onsdag 29 februari 2012

Lillegård by

Efter nästan en månad med kort från Ramsele så tänker jag avsluta februari med ett kort från Junsele församling. Detta föreställer byn Lillegård och man ser också bron över Ångermanälven till Junsele, i bakgrunden.


Kortet är skickat 1978 från Thure och Kerstin till Aina och Per.

tisdag 28 februari 2012

Ramsele bilder

Här kommer ett kort som är taget innan bron till Ovanmo byggdes.


Från nästan samma ställe är det sedan taget ett foto efter att bron kom till världen.


Ungefär samma hus finns med på båda bilder och växtligheten ser ut att vara ganska lika men det finns en bro långt borta på det nedre kortet.

onsdag 22 februari 2012

Bron över till Ovanmo

Här kommer en bild på en äldre bro över till Ovanmo (är det den före nuvarande eller ännu en tidigare?). Jag har haft med ett kort på den tidigare i ett blogginlägg men då ifrån ett annat håll.


Även denna bild har jag fått genom en anonym kommentar till ett annat kort.


söndag 19 februari 2012

Mera kort från kyrktornet

Här kommer tre bilder som är tagna från kyrktornet och i ungefär samma riktning, mot Nyland. Korten är tagna olika år.

Det första kortet har en poststämpel som är 1914 och måste alltså vara tagit senast det året.


Nästa kort är poststämplat 1930 och ser ut på följande sätt.


Och slutligen ett kort som sannolikt är från 1949.


Roligt att jag fått dessa kort skannade och skickade till min blogg, tack för det.

onsdag 15 februari 2012

Bilder från kyrktornet

Denna månad blir verkligen en Ramsele månad med inlägg nästan enbart om Ramsele. Här kommer två bilder till från Ramsele och dessa har jag fått tag på tack vare kommentarer här på bloggen. Tack så mycket för att jag får använda dem.

Första bilden är tagen upp mot Krången och det stora huset i nederkant av bilden är Centralskolan i Ramsele. Där gick jag årskurs sju till och med nio.


F nere i högra hörnet på kortet talar om att fotot är taget 1947.


Nästa bild visar utsikten bort mot Nyland och är förmodligen tagen vid samma tillfälle.

lördag 11 februari 2012

Ramsele

På detta kort ser man Ramsele samhälle på 1930-talet. Det är väldigt tomt med hus väster om vägen. Har fått kortet av en person som brukar lägga in rätt mycket kommentarer om Ramsele i min blogg. Det är jättesnällt att jag får använda korten i min blogg och jag kommer att lägga ut flera bilder efterhand, som jag fått tag på av samma person.


Flygfoto över Ramsele från 1937. Bara kyrkan och några få hus och ganska många lador sydväst om vägen genom samhället. Vilka byar ser man på denna bild? Först Nyland och sedan Krången men finns det flera? Är det Nylandsbäcken som rinner närmast (vid Karlströms)? Vad heter bäcken som går längre bort och finns den kvar idag?

torsdag 9 februari 2012

20 000 besökare

Idag kl 12:51:44 fick min blogg besökare 20 000. Jätteroligt att det är så många som är inne och tittar på mina inlägg med bilder och texter från Ramsele och Junsele församlingar. Det är också jätteroligt när ni kommer med kommentarer och ger mig ytterligare några pusselbitar i "hembygdspusslet". Tack så mycket för att ni både läser och kommenterar!

Besökare 20 000 hade läst om Mjölkbilen i Moflo på min brors hemsida och sedan använt länken där för att komma till mig. Hos mig hittade han/hon rätt många intressanta sidor och stannade kvar i 14min och 3sek och avslutningssidan var ett fotografi som jag tagit i Grönbäck, ner mot Fjällsjöälven, en vinterbild.

Det tog mig 1 år och 58 dagar att få ihop de senaste 10 000 besöken och 2 år och 253 dagar sedan mitt första blogginlägg den 2 juni 2009. Alltså betydligt långsammare i början. Med denna ökningstakt så borde jag kunna plussa på 10 000 till i slutet av året.

söndag 5 februari 2012

Ramsele nya kyrka

Denna bild låg ute på Tradera igår men tyvärr så missade jag slutet på budgivningen. Kortet är inte så vanligt och jag tror inte att jag sett det sedan jag började att intressera mig för gamla vykort som auktioneras ut.


Jag hittade lite fakta om Ramsele nya kyrka i Ramsele-Edsele Bygd från 1970:

Man började redan i slutet av 1700-talet fundera på ett nytt kyrkbygge. Då bodde det ca 600 personer i församlingen. När bygget satte igång 50 år senare så hade folkmängden ökat till 1600 personer. Församlingsborna enades om att en kyrka skulle byggas och den 8 april 1833 tillkallades kyrkobyggmästare Geting. På 1850-talet så startade man att bygga. Byggmästare blev f. korpralen Lagerstrand. Arbetet genomfördes så att bönderna fick göra dagsverken. År 1853 utsågs Elias Nilsson i Nyland att ha överseende över stenkörslorna. Han fick en arbetsledares fullmakt och hade rätt att inkalla och avskeda. Den 22 mars 1857 påmindes byggmästaren att följa ritningarna. Kyrkan invigdes av biskopen Israel Bergman den 26 september 1858.Det blev en del diskussion om avvikelser från ritningarna och t.ex placerades predikstolen ovanför altaret. Detta gillades inte av alla och arkitekten Hermansson i Sundsvall fick i uppgift att rita en ny predikstol och den kunde tas i bruk 1894. 

lördag 4 februari 2012

Nybygget i Forsmo

Avskrift av köpekontrakt:

Då jag Johan Mauritsson från Forsmo från ris och rot upodlat berorde Krono Nybygge, hvilket jag ämna afstå och upplåta till mina söner Jacob, Johan och Pehr Johanssöner, så att de deraf undfå en Tredjedel hvardera, förbehåller jag för mig och min Hustru uti wår lifstid följande årliga förmåner som skola utgifvas så snart jag afträder Hela Nybygget neml. Tre Tunnor godt och stridt korn, trefjerdedels Tunna riktig Råg, Trefjerdedels tunna lätt Korn, Tre Lispund salt hufudströmming, föda wallning och skötsel för tvenne kor och fyra får med deras alster, Två och en fjerdedels tunna Potatis, En åttondels tunna salt. Dess utom förbehålles en rista på Djup änges nipan om 3ne åttondels tunneland, som bör med tolf lass riklig gödsel brukas gödas och plöjas. Utsädesland dessutom för en Kanna linfrö och tvänne kappar hamp frö på godd jord hvarsom hälst i åkern och när jag ej kan skjöta och förestå ofvanmämnde jord skall  halfva afkastningen utgifvas. Widare förbehålles till ...... odling odelta Rödningen westanföre Nyänget, nödinge ...kläder då Hustrun ej kan göra sådane, hvar till lin och hamp som blifvit förbehållne må användas. Skjuts till Kyrka, qvarn och alla andre reser samt nöjaktig uppassning då sådant begäres. Uphuggen wed för behofvet att hemta i Wedboden. Till husrum, förbehålles gr...la s.. knyttbyggningen, det mindre ...., del i fähus, tröskloga, Källare och bo stuga och qvarn, Desse födoråds förmoner skola utan afkortning utgifvas så länge förmånshjonet lefver till en tredjedel af hvarje son, då de mot desse födoråds beting gälds betalning och utlösen till Dottren Brita Magdalena får en tredjedel hvar af berörde Forsmo Nybygge. Lidgatu den 2nra December 1840 Johan Mauritsson i Forsmo, Bom

Med dessa af wår Kära fader gjorda förbehåll och beting äro vi nöjde och vill dess innehåll nogrant uppfylla och fullfara som med egenhändige namn under skrifva
Pehr Johansson i Forsmo Jacob Johansson, Johan Johansson

Tyvärr var min kopia svår att läsa närmast ryggen av boken därav de uteblivna orden. Skall kolla upp detta i originalboken nästa gång som jag besöker Härnösands landsarkiv.

Mera om Forsmo nybygge och Johan Mauritsson finns på ett tidigare blogginlägg. För att komma dit klicka här.