måndag 31 augusti 2015

Det hände i Ramsele 1962

1962
* Länsstyrelsen begår alltid att kommunen ska lämna yttrande när bolag m.fl. avser att köpa mark och fastigheter belägna inom kommunen. Oftast fattar Kn beslut om att tillstyrka bifall till framställningen.
* Byggnadsarbetareförbundet har i skrivelse påtalat önskemål om åtgärder för att lindra arbetslösheten bland byggnadsarbetare. Man anser att de nämnder och styrelser som ansvarar för byggnadsärenden och projekt borde kunna agera kraftfullare och effektivare.
* Frågan om parkeringsplatser och trafiksäkerhet inom Ramsele samhälle diskuteras.
* Beslutas att förvärva mark för uppförande av högreservoar i Edsele.
* Lungsjöns IF får 500 kronor i bidrag till bygge av isbana.
* Beslut hade tidigare fattats om att sälja Rensjöns skola. En bygdegårdsförening har bildats i byn och skolan skänks till föreningen.
* Strandmons bygdegårdsförening ansöker om medel att reparera bygdegården. 1000:- beviljas.
* Sommaren 1961 öppnades en turistbyrå i Ramsele och företagarnämnden anser att man även denna sommar ska hålla en turistbyrå öppen. Företagarnämndens förslag gillas.
* Gamla häradsskrivarkontoret byggs om till lägenheter och rustas för 120.000 kronor.
* Stensjögruvans intressentförening (70 medlemmar) har i skrivelse till Kn hemställt om bidrag för fortsatta undersökningar vid gruvan. Beslutas att bevilja ett lån på 10.000:-.
* Ett nytt kraftverk i Edsele planeras.
* Gideåbergs folkskola skänks till bygdegårdsföreningen.
* Frågan om byggande av fler hyreshus är åter uppe till diskussion och en utredning tillsätts.
* Byggnadstekniska nämnden har kostnadsberäknat VA projektet i Ödsgårdsmon och summan slutar på 561.000 kronor. Ärendet bordläggs för ytterligare utredning beträffande möjligheterna till finansiering.
* En om- och tillbyggnad av skolan i Edsele planeras att starta år 1963. Beslutas att avsätta 700.000:- ur investeringsfonden till det planerade skolbygget.
* F.d. Bergs pensionat Nyland 3:69 förvärvas av kommunen till ett pris av 33.000:-. Viss del av fastigheten Nyland 2:30 köps också in av kommunen. Syftet med markköpen var att disponera områdena till tomtmark.
* En respirator köps till läkarmottagningen av Kn.
* Det kommunala bostadstillägget höjs till 400:-/år för ensamstående och 500:-/år till gifta pensionärer.
* Ny skolorganisation fastställs. Flyn och Vallens skolor kan inte längre, på grund av elevunderlaget, kvarstå i sina nuvarande skolformer. En skola intill vägskälet i Högberget ska uppföras av delar av Flybrännans skolhus.
* Skogsfastigheten Vägersjö 1:2 köps in till ett pris av 130.500:-

söndag 30 augusti 2015

Släktforskardag 2016 i Nyköping

Denna helg var det släktforskardagar i Nyköping och igår lördag tog jag och åkte bil dit. Lite svårt att hitta hade jag och körde fel två gånger inne i Nyköping. En gång hamnade jag uppe vid kyrkan. Som tur är så finns det kartor i telefonen så jag kom till slut rätt och fick plats på parkeringen.


Efter att ha parkerat så gick jag bort mot mässhallen och det var ingen liten kö in till entrén som ni kan se här, säkert 200 m med intresserade släktforskare.


Trots att det var en lång kö så gick det ganska snabbt och jag började prata med en person som har sina rötter uppe i Skellefteå och härstammar fån Bure-släkten där flera hundra gånger. Jag som alltid tyckt att mina nästa 20 positioner med Per Zakrisson från Tynnerås varit mycket men här blev jag slagen med hästlängder.


Invigningen missade jag men det var inte heller något som jag tänkte kolla. Började med att gå runt och titta lite bland alla montrar och utställare och det finns en del intressant litteratur och hjälpmedel att köpa. Var bort och kollade Riksarkivet men där var det så mycket folk mesta delen av dagen så man kom inte ens fram. Gjorde en del inköp och fick bl.a. min nyinköpta bok om DNA-forskning signerad av författaren Peter Sjölund.


Första intressanta föredraget som jag ville se var just om DNA-forskning och det var författaren och journalisten Karin Bojs som berättade om sin nya bok "Min Europeiska familj de senaste 54000 åren". Intressant berättelse och jag blev tvungen att köpa boken eftersom vi nog är lite släkt även om det är långt tillbaka (flera tusen år). Stod sedan i dagens tredje kö för att få den signerad. Den fjärde kön för dagen var lunchkön. Hörde aldrig någon siffra men det måste ha varit massor med folk på plats.


Nästan sista punkten på dagens program var ett föredrag av Peter Sjölund och han var duktig på att berätta om sin DNA-forskning och vad man kan hitta om man tar ett test. Tror att det inspirerade många att ta ett test och förhoppningsvis så blir det ett rejält "rassel" i oktober eller november när alla testerna från dessa två dagar blir klara och alla deras släktingar ser resultatet.

Det var en mycket bra dag och nu har jag litteratur så att jag har läsning under ett par månader.

söndag 23 augusti 2015

Hans Nordin och hans son II

För några veckor sedan skrev jag om min mormors farfar Hans Nordin och hans son Nils Otto. Då visade jag en gammal bok som han skrivit i och det var insatt dödsannonser där. Här kommer nu bild på Hans Nordin (1849-1924) och hans hustru Kristina Lisa Andersdotter (1856-1943).


Den första dödsannonsen som fanns i boken var från 1918 och var för sonen Nils Otto Nordin (1898-1918). Han var alltså knappt 20 år när han dog i lunginflammation. Här är ett kort av Otto.


I sommar var jag förbi deras grav uppe i Näsåker och tog en bild på Hans Nordins familjegrav. Den är daterat 1918 så jag antar att det var Otto som var den förste som begravdes där. Tidigare så var det en ganska bred grusgrav som jag tror kunde ha sex personer i bred men sedan några år så är de allra flesta gravarna på kyrkogården gräs.


Gravstenen är alltså snart 100 år gammal.