måndag 30 juni 2014

Översvämning

Denna notis fanns i Aftonbladet 1863. den 9 september

-- Från Norra Ångermanland skrifves den 26 aug:
  En öfversvämning har nyligen träffat åtskilliga af de vid Ångerman-elfven belägna trakter. Denna älfven inom lappmarken stora flod uppflödar på vårsidan hvarje år trenne gånger , först vid islossningen och snöns borttinande och sedan midsommartiden, då den s.k. fjellfloden kommer. Inträder i slutet af Maj och förra delen af Juni stark värme, som mäktar smälta någon betydligare del af de omätliga is- och snömassorna i fjellbergen, så blifver denna hög, väldig, förödande. Detta var händelsen nu. I mannaminne skall floden ej varit så hög. Redan i Resele och Junsele socknar, der stränderna likväl äro höga, har den öfversvämmat åker och äng; och längre upp inom Åsele och Wilhelmina, der stränderna mestandels äro helt låga, har naturligtvis öfversvämningen haft vida större utsträckning. De invid elfven belägna byarna hafva ock der sina förnämsta ängar eller slätter och dess hafva ganska nmycket lidet af  flodens våldsamma färd. Man tänkte sig stora fältsträckor, betäckta med sand och gyttja i stället för yppig grönska. En tröst i olyckan må det vara, att man för kommande år har att vänta sig goda höskördar, verkningar af öfversvämningen, som väl stundom härjar och föröder, men ock vattnar och göder.

Vad finns det mera om denna översvämning?

lördag 28 juni 2014

För 113 år sedan

För exakt 113 år sedan, nämligen den 28 juni 1901 döptes min farfar Konstantin Johansson. Han föddes den 7 juni 1901 i Forsmo, Ramsele sn och döptes tre veckor senare och dopvittnen var N.A. Näsström och hustru i Forsmo. Prästen som döpte honom hette Edvall och dopnamnet var Olof Konstantin. Olof är ett litet släktnamn och innan farfar så var det tre stycken som hette Olof och efter honom har det blivit tre generationer till med samma namn.

Så här ser hans födelsenotis ut i Arkiv Digital:

fredag 27 juni 2014

Vargplåga i Junsele

I Dalpilen den 31 januari 1925 fanns följande lilla notis införd.

Vargplågan i Tåsjö och Junsele
För en tid sedan anställde en vargflock stor förödelse bland renhjordarna i Tåsjö socken i Ångermanland. Enligt vad jägmästare Gran i Backe meddelat har vargflocken nu över Bodum socken följt hjordarna ned mot Junsele. Sålunda har ett flertal renar rivits knappa 12 km. från Junsele stora kyrkby. Samtidigt har en järv hemsökt Ulvviks kronopark i Junsele socken. Jägmästare Gran har endast en gång förut hört talas om spår efter järv i reviret och meddelar, att vargar icke i mannaminne härjat inom Junsele socken.

Någon som hört berättas om detta tidigare?

I Wikipedia kan man läsa att tidningen Dalpilen utkom i Falun åren 1854-1926.

tisdag 24 juni 2014

Ovanmobron i vinterskrud

Bron i Ovanmo har varit med vid flera tillfällen tidigare men inte en vinterbild. Detta kort hittade jag i Ramsele-gruppen på Facebook. Tack Per Åke för att jag fick låna kortet till min blogg.


I huset till vänster nästan vid brofästet på Ovanmo sidan skall en Anton Färdig ha bott. Jag skall se om jag kan hitta mer information om honom.

lördag 7 juni 2014

Gamla bron i Ramsele

Här kommer en bild av gamla bron i Ramsele. Det är en ganska ovanlig vinkel och jag vet inte att jag sett bron från det hållet tidigare.


Tack Ulf för att jag får låna bilden.