som vet vilka dessa gamla och nya gästgiverier låg och vem som ägde dem?