tisdag 31 januari 2017

Jonas Erik Eriksson (1864-1932)

Här kommer lite fakta om ännu ett barn till min mormors morfars syster Magdalena Persdotter. Sonen Jonas Erik Eriksson född 1864 28/6 i Sandviken, Ramsele sn. Han gifte sig 1901 22/6 i Själevad sn med Augusta Carolina Häggqvist. Hon var född 1874 10/1 i Mo, Mo sn som en dotter till Hans Häggqvist (1842-1909) och hans hustru Sara Carolina Lindström (1844-1925). Vid giftermålet skrivs Jonas Erik som bonde i Nässjö och hustrun som arbetardotter på Domsjö sågverk. Makarna bosätter sig i Nässjö och han skrivs först som hemmansägare och senare som lägenhetsägare och snickare. Jonas Erik är bosatt där när han avlider 1932 27/1 men han dog på Backe sjukhus. Hustrun avled också i Nässjö 1947 13/4.

Deras barn:
d. Augusta Magdalena                       (1904-2005)
s. Erik                                                          (1905-1988)
d. Sara Eufemia                                     (1907-1997)
d. Anna Brita                                          (1909-2002)
d. Johanna Margareta                       (1912-2008)
d. Märta Kristina                                 (1914-1997)
d. Maria Karolina                                (1916-2008)

Flera av barnen tog sig namnet Furuborg. Någon som har dessa personer i sitt släktträd?

måndag 30 januari 2017

Anna Märta Ersdotter (1859-1942)

Igår skrev jag om Per Perssons syster Magdalena. Hennes dotter Anna Märta Ersdotter född 1859 14/9 i Sandviken, Ramsele sn. Hon gifte sig 1888 22/6 i Ramsele sn med Erik Johansson. Han var född 1858 13/1 i Nässjö, Ramsele sn. Vid giftermålet skrivs han som bondeson i Nässjö och hon som bondedotter i samma by. Erik var en son till Johan Johansson (1827-1893) och hans hustru Anna Brita Ersdotter (1822-1906). Makarna bosätter sig i Nässjö nr 1 om 1 1/2 seland. Erik skrivs som hemmansägare. Erik avled i Nässjö 1928 22/12 och skrevs i dödboken som flottchef. Dödsorsaken anges som hjärtfel. Hustrun dör i samma by 1942 31/5.

Deras barn:
d. Magdalena Johanna                           (1889-1968)
s. Johan Erik                                                (1891-1942)
d. Anna Margreta                                       (1893-1974)
s. Jonas Severus                                          (1895-1981)
s. Paulus Peter                                             (1898-1970)
s. Mårten Felix                                            (1900-1971)
d. Syster                                                        (1903-????)

Någon som känner till dessa personer och kanske har några fotografier.

söndag 29 januari 2017

Magdalena Persdotter (1831-1927)

Min mormors morfar Per Persson har jag skrivit om här. Hans syster Magdalena Persdotter föddes 1831 2/12 i Lungsjön, Ramsele sn. Hon gifte sig 1859 19/6 i Ramsele sn med Erik Jonsson. Han var född 1826 5/12 i Sandviken, Ramsele sn som en son till Jon Ersson och hans hustru Märta Persdotter. Vid giftermålet skrivs Erik som dräng från Sandviken och Magdalena som bondedotter i Bölen. Makarna bosätter sig på Sandviken nr 1 och Erik skrivs som hemmansägare. 1883 flyttar familjen till Nässjö, Ramsele sn. Här skrivs också Erik som hemmansägare och på äldre dagar som födorådstagare. Erik dog i Nässjö 1911 16/10 i magkräfta och hustrun avled i samma by 1927 25/11. Dödsorsaken för henne var ålderdom.

Deras barn:
d. Anna Märta                            (1859-1942)
d. Magdalena Johanna född 1862 17/1 i Sandviken, Ramsele sn. Död där 1875 29/5.
s. Jonas Erik                               (1864-1932)
d. Brita Margareta född 1867 8/1 i Sandviken, Ramsele sn. Död 1918 29/5 i Nässjö, Ramsele sn.
s. Petter                                        (1869-1948)
s. Johan född 1872 1/7 i Sandviken, Ramsele sn. Död där 1875 25/6.
s. Andreas född 1872 1/7 i Sandviken, Ramsele sn. Död där 1880 20/7.

Några som härstammar från dessa personer?

torsdag 26 januari 2017

Ett fasansfullt brott

När jag i höstas satt och tittade i Ramsele kyrkoböcker så hittade jag en son och en mor som det fanns en notering om att de blivit mördade vid samma tillfälle i december 1888. En fruktansvärd händelse som finns att läsa om i diverse tidningar både inrikes och utrikes.


Ur SVENSKA AMERIKANAREN TORSDAGEN DEN 17 JANUARI
Umeå: De tolfårige dubbelmördarne, Elias Ferdinand och Johannes Alfred Nyman från Krången voro den 8 dec. instälda till polisförhör inför kronolänsmannen S. A. Norlander i Ramsele.
Efter nekande erkände tvillingbröderna, födda den 18 jan. 1876, sig ha mördat 50årige skomakaren Jonas Öberg samt hans 88-åriga moder Anna Brita Öberg, men båda pojkarne förnekade till en början, att de tillegnat sig mera penningar än fyra kr i silfver, som de lemnat yngre brodern Axel
Albin, för att denne, för hvilken de omtalat sitt brott, icke skulle röja dem.
Senare fortsattes förhöret med alla tre pojkarne i närvaro af fadern, arbetaren Johan Nyman. Efter ytterligare ihärdigt nekande erkände de följande:
att Johannes Alfred och Elias Ferdinand jemte en annan pojke i Krången under nästlidne sommar kommit öfverens om att döda skomakaren Jonas Öberg, för det denne vid något tillfälle varit ovettig på dem;
att detta beslut likväl då icke fattats på fullt allvar; att Johannes Alfred och Elias Ferdinand emellertid efteråt talat om beslutet, men ryggat för utförandet ända tills på torsdags eftermiddagen den 6 dec., då de beslutit döda såväl Jonas Öberg som hans åldriga mor för att åtkomma den förstnämdes penningar, hvilket ohyggliga beslut de, såsom vi förut omtalat, också verkstälde, hvarefter de tillegnade sig penningarne, 40 kr. i sedlar och 4 kr. i silfver.
Under hela förhöret ådagalade pojkarne den mest förhärdade fräckhet, visade intet tecken till ånger öfver sin blodiga handling samt kunde blott med största svårighet förmås att någorlunda hålla sig till sanningen.
De unga brottslingarne ha genom kommunalnämdens försorg satts under särskild bevakning, till dess ransakning inför domstolen egt rum. Fadern har till största delen under senaste åren vistats borta från hemmet på arbete och har sålunda varit hindrad att verksamt ingripa i barnens uppfostran.
Försummad skolgång och dåligt föredöme hos en del af den mera försigkomna ungdomen i orten torde icke vara utan skuld till ifrågavarande brott.