måndag 31 december 2012

Gott Nytt År

Eftersom det regnar idag så får det bli en somrig bild för att önska en god avslutning på 2012 och ett GOTT NYTT ÅR 2013.


lördag 29 december 2012

Henrik Johan Danielsson

Henrik Johan Danielsson föddes 1846 21/10 i Tara, Junsele sn som en son till Daniel Persson (1811-1861) och hans hustru Kajsa Henriksdotter (1814-1883) som jag skrivit om tidigare. Han gifte sig 1867 21/7 i Junsele med Anna Maria Grundström. Hon var född 1845 9/1 som en dotter till Olof Peter Grundström (1811-1864) och hans hustru Sara Jakobsdotter (1811-1871). I husförhörslängderna står hela tiden hennes dopdatum 14/1 som födelsedatum. Makarna bodde på Mo nr 2, Junsele sn och han skrivs som bonde för 4 2/3 seland. Någon gång i början av 1900-talet blir han födorådstagare istället.

Deras barn:
s. Daniel August Henriksson född 1869 1/2 i Mo, Junsele sn. Död där 1930 11/6.
d. Anna Katarina Henriksdotter född 1870 9/8 i Mo, Junsele sn.
s. Olof Petter Henriksson född 1872 3/12  i Mo, Junsele sn. Död 1952 27/9 i Forsmo, Junsele sn.
s. Johannes Valfrid Henriksson född 1874 10/8  i Mo, Junsele sn. Död där 1875 15/4.
s. Henrik Robert Moberg född 1876 1/2 i Mo, Junsele sn. Han utflyttade till Amerika.
d. Kristina Johanna Henriksdotter född 1877 10/10 i Mo, Junsele sn.
d. Marta Henriksdotter född 1879 1/6 i Mo, Junsele sn.
d. Lovisa Henriksdotter född 1879 1/6 i Mo, Junsele sn. Död där 1879 27/6.
s. Jakob Henriksson född 1882 24/5 i Mo, Junsele sn. Död där 1925 13/2.
s. Anders Henriksson född 1883 3/10 i Mo, Junsele sn. Död där 1883 3/10.
s. Erik Johan Henriksson född 1885 22/1 i Mo, Junsele sn.
s. Jonas Henriksson född 1887 25/2 i Mo, Junsele sn. Död där 1956 12/9.
d. Tekla Maria Henriksson född 1888 22/12 i Mo, Junsele sn. 

Anna Maria avled 1908 12/3 i Mo, Junsele sn och dödsorsaken var lunginflammation. Henrik Johan levde till 1932 16/1 och även han dog i Mo.

måndag 24 december 2012

God Jul

Hoppas ni alla får en riktigt bra jul.


Olle och några av gosedjuren :-)

söndag 23 december 2012

Per Danielsson

Per Danielsson föddes 1840 20/1 i Tara, Junsele sn. Han var först bonde i Tara och senare i Granvåg, Sollefteå sn. Per gifte sig 1864 5/6 i Junsele sn med Märta Dorotea Grundström. Hon var född 1843 21/11 i Mo, Junsele sn och en dotter till Olof Petter Grundström och hans hustru Anna Dorotea Andersdotter. Per var äldsta barnet till Daniel Persson och Cajsa Henriksdotter. Familjen flyttade 1888 till Granvåg, Sollefteå sn och där avled först hustrun 1905 19/1 och sedan Per 1910 29/5.


En bild av Per och Märta Dorotea Danielsson som hänger i huvudbyggnaden på Junsele hembygdsgård.


Ovanför dörren till dessa hus så står det att det kommer från Rö och är från 1775. Någon som vet om Per bott där och vem som var först i huset? En ägarlängd vore intressant.

Per och Märta Dorotea fick sju barn tillsammans:

d. Katarina f. 1865 1/6 i Tara, Junsele sn.
d. Anna f. 1870 7/9 i Tara, Junsele sn. Gift med Per Magnus Hedlund (1860-1938). Anna dog 1939 5/2 i Ed sn.
d. Kristina Maria f. 1873 10/3 i Tara, Junsele sn. Gift med Erik Sjödin (1851-1916).
s. Daniel f. 1879 23/11 i Tara, Junsele sn.
s. Olof Peter f. 1883 23/6 i Tara, Junsele sn. D. 1890 7/12 i Granvåg, Sollefteå sn.
d. Märta Götilda f. 1884 15/11 i Rö, Junsele sn. Gift med Johan Axel Löfgren (1879-1963). Hon dog 1957 31/12 i Örnsköldsviks sn.
s. Johan Robert f. 1887 28/3 i Rö, Junsele sn. Han dog 1960 29/1 i Granvåg, Sollefteå sn och var då ogift.

lördag 22 december 2012

Bild från Junsele

Här kommer ett foto från Junsele som jag köpt på Tradera. Någon som kan hjälpa mig med platsen där kortet är taget?


Kortet är skickat till Gustaf Engman i Piteå.

måndag 17 december 2012

Henrik Stenklyfts tråg

Fick några bilder (tack Donald) som visar ett tråg med ett bomärke som troligen gjorts av Henrik Jakobsson Stenklyft, eller i alla fall ägts av honom.


I Jerker Sjödins bok Röåborna finns på sidan 84 en bild av Henriks bomärke och det överensstämmer nästan helt med märket på bilderna. Man kan se ett H och inuti det finns ett S. Årtalet är 1821 och då var Henrik nästan 50 år gammal. Jerker härstammar förövrigt också från denne Henrik Jakobsson Stenklyft genom dottern Märta. 


På denna bild syns det ännu tydligare att det är ett H och ett S.

söndag 16 december 2012

Snöbilder från Norrköping

Förra vintern dröjde det rätt länge innan det blev snö men i år så kom den första snön redan i början av december. Sedan dess har det kommit några decimeter. Tyvärr så har det nu varit mildväder en par dagar och den har börjat smälta bort. Hoppas att allt inte försvinner så att det finns kvar lite om drygt en vecka när det är jul.

Misstänker att mycket försvunnit till jul så därför har jag tagit några bilder av snön idag.


Det ligger 10-15 cm snö på baksidan men under smältning.


Rejäla istappar har det bildats på garaget och den största och finaste hann ramla ner innan jag hann få upp kameran och knäppa.


Jag har lagt upp en rejäl hög med snö på framsidan så den snöhögen kommer nog inte att hinna smälta bort helt förrän till våren :-).


Helt plötsligt stod det en gubbe på baksidan, en snögubbe. Undrar var den kom ifrån.


Får väl se hur länge han är kvar här!!!

onsdag 12 december 2012

För hundra år sedan 121212

Idag är det den 12/12-12 och det gjorde att jag funderade lite på vads om hände samma dag för 100 år sedan.

Jag började leta igenom födelseböckerna och vigselböcker i både Ramsele och Junsele men det fanns inte i någon av dem en person som hittat samma dag på 1912. Återstod gjorde död- och begravningsböckerna.

Där hittade jag en person i Ramsele sn
Födorådstagaren Anders Gustaf Östman avled den 12 december 1912 i Vallen, Ramsele sn. Dödsorsaken var hjärtslag och han begravdes den 12 januari 1913. I församlingsboken kan man läsa att han var född 1834 1/12 i Gillberga sn i Värmlands län. Gift 1857 med Lisa Stina Olofsdotter (1821-1909) från Ragunda. Där står det också att Anders Gustaf var en "From o snäll man".

Nu dröjer det 88 år och 20 dagar innan vi får nästa trippel 2101-01-01. Lite trist efter att ha haft en sådan varje år sedan 2001.

onsdag 28 november 2012

Märta Johanna Danielsdotter

Märta Johanna Danielsdotter var barn nummer fyra till Daniel Persson och hans hustru Katarina Henriksdotter som jag skrev om för några dagar sedan (se här). Hon gifte sig 1872 17/3 i Junsele med Johan Sundqvist. Han var född 1847 27/5 i Tara, Junsele sn och makarna bosatte sig också på ett torp i Tara. Johan var en son till Jon Svensson (1796-1875) och hans hustru Kristina Danielsdotter (1810-1871). Johan skrivs som arbetare, torpare och smed och det finns ett kort av honom som hänger på hembygdgården i Junsele.


Makarna fick sex barn tillsammans:

d. Kristina Maria f. 1872 12/12 i Tara, Junsele sn. Hon gifte sig med Erik Johan Persson.
d. Emma Katarina f. 1874 30/6 i Tara, Junsele sn. Hon avled i samma by 1918 5/10 och dödsorsaken var Spanska sjukan.
s. Jonas Adolf f. 1876 4/7 i Tara, Junsele sn.
d. Anna Götilda f. 1878 23/10 i Tara, Junsele sn.
d. Märta Helena f. 1881 5/5 i Tara, Junsele sn. Hon avled 1882.
d. Märta Johanna f. 1883 24/8 i Tara, Junsele sn. Hon dog där 1900 10/6.

Märta Johanna avled redan 1884 19/5 medan Johan levde till 1923 9/10 . Någon som kan berätta mer om makarna och barnen?

tisdag 27 november 2012

Köpekontrakt från 1872

Jag har letat fram köpekontraktet när Katarina Henriksdotter sålde halva hemmanet till sin son Erik Jakob Danielsson Sjödin. Detta har jag hittat i Resele Tingslags Häradsrätts arkiv AII:1 och infört den 11 februari 1874. Det lyder som följer.

”Jag Kattrina Henriksdotter från Tara upplåter och försäljer härigenom till min son Erik Jakob Danielsson i Tara följande mina inom Junsele Socken af Södra Ångermanlands Öfre Fögderi belägna, dels ärfda dels förvärfade fastigheter neml:
 
  Hälften af ärfda Kronoskatte hemmanet under No 1 om ett och fem åttondelars / 1 5/8 / seland dersammastädes med jord, skog och alla de hus som befinnes å helt inom min hemmansdel.

  Hälften uti mina i Rö förvärfade sex / 6 / seland, eller Tre selands skatt dersammastädes, med jord och skog, sådant det nu befinnes med undantag af de å lägenheten befintliga åbyggnader, hvilka skola tillhöra den andra hälften af hemmanet eller den del som min andre son Per Danielsson och hans hustru sig tillhandlat, samt

   Hälften af mina uti Långnäs by förvärfade Två / 2 / seland eller ett / 1 / selands skatt derstädes med hus, jord och skig i det skick som lägenheten nu befinnes. Emot en för alla tre delarna öfverenskommen köpesumma stor Tretusen etthundra / 3100 / riksdaler riksmynt, hvilken köpesumma skola betalas den 14de Mars nästkommande år, och då i öfverenstämande med lag och författningar fördelas emellan mina ännu i lifvet varande sju barn, tillika med sex hundra / 600 / riksdaler riksmynt utgörande liqvid för å hemmansdelarna ågångna laga skifte, hvilka såsom redan erlagdt härmed qvitteras, jemte födorådsaftag i min återstående lifstid enligt serskildt upprättadt kontrakt.

  Köparen Erik Jakob Danilsson, som tillträder hemmansdelen denna dag, erhåller hälften af min andel uti den vid Tara by belägna Tröskmaskin, jemte såg och qvarn utan allt afseende fästes vid om dessa byggnader stå på Tara eller Rö egeområden.

  Sedan jag Kattrina Henriksdotter med döden afgått och föderådsaftaget upphör utbetalar köparen Erik Jakob Danielsson till sin broder Per Danielsson och hans hustru sjutiofem / 75 / rdr rmt, utgörande utlösen för de hus jag i lifstiden, enligt födorådskontraktet aftagit och som efter min död tillfaller Erik Jakob Danielssons hemman.

  På ofvanskrifne villkor afhänder jag mig Kattrina Henrikdsotter de uti denna afhandling omskrifne hemmansdelar uti Tara, Rö och Långnäs byar uti Junsele socken och tillegna desamma Erik Jakob Danielsson och hans arfvingar får att i everderliga tider ega och besitta såsom annan välfången egendom; och hafva nu till yttermera visso detta köpebref i nedanskrifne vittnens närvaro egenhändigt underskrifvit som skedde i Junsele och Tara den 5 November 1872. Upplåterskan Kattrina Henriksdotter i Tara / bom /. Henrik Johan Danielsson i Mo, Johan Sundqvist i Tara, Sven Jonsson / bom / förmyndare i Tara, Per Danielsson. Tillträdare Erik Jakob Danielsson, Wittnar. O Jakobsson i Tara O.P. Sundvall Gåreleselet.

  Att förestående afhandling af oss undertecknade i afseende på utlösen eller andel af köpesumman, som vi redan tillförene uppburit och bekommit, härmed godkännes, försäkras År och dag som ofvan. Henrik Johan Danielsson, Johan Sundqvist, Per Jakobsson i Krånged, dels någon till upplåterskan m m, dels förmyndare för hennes omyndiga barn. Wittna: Er. Ritzén i Lillegård, L.P. Lindberg i Mo”

Nästa steg blir att leta fram födorådskontraktet som Katarina skrev med sina söner Per och Erik Jakob.

måndag 26 november 2012

Katarina Henriksdotter (1814-1883)

Jag berättade för några dagar sedan om Henrik Jakobsson Stenklyft och hans barn. Det var dottern Kajsa, eller Katarina som hon var döpt till, som fick överta föräldrahemmet. Hon gifte sig den 24 mars 1839 med Daniel Persson, båda boende i Tara, Junsele sn. Daniel var född den 25 oktober 1811 i Tara och en son till Per Danielsson (1770-1831) och hans hustru Kristina Jakobsdotter (1769-1837).

Makarna övertar Kajsas föräldrahem ca 1840. Här skulle det vara intressant att se ett köpeavtal vilket jag skall plocka fram nästa gång som jag besöker Härnösands Landsarkiv. Det är möjligen så att hemmanet skrevs som Kajsas enskilda egendom eftersom det inte togs upp i bouppteckningen efter Daniel Persson när han dog den 21 juli 1861. Hon sålde det sedan till de två äldsta sönerna Per och Erik Jakob.

Kajsas och Daniels barn:

s. Per Danielsson föddes den 20 januari 1840 i Tara, Junsele sn. Bonde i Tara och senare i Granvåg, Sollefteå sn. Bild på honom och hans hustru finns på hembygdsgården i Junsele.
s. Erik Jakob Danielsson Sjödin föddes den 19 februari 1844 i Tara, Junsele sn. Han var bonde i Tara.
s. Henrik Johan Danielsson föddes den 21 oktober 1846 i Tara, Junsele sn. Bonde i Mo, Junsele sn.
d. Märta Johanna Danielsdotter  föddes den 8 juni 1849 i Tara, Junsele sn. Gift 1872 med Johan Sundqvist i Tara.
d. Botilda Kristina Danielsdotter föddes den 10 maj 1852 i Tara, Junsele sn.
d. Kajsa Lovisa Danielsdotter föddes den 7 november 1854 i Tara, Junsele sn. Hon avled ogift 1902 11/2 och var då piga hos sin systers man Johan Sundqvist.
d. Andrietta Danielsdotter föddes den 6 januari 1859 i Tara, Junsele sn. Hon gifte sig till Imnäs, Ramsele sn.

Återkommer med mera information om barnen efterhand. Erik Jakob har jag redan skrivit om här.

söndag 25 november 2012

Fyra hemman i Tara

När jag tittar i mantalslängderna för mitten av 1820-talet så finns det fyra stycken hemman i Tara, Junsele sn. Det är två stycken under nummer ett och lika många under nummer två. Samtliga hemman är på 1 5/8 seland vardera.

1828 är ägarna följande personer:

Nr 1
1 5/8 Sven Jonsson f. 1763.
1 5/8 Hinric Jacobsson f. 1773.

Nr 2
1 5/8 Hindric Hindersson f. 1782.
1 5/8 Pehr Danielsson f. 1770.

Det roliga är att jag härstammar från samtliga dessa fyra personer. Sven Jonsson är min farfars morfars mormors far, Hinric Jacobsson som jag skrev om för några dagar sedan (kolla här) är min morfars morfars morfar. Hindric Hindersson är far till den förste som tog namnet Tarander och är min morfars mormors farfar och slutligen så är Per Danielsson min morfars morfars farfar. Mina förfäder ägde alltså hela byn, eller i alla fall nästan. 1828 fanns det ett torp som Hinric Jacobssons bror Jon (eller Jonas) Jacobsson brukade. En son till denne Jon blev den förste med namnet Tarberg.

Redan året efteråt, alltså 1829, bryts denna konstellation när Jacob Pehrsson tar över sin far Pehr Danielssons del.

lördag 24 november 2012

Vykort från Ramsele

Här är ett vykort som visar Ramsele kyrka från ett litet annat håll än vad som är vanligt. Hittade kortet på Tradera.


Kortet är daterat mars  1903.

Ur Stor det till? Very well indeed! All right! Lefve Esplanader! Gamal farbror.

Skulle vara intressant att veta vem denne Gamal farbror var.

söndag 18 november 2012

Henrik Jakobsson i Tara

Detta är historien om den person som inte finns noterad i födelseboken och dessutom har fått sin brors namn i vigselboken. Enligt husförhörslängden i Junsele föddes Henrik Jakobsson Stenklyft den 8 juni 1773. Någon notering i födelseboken i Ramsele har jag som sagt var inte hittat men jag tror ändå att han föddes där. När jag tittar i mantalslängderna så hittar jag rätt på Henriks far Jakob Stenklyft första gången 1771 och då är han bosatt i Vängel, Ramsele sn. 1770 hade jag inte tillgång till och 1769 fanns han inte i Ramsele. Även åren 1772 och 1773 återfinns han i Vängel. 1774 finns han både i Vängel och Nordantjäl och det verkar som om han bytt hemman med Anders Pålsson. 1775 finns Jakob i Nordantjäl. Detta tyder på att Henrik skulle varit född i Vängel, Ramsele församling och att prästen helt enkelt missat att skriva in honom i födelseboken.

Går man vidare så gifter sig Henrik med Botilda Olsdotter i Tara, Junsele den 25 mars 1808. Vigseln sker i Junsele och i vigselboken står:

d: 25 martii sammanvingdes drängen Jacob Stenklyft ifrån  Nordtjälen Pigan Botilla Olofs dotter i Tara. 

Här har prästen skrivit fel och istället noterat Henriks bror Jakob som den person som gift sig.
Makarna återfinns i Tara, Junsele sn och där kommer de att bo i hela sina liv. I familjen föds barnen:

d. Katarina föddes den 20/3 1809 i Tara, Junsele sn och dog i samma by den 15/6 1809.
d. Märta föddes den 25/12 1810 i Tara, Junsele sn.
d. Katarina föddes den 3/3 1814 i Tara, Junsele sn.

Makarna tar över hustruns föräldrahem i Tara (efter Botildas mor Gunborg Jönsdotter och styvfadern). Botilda var född den 1/8 1785 i Svedje, Håsjö sn men efter faderns död 1786 flyttade hon och resten av familjen norrut och hamnade i Junsele sn.

1839 görs en bouppteckning (eller vad man ju skall kalla den uppteckning av vad makarna ägde) för att kunna skifta boet till sina två döttrar. Systrarna gifte sig med två bröder i byn och den yngre Katarina verkar vara den som blev kvar på föräldragården.

Botilda levde inte många år efter att de skiftat ut sitt hemman utan avled den 8/6 1844. Hennes man Henrik bodde kvar i Tara och dog där den 12/12 1853, drygt 80 år gammal.

Henrik var en ättling till Kristoffer Hansson Bure som jag skrivit om tidigare. Jag återkommer och berättar mera om barnen.   

söndag 11 november 2012

Vagnede

Här kommer en bild från Vagnede och Ramsele. Jag har visat den vid något tidigare tillfälle men detta kort har en adressat med ett ganska ovanligt förnamn och kombination av för- och efternamn men jag har ändå inte lyckats identifiera henne. Hoppas någon kan hjälpa mig.


Kortet är skickat till Frk Inez Anna-Nora Lundqvist, Persborgs Pensionat i Rättvik och texten lyder såhär:

Ramsele 21/7- 15 kl 4 e.m.
Min kära Anna Nora!
Under vår angenäma bilfärd från Sollefteå via Näsåker passerar vi nu Ramsele härliga trakter passera vi och har det mycket trefligt. Alla farbröderna hälsar Stig o Lisa. 


Någon som vet vem personerna kan vara? Verkar som de har kopplingar till Ramsele.

måndag 29 oktober 2012

Personkort

Under kriget så var det ransonering och då fick varje person ett kort som de kunde använda för att köpa det nödvändigaste. Det fanns plats på kortet för namn, födelsedatum, yrke och adress och kortet kunde även användas som legitimation. Ingen skulle få mer än ett kort och därför användes mantalslängden som kontroll. Första personkortet kom i bruk 1941 och hade 36 kuponger. Nästa kort (som ni kan se nedan) kom i maj 1945 och innehöll 30 kuponger. Mera om detta kan läsas hos Föreningen Beredskapstiden 1939-1945.


Så här såg min farmors Ingrid Johanssons personkort ut.

Vad kunde man då handla för kupongerna? Det kan man också läsa på sidan som jag hänvisade till här ovan.

Hushållsmedvurst, 100 poäng
Falukorv, 75 poäng
Varmkorv, 0 poäng Isterband, 60 poäng
Manskläder:
Kavaj+väst+byxa, 45 poäng
Överrock, 40 poäng

Damkläder:
Kappa, 34 poäng
Klänning, 6 poäng

Småbarnskläder:
Kappa, 7 poäng
Overall, fodrad, 10 poäng 

söndag 28 oktober 2012

Värnpliktskort på Krigsarkivet

I fredags gjorde jag ett besök på Krigsarkivet i Stockholm. Hade tänkt att leta rätt på min morfars far Johan Otto Selin som står som stamanställd i några husförhörslängder. Tyvärr så verkar det som om de handlingar jag behöver har rensats för åren i början av 1900-talet. Synd.

Beställde istället in värnpliktskort för att leta människor från församlingarna i Västra och hittade några stycken, bl.a  min styvmorfar Lindor Eliasson. Från dessa kort fick jag t.ex. veta att han inte, vilket jag trodde, gjort sin värnplikt på I 21 i Sollefteå (fast på den tiden hette regementet I 28) utan att han var på Ing 2 som vid den tiden var i Karlsborg.


Här kan man se att han blev uttagen till ingenjörs arb. tjänst vid Ing 2. Grundutbildningen var 1923 och den var 161 dagar lång. Han blev sedan inkallad till krigstjänstgöring under kriget och gjorde då 16 dagar 1941, 102 dagar 1942 och 88 dagar 1943, alla på I 21. Han utträdde ur vplåldern 31/12 1949.


Baksidan av kortet ger inga ytterligare upplysningar.

Här finns i alla fall ett arkiv till där man kan få värdefull information om sina förfäder. Väl värt ett besök eller två tycker jag. Mera om krigsarkivet finna att läsa här.
 

onsdag 24 oktober 2012

söndag 21 oktober 2012

Ättlingaträff för Bure-ättlingar från Säbrå

Hittade en intressant hemsida om en ättlingaträff som kommer att anordnas i augusti nästa år i Härnösand. En länk till mera information finns här.

Där kan man läsa följande inledning:

Ättlingar till kyrkoherden Laurentius Svenonis 1507-1570

och Margareta Hansdotter  (Stormor i Dalom) 1594-1657

hälsas välkomna till Härnösand och Säbrå.

Jag har skrivit några blogginlägg om Laurentius Svenois och hans barnbarns barn som tog sig namnet Stenklyft. Ättlingar kom sedan att bosätta sig i Ramsele och Junsele socknar och tog sig namn eller blev ingifta i släkter som Tarberg, Sjödin, Selin och Tarander.

Så planera in ett besök i Härnösand 9-10 augusti 2013.

Tidigare blogginlägg som jag skrivit om Bure-släkten finns nedan.

Släkten Stenklyft och kopplingen till Bure

Stenklyftsläktens anfader

Zarah Leander (1907-1981)

 

lördag 20 oktober 2012

Två vykort från Ramsele

Här kommer två vykort från Ramsele som jag fick hem i veckan. Båda är poststämplade i Långsele och skickade till en Olof Ullberg i Ludvika. Jag har inte lyckats spåra vem han var.

Det första kortet är daterat Ramsele den 4/8 -58 och föreställer Ovanmo bron. Texten lyder:

Hej!
Hoppas du godtar en försenad Olle gratulation. Vi får väl skylla på att vi har kopplat av almanackan för dom här veckorna. Vädret har vänt sig till det sämre med en skur regn då och då. Vi mår fint. Hälsningar Kjell o Yvonne. 


Det andra kortet är taget ungefär från platsen där Ramsele Konferens och Forskarcentrum ligger idag och motivet är Faxälven och gamla kyrkan i Ramsele.

söndag 14 oktober 2012

Ramsele kontrakt 1956

För någon månad sedan så skrev jag om Ramsele kontrakt 1938 (finns här) och då lovade jag att komma tillbaka med samma uppgifter för 1956 och här kommer de.

I Statistisk Matrikel över Svenska Kyrkans Prästerskap 1956 kan man läsa följande om Ramsele kontrakt.

Kontraktet bestod även då av Ådals-Liden, Junsele, Ramsele, Edsele, Bodum, Fjällsjö och Tåsjö församlingar. August Häggström i Kyrktåsjö var kvar som kontraktsprost.

Ådals-Liden är 494,10 kvkm stort och där bor 3954 personer. Kyrkoherde var Harald Ingewald Sjöström och han tillträdde 1948. Han var född 1904 och prästvigdes 1935. P.exp. tisd. o. fred. 11-14, 16-18; Adr: Näsåker, tel 21. 

Junsele är 1188,20 kvkm och har 4474 invånare. Kyrkoherde var John-Ferdinand Giovanni Lindell som tillträdde 1949. Han var född 1898 och prästvigd 1929. P.exp. tisd. o. fred. 10-14; Adr: Junsele, tel 15. Komminister var Erik Alfred Abrahamsson och han tillträdde 1944. Erik Alfred var född 1907 och prästvigd 1937. Adr: Junsele, tel 98.

Ramsele är 965,40 kvkm och har 5389 invånare. Kyrkoherde var Sven Olof Sverker Kruse som tillträdde 1954. Han var född 1905 och prästvigd 1934. P.exp. tisd. o. fred. 10-14; Adr: Ramsele, tel  9. Komminister var Bengt-Erik Lennart Berglund och han tillträdde 1955. Han var född 1921 och prästvigd 1949. Adr: Ramsele, tel 61.

Folkmängderna är per 1 januari 1955.

lördag 13 oktober 2012

Digerdöden

Såg en intressant artikel i Svenska Dagbladet om digerdöden. Där berättas att den, mellan 1350 och 1450, halverade befolkningen i Sverige. Då många dog så blev mängder av gårdar ödehemman och det gjorde att de andra gårdarna kunde växa och människorna som överlevde kunde få det bättre med tillgång till mera mark att bruka. Nu skall det göras en studie för att kartlägga sjukdomskatastrofen.

- Det sker ständigt en växelverkan mellan samhället och miljön. Här har vi ett exempel på hur en stor samhällsförändring får omfattande ekologiska konsekvenser, som i sin tur återverkar på samhället säger Per Lagerås, docent vid Riksantikvarieämbetet till Svenska Dagbladet.

Per leder ett forskarlag som består av sex personer. Med hjälp av pollen, skelett och arkeologisk dokumentation skall de titta på denna tidsperiod och vilka effekter som digerdöden fick. Pollen hittar de lagrade i skikt på botten av sjöar och i våtmarker. Med detta kan man se vilka växter som var dominerande före och efter digerdöden. Lårben från skelett kan mätas för att få en uppfattning om människors längd och deras tänder kan ge en bild av vad de åt. Genom att studera tiden före och efter vill man se om människorna som överlevde digerdöden och levde efter den var mera välmående än de före.

Digerdöden var ju något som man läste om i skolan men det var för många år sedan så jag blev tvungen att leta rätt på en gammal uppslagsbok och där stod följande:
 
Digerdöden kallades i Sverige den epidemi som vid mitten av 1300-talet hemsökte hela den då kända världen. Genom ett engelskt, vid Bergen ilanddrivande skepp, vars hela besättning dött i pesten, kom den på sommaren 1349 till Norge. Hösten s.å. trängde den in över Sveriges gränser. Ryktet hade föregått den, och med fasa emotsåg man, vad som komma skulle. Noggrannare uppgifter om dess framfart i Sverige saknas, men det beräknas, att 1/3 av landets vid den tiden till knappt 1/2 mill. uppgående befolkning bortrycktes.Den totala förlusten av av människoliv i Europa beräknas till 25 mill.

Hur mycket människor som bodde i Ramsele och Junsele runt digerdöden har jag ingen aning om och vet inte att jag sett några uppgifter i de böcker jag läst så är det någon som har sådan information så får ni gärna skriva en rad. 

söndag 30 september 2012

Två Junsele kort

Här kommer två bilder till där jag hoppas att någon kan berätta lite mera om personerna.


På baksidan står det Jonas Skoglund. Vem var han?


Och på baksidan av detta kort står det Gustav Mårtensson.

lördag 29 september 2012

Bouppteckning från Ramsele 1906

Avskrift av inledningen av en bouppteckning ur Ramsele Vårting 1906.

År 1906 den 22 Juni förättades af undertecknade Laga boupteckning efter födorådstagaren Henrik Persson i Ramsele och Aspåsen som den 29 sistlidne mars afled och efterlemnade följande arfvingar
1) Enkan Anna Lena Persson i Aspåsen
2) dottren Maria Kristina gift med Olof Wik i Aspåsen
3) sonen Per Henrik Henriksson i Aspåsen
4) dottren Sara Helena gift med Hans Olof Hammarström i Ramsele och Ofvanmo.
5) dottren Anna Kajsa gift med Jonas Lindberg i Borgvattnet och Björkvattnet.
6) sonen Lars Erik Henriksson i Ramsele och Aspåsen.

Boet uppgafs af Enkan såsom det vid den aflidnes dödstimma befans både tillgång och skulder som antecknades och Wärderades som följer.

Här kommer sedan en uppräkning av alla saker som han hade samt en värdering.Boets behållning var totalt 270,05 kr och då var skulder för begravning 15kr och bouppteckning 5kr borttagna.  

Från bouppteckningen kan man ibland rekonstruera ett helt hem, om man har tur rum för rum.

onsdag 26 september 2012

Nipgården i Ramsele

Här kommer ett foto som föreställer pensionärshemmet Nipgården i Ramsele. Där gjorde jag många besök på 70- och 80-talet när jag besökte min mormor och styvmorfar.


Kortet är taget av Lars Edström och förlag är Hj. Edströms Bokhandel i Ramsele.

söndag 23 september 2012

En familj från Junsele

Här kommer ett kort till från Junsele och denna gång skulle jag vilja ha hjälp med att identifiera en hel familj. På baksidan av kortet står "sommaren 1914" och några förnamn. Jag har en misstanke om vilka det är men vill gärna höra det från någon annan.


Så till att börja med säger jag inte vilka namn som står på baksidan utan återkommer med dessa om några dagar om jag inte fått något svar.

Tillägg 2012-09-26
Med tanke på de små noteringar som finns på baksidan av kortet så tror jag att detta är familjen Abraham Molund bosatt i Krånge, Junsele. Jag har skrivit ett inlägg tidigare om denna familj och det finns här.

Abraham Molund (1872-1951). Skräddare i Krånge, Junsele sn.
Maria Kristina Persson (1866-1960). Född i Ål sn, Dalarna och gift med Abraham.
Ernst Mauritz Abraham Molund (1894-1974). Bosatt i Stockholm.
Elin Maria Molund (1900-1961). Gift med Erik Adolf Kallin (1890-1929).
Einar Vilhelm Molund (1904-1973). Bosatt i Junsele.
Karl Emil Molund (1906-1990). Bosatt i Falun.
John Evert Molund (1908-1980). Bosatt i Härnösand.

Någon som kan bekräfta att jag gissat rätt?

lördag 22 september 2012

Eric Persson i Ramsele

För någon vecka sedan så var det sista dagen för en målning som låg ute på Tradera. Den föreställde Ramsele gamla kyrka och var målad av en person som hette Eric Persson.


Tavlan såldes bara för drygt hundra kronor och den som vann kan vara glad för att jag var en sekund för långsam i budgivningen för annars hade tavlan blivit betydligt dyrare, men jag måste gratulera i alla fall. Skulle varit roligt att ha den. Det är ett välkänt motiv.


Jag gjorde några skärmdumpar av de bilder som fanns på Tradera. Här kan man se signaturen av målaren Eric Persson och att han daterat tavlan till den 12 augusti 47 (vilket jag antar är 1947).

Vem denne person var vet jag inte säkert. Men om man slår på namnet och Ramsele i Sveriges Dödbok så finns det tre stycken med namnet döda i Ramsele sn. Den äldste var född 1851 och dog 1949, då bosatt i Tunåsen, Ramsele sn. 1947 var han 96 år och troligen för gammal. Nr två i ålder var född 1868 och avled 1956 i Nyland, Ramsele sn. Den tredje var född 1872 och avled 1958 i Flyn, Ramsele sn. Den sistnämnde lyckades jag hitta på Rötters fotogalleri (se denna länk) och där fanns också detta kort på honom.


Erik Persson föddes  den 13 oktober 1872 i Vimmervattnet, Ramsele sn. Föräldrar var bonden Per Perrsson och hans hustru Stina Lisa Lith. Erik dog i juni 1958 i  Flyn, Ramsele sn.

Förutom dessa tre fanns det ett antal tänkbara som hade två förnamn, varav ett var Erik.

Någon som kan tala om för mig vilken Eric Persson som målat tavlan??? Har jag gissat rätt när jag tror det är mannen på kortet?

tisdag 18 september 2012

Zarah Leander (1907-1981)

För några veckor sedan var vi på Vikbolandet och besökte Zarah Leanders museum i Häradshammars bygdegård. Min svärmor hade varit på besök där för något år sedan och pratat gott om museet och guiden som berättade så bra om den kända sångerskan. När vi kom dit så var det en glad och trevlig dam som tog emot oss. Vad jag inte förstod då var att hon hjälpt Zarah under 25 års tid och att hon också skänkt de flesta av sakerna i museet.

Hon heter Brigitte och kallas Gitte. Född i Tyskland och hängiven fan. Hon började berätta en fascinerande historia om hur hon som ung åkt runt på Zarahs turné i Tyskland och pyntat hennes loger och blivit medlem i hennes fan-club i Tyskland och så småningom följt med Zarah till Sverige och Lönö för att bli hennes allt-i allo. Det var en fantastisk berättelse om turnélivet och tack vare Zarah träffade sin man och gifte sig. Zarah dog 1981 och är begravd på Häradshammars kyrkogård.


Museet ligger i Häradshammar bygdegård några mil öster om Norrköping.


Det fanns mängder med saker och minnen efter Zarah Leander och det var verkligen intressant att gå runt och titta på alla saker. Definitivt värt ett besök.


Här står Gitte framför skivsamlingen i museet. Hon berättade en mängd episoder från sitt liv tillsammans med privatpersonen Zarah Leander både från tiden i Tyskland men kanske mest från tiden tillsammans med henne på Lönö  


Här sitter Olle, en släkting till Zarah, i hennes soffa som flyttats från Lönö till museet i Häradshammar.


Efter besöket på bygdegården gjorde vi ett besök vid Häradshammars kyrka där Zarah och hennes man ligger begravda.


Gitte har också skrivit en bok som heter "Mina 25 år med Zarah Leander". Vi köpte den och trots att det låg böcker där som var signerade så fick vi inte ta en sådan utan hon hon tog en ny bok och skrev en speciell signering till oss. En bok lika spännande som hennes berättelser och med mängder av bilder. Tack Gitte för en mycket bra och spännande visning om ditt och Zarah Leanders liv!!

Nu undrar ni säkert vad detta har med Junsele och Ramsele att göra men det finns faktiskt ett släktband från den kända sångerskan till dessa församlingar. Sarah var från Värmland men nedan följer länken till släkter som Stenklyft, Tarberg, Selin och Sjödin. Forskningen bakåt på henne har jag lånat från Thord Bylunds cd.

Zarah Stina Hedberg-Leander. Född 1907-03-15 i Karlstad. Död 1981-06-23 i Oscars fs, Stockholm. 

mor Mathilda Ulrika Wikström.Född 1872 i Saltvik, Säbrå sn. Död 1959 i Stockholm.

far Jonas Wikström. Född 1828 i Västersjäland, Säbrå sn. Död 1922 i Saltvik, Säbrå sn.

mor Kristina Hansdotter Holm. Född 1792 i Bötsle, Säbrå sn. Död 1874 i Västersjäland, Säbrå sn.

mor Brita Persdotter. Född 1759 i Kittjärn, Säbrå sn. Död 1807 i Bötsle, Säbrå sn.

far Per Persson. Född 1735 i Kittjärn, Säbrå sn. Död 1804 i Kittjärn, Säbrå sn.

mor Brita Persdotter. Född 1705 i Helgum, Säbrå sn. Död 1767 i Kittjärn, Säbrå sn.

far Per Persson. Född 1655 i Helgum, Säbrå sn.

far Per Christoffersson. Född 1612 i Helgum, Säbrå sn.
far Christoffer Hansson Bure. Född 1589 i Själevads sn. Död 1655 i Helgum, Säbrå sn.

Med honom har vi nått första gemensamma ana och då vänder vi tillbaka mot nutid från ett annat barn till Christoffer Hansson Bure.

son Jacob Christoffersson Stenklyft. Född 1620 i Säbrå sn. Lantmätare. Död 1686.

son Jacob Stenklyft. Född 1654.

son Jonas Stenklyft. Född 1693 i Nätra sn. Död cirka 1782.

son Jacob Stenklyft. Född 1726 i Nätra sn. Död 1782 i Ramsele sn.

son Henrik Jacobsson Stenklyft. Född 1774 i Ramsele sn. Död 1853 i Junsele sn

dotter Katarina Henriksdotter. Född 1814 i Junsele sn. Död 1883 i Junsele sn.

son Erik Jakob Danielsson Sjödin. Född 1844 i Junsele sn. Död 1919 i Junsele sn.

dotter Märta Helena Sjödin. Född 1879 i Junsele sn. Död 1951 i Junsele sn.

son Nils Otto Selin. Född 1902 i Junsele sn. Död 1943 i Ådals-Liden sn.

Då har vi gått från Zarah Leander och kommit fram till min morfar Nils Selin. Nils och Zarah har i den åttonde generationen tillbaka en gemensam ana och är därför ått-männingar.

söndag 16 september 2012

Köpekontrakt från 1905

1905 i december så sålde Erik Jacob och Brita Märta Sjödin stora delar (om inte allt) av sina hemman i Tara och Långnäs, Junsele sn till sonen Daniel och dottern Märta Helena. Här nedan följer en avskrift av köpekontraktet vid försäljningen till Johan Otto och Märta Helena Selin. Vide samma tillfälle skrevs också ett födorådskontrakt


Afhandling. Till vår måg Otto Selin och hans hustru Marta Helena Sjödin i Tara upplåter och försäljer vi undertecknade vårt i Tara by Junsele socken förvärfvade kronoskatte hemmanet No 2, om 13/16 dels seland Tara och 1/2 seland af hemmanet No 1, Långnäset att af köparne nu jenast tillträdas för altid egas och omvårdas med Hus jord och skog, Sådana ofvanbemälda lägenheter nu befinnes med samma rättigheter och skyldigheter vi desamma innehaft. Emot en öfverenskommen köpesumma stor Tvåtusen {2000} Kronor, som betalas vid anfordran samt ett årligt födoråd under vår återstående lifstid. Enligt denne dag derom upprättat födorådsaftag för vilket inteckningsrätt förbehålles i ofvannemda hemman.
På ofvanstående villkor afhända vi oss ofvannemda hemman och tillegna desamma köparne att af dem egas och omvårdas Och äro häraf tvänne lika lydande exemplar upprättade och vexlade, Och eger köparne härå erhålla lagfart försäkrar. Junsele och Tara den 16 December 1905.
   E.J. Sjödin. Brita Marta (bom) Sjödin Säljare. Johan Otto Selin. Marta Helena Sjödin.
Bevittnas A.O. Andersson. Elias Eriksson.
   Förestående köpesumma {2000} kronor är denne dag till fullo betalt med intecknings Revers och varder härmed qvitterat. Junsele och Tara den 16 December 1905.
   E.J. Sjödin. Brita Marta [bom] Sjödin.
   Wittna A.O. Andersson. Elias Eriksson.

Köpekontratet för sonen Daniel ser nästan identiskt ut. Vad man kan se mera här är att Erik Jacob har skrivit sitt namn medan hans fru använde ett bomärke. Någon som känner till om Brita Märta kunde skriva? 

onsdag 5 september 2012

100 år idag

Den 5 september 1912 föddes min farmor Ingrid Sundqvist i Imnäs, Ramsele sn. I födelseboken står att hon var en dotter till Henrik Petter Sundqvist (1874-1967) och hans hustru Inga Karolina Nildsotter (1877-1917). Farmor döptes den 1 december samma år och präst var A Rydén. Dopet skedde på Imnäs skola och det är noterat att det var ett dop inför mycket folk. När hon föddes hade föräldrarna varit gifta i 11 år och hon var barn nummer sju. De tre sista hade kommit ganska tätt så hennes systrar Frida var född 1909 och Greta född 1911. Sedan föddes också sonen Hilding 1915. Alla barnen var födda på torpet i Imnäs.

När farmor var bara sex år så härjade Spanska sjukan. Jag har skrivit om det tidigare och det var många som dog då både i Junsele och Ramsele församlingar. Tre i familjen Sundqvist avled då, det var modern Inga Karolina, brodern Erik (1917-1918) och ett barn till som bara levde några dagar 1918. Det sista barnet finns det inga noteringar om i kyrkböckerna utan det är farmor som berättat det. Det var inte lätt för "Hinke" som han kallades att ta hand om alla barnen själv. Det gjorde att flera av dem fick flytta hemifrån och bli "lillpigor" hos släktingar. Farmor fick flytta till Tjärnäset till en halvsyster till hennes mamma (kan man kalla henne halvmoster tro?). Där var hon fram till dess att hon började skolan 1920. I skolan gick hon i sex år, ibland gick de var tredje dag och ibland varannan och sista åren blev det nya regler och de gick varje dag. Efter skolan var hon piga bl.a hos Vitalis Nordqvist i Lungsjön, hans mor i Nordsjö och Nordin i Norrmoflo.

Farmor (foto förmodligen från slutet av 1920-talet)

Farmor och farfar gifte sig 1934 och fick sedan fyra barn. Farfar dog redan 1965 och farmor bodde kvar på gården och hade får, getter och höns som jag kom ihåg. Tror att hon hade någon ko också till att börja med. Så skall vi inte glömma hunden Jack som blev över 15 år gammal. Kokade getmese och gjorde getost som var vida omtyckt och det kom besök från runt om i området för att köpa. Somrarna var det ännu mera trafik när alla "utvandrade" Ramselebor kom hem och ville ha en burk mese eller en ost. En av de roliga saker som man gjorde på somrarna, innan vi själva skaffade djur, var att åka upp till Forsmo och köra in hö och få åka på hölasset. Det fanns en stor sten på väg upp till höladan som vagnshjulet alltid hade en förmåga att åka över så att hela hölasset lutade oroväckande och vi där uppe på toppen fick hålla i oss allt vi kunde och det var nog mer än en gång som någon ramlade av. 

Fika skulle det vara vid alla tillfällen man kom upp dit och hemgjorda skorporna var en av favoriterna. Till och med när hon snubblat på en matta och ramlat med huvudet rakt in i byrån i kammaren och spräckte en kota i ryggen på tre ställen så stod kaffepannan på spisen och kakfatet på bordet när vi kom dit för att köra ner henne till sjukhuset i Sollefteå. Och alternativet att vi skulle skynda oss och åka ner direkt fanns inte utan det var bara att sätta sig och fika hur oroliga vi än var. Väl nere på sjukhuset konstaterade de att hon haft en enorm tur och om inte kotan spräckts på det sättet den gjorde så hade hon blivit förlamad. Det hon fick var en nackkrage som hon var tvungen att ha några månader och gärna visade hur man tog av och satte på den.

Farmor (foto 1989)

Farmor hade kvar djuren länge och här är jag inte riktigt säker på årtalen men de som försvann först var getterna och sedan gjorde hon sig av med fåren och hönsen i mitten av 90-talet. Hösten 1996 flyttade hon in i en hyreslägenhet i Ramsele och där somnade hon stilla, en natt i sin säng, i mitten av september 1999, nyss fyllda 87 år.

Jag tillbringade många timmar där uppe i Forsmo och hörde henne berätta om sitt liv och om förfäder och släktingar. Vi gick också igenom mängder av fotografier och en hel del gamla papper och hon tröttnade aldrig på att berätta. Resultatet av det blev en liten bok som hon fick och jag tror den var uppskattad.

Tack farmor för alla spännande berättelser, skratt, roliga grimaser och allt gott fikabröd :-)

fredag 31 augusti 2012

Flera fotografier från Junsele

Jag har scannat några flera kort som jag lägger ut och hoppas få hjälp med att identifiera. Här är flera kort med ungdomar eller barn så de kan bli svåra att känna igen. En kille är rätt lika mellan korten så det skulle kunna vara bröder (eller samma person?).


En ung grabb och på baksidan av detta kort står det med blyerts Morbror Emil.


Kan detta vara samme person som ovan eller någon bror? Inga noteringar på detta kort.


Fyra syskon? Har inga ledtrådar här heller.


Två till som hoppas någon kan identifiera.

Dessa fotografier är tagna av tre stycken Junsele fotografer som var verksamma runt förra sekelskiftet och början av 1900-talet. Oskar Svanström, Petter Jonsson och C.H. Mildh. Mera information om dessa finns på följande länk  om Junselefotografer (tack för att du skickade den Göran).

torsdag 30 augusti 2012

Foton från Junsele

För några månader fick jag tag i en bunt med gamla kort från Junsele och Ramsele. Några kort finns det ett namn skrivet på baksidan men som vanligt så är det flera som är utan namn. Därför tänkte jag lägga ut korten här efterhand och hoppas att någon kan identifiera personerna på dem.


Här kommer först en stilig man med mustasch. Fotograf är Petter Jonsson. Någon som känner igen honom?


En till stilig man utan mustasch och samma fotograf. Någon som kan identifiera honom.

söndag 26 augusti 2012

Hagelskur i Sollefteå

I slutet av juli var jag uppe och hälsade på föräldrarna. Den sista juli gjorde vi en tur till Sollefteå och kom in i den häftigaste hagelby som jag någonsin varit med om. Måste bara visa några bilder från då.


När vi passerade Strand så började molnen att tona upp sig men det såg ändå inte så märkvärdigt ut. Några kilometer senare så började det att regna och innan vi nått till "Källers kurvor" så haglade det som bara den, hagel stora som spelkulor.


Det slog på vindrutan och jag tänkte att om jag kör på så kommer jag snart ur hagelskuren och får se solen igen men där hade jag rejält fel. På långrakan vid Österrå var jag tvungen att köra in till kanten och stanna för det slog på rutan och small så jag var rädd att den skulle gå sönder. Sedan stod vi där vid vägkanten i säkert 15 minuter och haglen blev bara större och större.


Det smattrade på tak och fönster så det gick inte att prata inne i bilen. Olle tyckte att det var lite för mycket oväsen så han började hålla för öronen.


Det blev nästan helt vitt på vägen med stora runda hagelkorn. Ändå så kom det ännu större hagel på andra ställen i närheten. Det fick jag se senare när jag kollade tidningarna på nätet. Här nedan finns det några länkar till tidningsartiklar.

Hagelskur över bilar och djur

Hagelstorm i Sollefteå

Drabbades av jättehagel

Hagelchock i Sollefteå 

Video från SVT:Det gick inte att gå ut medan hagelskuren höll på men när den började avta så kunde man öppna rutan och titta ut och ta kort. Då hade många hagel redan smält men det fanns några ganska stora kvar.


Mitt på bilden (nästan) ser man ett av de större hagelkornen och när jag tog kortet så hade det legat på marken i några minuter. Några minuter senare så kunde jag gå ut och hämta in det.


Här ser man hur stort det var och då skall man komma ihåg att det legat i flera minuter och smält så det var förmodligen betydligt större då det ramlade ner. Storleken var ungefär 2,5cm lång, 2cm bred och 1,5cm tjock. Ganska stort!!!

Bilen klarade sig ganska bra förutom en buckla på taket och flera småskador på framrutan. När jag satt där i bilen och hörde hur det slog på plåten trodde jag på betydligt flera bucklor.

lördag 25 augusti 2012

Gåreleselet

I Ångermanlands Bygd och folk, tryckt i Malmö 1949 kan man hitta följande bild och text på ett hus i Gåreleselet, Junsele sn.


Här står det att huset gått i släkten sedan 1794. Namnen som står där är inte riktigt rätt. Den förste nybyggaren i Gåreleselet hette Nils Persson och hans son var Per Nilsson. Jag har inte kontrollerat årtalen så jag kan inte bekräfta att dessa är rätt. Jag har berättat en del tidigare och även publicerat ett kort på den i texten omtalade Nils Anders Persson Selin.

 

Och så här såg huset ut. I texten står det att huset skall vara från början men att det byggts om på 1850 och renoverats 1945.