måndag 30 april 2012

Svenska Gods och Gårdar Junsele

Letade idag rätt på Junsele på samma skiva och även för denna församling inleds avsnittet med en bild på kyrkan och en beskrivning som finns här nedan.


Junsele

 JUNSELE socken i Angermanlands västra domsagas tingslag ligger vid lapplandsgränsen mellan Bodum och Anundsjö. Socknen genomrinnes av Angermanälven, och i dess centrum ligger ehuru ej genomfluten av älven Betarsjön i form av två avlånga vikar, vilka sammanlöpa i sydost. Naturen är landskapets vanliga storslaget vilda. Flera höjder nå mer än 500 m. över havet, medan Betarsjöns yta ligger endast 196 m. över havet. I norr nå Tjälbergets sluttningar inom socknen 540 m. Bebyggelsen håller sig huvudsakligen till älvdalen och spridda bergshöjder.
Jorden äges till mycket stor del av staten och trävarubolagen.
Fornminnen: Dessa utgöras dels av lösa stenåldersfynd, dels av stenåldersboplatser. Dylika ha påträffats vid Edsforsen, Grundtjärn, Ottersjön, Gärdsele, örtensjön och Ysjön.
Areal: 1.323,11 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 2.09S har åker, 4,6 tomt och trädgård, 809,1 slåtteräng, 37 kultiverad betesäng, 89.577,9 skogsmark, 25.392,2 övrig mark.
Jordbruksvärde: 3.790.300 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 1.280.000 kr.
Skogsvärde: 3.890.000 kr.
Tomt- o. industrivärde: 16.500 kr.
Invånarantal: 4.069 (1940).
Socknen är nämnd med sitt nuvarande namn 1535. Den var fordom annex till Resele men är numera eget pastorat.
Kyrkan är uppförd 1883. Bland inventarierna märkas en broderad mässhake från 1400-talet och ett altarskåp från det påföljande århundradet. När kyrkan byggdes revs den gamla, som var uppförd 1763 av allmogekonstnären Pehr Zachrisson från Kubbe i Anundsjö. I denna kyrka funnos målningar av Abraham Segerström från Härnösand. Fyra bevarade dörrar visa en vacker utsmyckning.
Kyrkoherde: Nordien, Nils Marcus Natanael.


Här hittade jag också en gammal släktgård. Den Sven Selin som står omnämnd är Sven Kristoffersson Selin (1825-1907) och alltså min farfars morfars far och Anders Jansson är alltså min farfars morfars morfar och Kristoffer Selin min farfars morfar. Sven har jag skrivit om tidigare i denna blogg (bara att söka på Selin).


Gårelehöjden 2

Postadr.: Gårelehöjden.
Areal: Total 45 har, därav 4 åker, 41 skog. Tax.-v. 5.300.
Jordart: Ler- o. sandjord. Skogsbest.: Barrskog.
Manbyggn. uppf. 1939, sommarstugan troligen 70-80 år gammal. Ekonomibyggn. uppf. i början av 1900-talet. 1 häst, 3 kor, svin till husbehov, 8 får, 8 getter, 20 höns. Gårdens förste kände äg. är Anders Jansson, som var äg. omkr. 1852. Efter honom kom hans svärson Sven Selin, vilken i sin tur överlät gården till sonen Andreas Stenmark. Den övergick därefter till dennes son Emanuel Stenmark, som 1922 efterträddes av nuv. äg.
Äg.: Bror Selin f. 1887. Son till Kristoffer Selin o. h. h. Anna Brita f. Jonsson. Gift med Hillevi f. Salomonsson. Barn: Britt, Bo, Evy, Bertil.
lördag 28 april 2012

Svenska Gods och Gårdar Ramsele

Vid släktforskardagarna i Norrköping så hittade jag Svenska Gods och Gårdar som pdf. Försökte leta fram farmors och farfars hus i Forsmo men det fanns inte. Kommer ihåg att det fanns två böcker hemma hos farmor där huset fanns med men de var nog äldre än denna. Den äldsta var ganska liten och jag tror att den var från före 1920. Denna är från 1941. Även om jag inte hittade deras hus så får man lite fakta om Ramsele och naturligtvis en bild av kyrkan.Ramsele

RAMSELE socken tillhör Ångermanlands västra domsagas tingslag och är belägen invid jämtlandsgränsen mellan Fjällsjö i norr och Edsele i söder. Mitt igenom socknen rinner den forsrika Faxälven, kantad av talrika nipor, och genom dess östra del rinner Fjällsjöälven. Områdets höjd över havet växlar mellan 200 m. och mer än 500. 530 är höjden å Kolsjöbackarna längst i söder å jämtlandsgränsen. Talrika insjöar finnas, varav den största är Nässjön, belägen mellan de båda
älvarna.Ungefär hälften av socknens jord äges av de stora trävarubolagen.
 

Fornminnen: Endast stenålderslämningar äro kända. Bland dessa märkas flera boplatser, såsom t. ex.
vid Kvarnbacken nära Nässjön, å Slåttholmen, vid Vackervika, Vallen, Vimmeråsen och Ö. Sundsudden i sjön Äxingen.
 

Areal: 1.037,33 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 1.877,7 har åker, 1.154,9 slåtteräng, 3,1 kultiverad betesäng, 979,5 annan betesäng, 76.876,3 skogsmark, 13.179,7 övrig mark. Jordbruksvärde: 3.831.200 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 1.396.900 kr. Skogsvärde: 4.348.800 kr. Tomt och industrivärde: 9.500 kr. Invånarantal: 4.220 (1940).
 

"Rafnasil" är nämnt 1270. Socknen omfattade då även de nuvarande socknarna Helgum, Edsele, Fjällsjö, Bodum och Tåsjö. Vid pastoratsdelning 1835 gjordes Edsele till annex under Ramsele, men sedan 1912 bildar det senare nu ett pastorat.
 

Kyrkan är byggd i sten 1855-57. Bland inventarierna märkas en medeltida broderad mässhake samt en
silverkalk från 1600-talet med drottning Maria Eleonoras namn ingraverat jämte riksvapnet. Socknens gamla medeltidskyrka kvarstår ännu. — Kyrkoherde: Himmelstrand, John Sebastian.

torsdag 26 april 2012

Ramsele kommunala realskola

Har fått lite synpunkter på att jag kallade denna skola för Krångåkerskolan. Det skall istället vara Ramsele kommunala realskola eller Ramsele realskola (fast för mig är det nog ändå det första som gäller). Har fått en bild till på skolan som borde vara från 1950- eller 1960-talet.


Skulle vara intressant att veta när skolan byggdes och när den bytte namn till Krångåkerskolan. När lades skolan ner helt?

måndag 23 april 2012

Junsele kyrka

Har funnit två kort på nätet som visar Junsele kyrka. Sparade ner dem men tyvärr så blev kvalitén inte den bästa.


Den första bilden visar kyrkan invändigt och uppges vara från 1930-talet. Har försökt ett antal gånger när jag varit uppe och hälsat på mina föräldrar och gjort besök i Junsele att komma in i kyrkan och ta lite kort. Tyvärr så är den alltid låst, synd att det måste vara så. Därför har jag inga bilder att jämföra mot hur det ser ut idag.


Det andra kortet skall vara från 1920-talet och visar utsidan av kyrkan.


Utsidan har jag lyckats fota. Så till sist ett kort som jag tog, inte långt ifrån platsen där fotografen ovan tog sitt kort. Fotot tog jag sommaren 2011.

lördag 21 april 2012

Krångåkerskolan

Hittade detta kort på Tradera idag. Inte så vanligt motiv, det är Krångåkerskolan i Ramsele. Där gick klasserna 1-6. Idag så inrymmer huset SVAR.


Mellan fotbollsplanen och vita huset ovanför finns det en tennisplan (eller iaf fanns det när jag gick i skola i Ramsele). I huset som man bara skymtar hörnet på nere till höger bodde en klasskompis. Västerut har det byggts en hel del hus sedan detta kort togs och där finns idag Ramsele ishall. Husen uppe i överkanten är i byn Krången. Till höger en bit utanför kortet ligger Ramsele kyrka.

torsdag 19 april 2012

Betarsjön

Junsele ligger vid Ångermanlands största sjö, Betarsjön. Jag har inte sett många kort med motiv på sjön men här har vi ett som låg ute på Tradera för några veckor sedan.


I Svensk Uppslagsbok tryckt 1958 kan man läsa följande:
Betarsjön, sjö i Fjällsjö tingslag, 196 m ö.h; areal 34,4 km2. B. avrinner genom Röån till Ångermanälven.

lördag 14 april 2012

100 år sedan Titanic gick på isberget

När man tittar i husförhörslängderna så är det rätt många från både Ramsele och Junsele som utvandrade till USA eller Kanada. En vanlig väg att åka var att ta sig till Trondheim och ta båten där till England. Där kunde de sedan kliva på någon av de stora Atlantbåtarna. Titanic var ett av dessa fartyg och vad jag vet så var det ingen från dessa två församlingar med på detta fartygs jungfruesa.

I dagens SvD var det en helsida om fartyget och det var intressant läsning. Det gjorde att jag letade fram en bok om Titanic som jag har samt tittade lite på nätet för att hitta mera om fartyget och olyckan. Boken heter Titanic och är skriven av Claes-Göran Wetterholm. Där berättas att konkurrensen drev fram allt större fartyg. Cunard linjen hade Lusitania och Mauretania. De var gigantiska och snabba. Mauritania tog 1908 Atlantens Blå Band och behöll det under 22 år med en fart av 26.06 knop vid någon av de första resorna över Atlanten.

För att vara med och tävla beställde The White Star Line tre jättelika fartyg som skulle överglänsa Cunard linjens fartyg i storlek men inte i fart. Kolförbrukningen var enorm för så stora fartyg och ökade markant för farter över 20 knop. Maximala hastigheten bestämdes därför till 22-23 knop. På de första ritningarna hade fartygen tre skorstenar men tidens mode var fyra så det fick det bli och ritningarna gjordes om. Olympic och Titanic tillverkades sida vid sida. Olympic sjösattes den 20 oktober 1920 och var klar 31 maj 1911, samma dag sjösattes Titanic.

Titanic hade 29 ångpannor varav 24 var dubbeländade och fem enkeländade skotska pannor. 174 eldare behövdes och de var indelade i fyratimmars skift. Nu var inte alla dessa med eftersom några missade avgången i Southampton. Dessutom tillkom 73 lämpare och 33 smörjare. Totalt bestod maskinrumspersonalen av 325 personer. Titanic hade tillåtelse att ta 3547 personer men det fanns bara 20 livbåtar med plats för 1178 personer, en omöjlig ekvation om katastrofen skulle vara framme. Men det var ändå 216 flera livbåtsplatser än va bestämmelserna för den tiden hade som ett minimum. Installerat fanns ändå Axel Welins dubbelverkande dävertar och det skulle gjort det möjligt att ta 32 livbåtar och kanske också 48 st.

Fartygsfakta från SvD.
Vikt: 46328 bruttoton.
Längd: 269 meter.
Bredd: 28 meter.
Höjd:  53 meter från skorstenstopp till köl.
Kolåtgång: 620-640 ton/dag.Den 10 april 1912 kl 12:15 påbörjade Titanic sin resa. Sex stycken bogserbåtar hjälpte henne ut från hamnen. Resan gick lungt till kvällen den 14 april. Fartyget hade hunnit drygt två tredjedels väg från England till Amerika. De hade fått meddelande om att det kunde finnas isberg i området och höll utkik. Klockan var 23:40 när de fick syn på ett isberg som var ganska litet men växte i storlek ganska snabbt när det kom närmare. En varning gick också till bryggan men giren "Dikt styrbord" kom för sent. Titanic höll ungefär 21 knop och pressades mot isbergets sida och plåtar slogs in och nitarna lossade. Fartyget var uppdelat i avdelningar och kunde hålla sig flytande med fyra sektioner vattenfyllda men isberget öppnade upp fem och en halv sektion. Dessutom var väggarna mellan avdelningarna för låga och kl 01:00 den 15 april hade fören sjunkit ner något och flera avdelningar hade vattenfyllts. Bryggan hamnar under vatten kl 02:17 och  fartyget sjunker snabbare, det ställer sig mer och mer på högkant och bryts tillslut av och fören sjunker först. Aktern reser upp sig innan den också sjunker runt kl 02:20. Ett antal livbåtar, mer eller mindre fyllda har satts i vattnet och när fartyget Carpathia kommer fram kl 03:30 börjar hon leta livbåtar och tar upp den första kl 04:10.

I SvD kan man läsa om antalet överlevande.
Av besättningens 898 personer överlever 212 stycken.
Av 1:a klass passagerarnas 324 personer överlever 201 stycken.
Av 2:a klass passagerarnas 276 personer överlever 180 stycken.
Av 3:e klass passagerarnas 709 personer överlever 119 stycken.

De flesta båtarna tog bara kvinnor och barn och en del besättningsmän var mera nitiska i att följa detta än andra, detta gjorde att ett antal livbåtar sjösattes halvtomma. Som man kan se ovan var det 3:e klass passagerarna som hade den i särklass största procentuella förlusten medan de i de bättre klasserna klarade sig mycket bättre. En fruktansvärd katastrof var det.

Letar man på nätet så kan man hitta notiser om överlevare som avlidit de senaste åren.

Notis från SVT Nyheter:

Sista överlevande från Titanic död

Publicerad 31 maj 2009 - 21:20
Uppdaterad 31 maj 2009 - 21:28

Millvina Dean, den enda återstående överlevande från Titanic, avled på söndagen i England, rapporterade BBC. Hon blev 97 år.
Dean var bara två månader gammal när hennes familj emigrerade till Kansas i USA ombord på Titanic som kolliderade med ett isberg på sin jungfrutur 1912.
Hon lades i en säck och bars i säkerhet. Även hennes mor och bror överlevde men fadern var bland de 1 500 passagerare och besättningsmedlemmar som dog.

Notis från Aftonbladet:

Svenskättlingen Lillian Asplund var fem år vid katastrofen

En av de sista överlevande från Titanics sista resa är död.
Svenskan Lillian Gertrud Asplund blev 99 år gammal.
Nu finns ingen längre kvar som minns katastrofen.
Lillian Gertud Asplund var fem år gammal när Titanic gick under 1912. Hon har skytt publicitet och pratade sällan om den fruktansvärda händelsen, rapporterar BBC.
I lördags avled Lillian Gertud Asplund i sitt hem. Hon blev 99 år gammal.

lördag 7 april 2012

Glad Påsk!

Glad Påsk till er alla!!!


En hälsning från en liten fotbollsspelare (Totti Jr) som tycker om att leka med påskriset.