lördag 27 februari 2010

Firma E. Karlström

Här kommer ännu en handelsman i Ramsele som jag fått information av ur en bok som finns på hembygdsgården i Resele. Denna gång är det en charkuteriaffär och följande text finns noterad:

År 1924 började fabrikör Karlström driva slakterirörelse i Strömsnäs, varefter företaget 1934 flyttades till Ramsele, där innehavaren har egen fastighet. 1938 ombildades firman till E. Karlström med Johannes Karlström som chef. Sedan 1931 driver firman försäljning av charkuterivaror från bil inom angränsande socknar. Fabriks- och försäljningslokaler äro synnerligen modernt och ändamålsenligt inredda.

Bild av huset i Ramsele. Även denna bild hämtad ur boken. Tack igen Harriet för att du fotat och skickat.

Karlströms har levt kvar i släkten ända till förra året då de dåvarande ägarna beslutade sig för att sluta och sälja, det var tre stycken barnbarn till Johannes som fortsatt. Förra året (i mars) var det en artikel i Tidningen Ångermanland om dessa tre syskon. Den artikeln finns här nedan.


onsdag 24 februari 2010

Mon i Junsele

Här kommer ett vykort som visar lite bilder från Mon i Junsele. Där finns Junsele djurpark.
Den startade i liten skala av Junsele IF i början av 1960-talet. 1964 var bl.a. björnborgen klar. Invigningen av hela parken skedde 1965. 1969 köptes djurparken av Junsele kommun och därför övergick den till Sollefteå kommun vid kommunsammanslagningen 1971. 1992 såldes den till Junsele Byalag och 2005 ingick den som en del i bolaget Äventyrsberget AB. Mera historia finns här.

Av de 25-tal djurarter som finns på parken är det nog björnarna och de vita lejonen som är mest kända. Mera information om Äventyrsberget AB finns på denna länk.

Fotbollsplanen har jag besökt några gånger då jag spelade med Nordantjäl IK. De flesta gångerna förlorade vi där.

måndag 22 februari 2010

För 100 år sedan

Vad stod det i tidningen om Ramsele och Junsele för 100 år sedan, dvs den 22 februari 1910 (som var en tisdag). Jag har tagit några notiser ur Sollefteå-Bladet för detta datum.

Det första som jag hittade var en annons för kaffe. Blyfärgat och polerat kaffe låter ju inte så gott?!?! Knut Jacobson verkar ju vara en handlare i Ramsele, kanske finns han i handelsregistret.

Ramsele: Hvarför köpa blyfärgadt och poleradt kaffe till högsta priser då Ni hos undertecknad få köpa äkta Santos kaffe till kronor 1,15 pr kg. Knut Jacobson.

En Junselebo som startar affär i Edsele.

Edsele: Härmed tillkännagifves, att jag i början af mars månad kommer att i f.d. Edströms gård i Ödsgård öppna speceri-, manufaktur- och diversehandel, rekommenderande mig i den ärade allmänhetens vällvilliga hågkomst vid förefallande varubehof. Junsele den 21 febr. 1910. Gust. Jacobson

Junsele Idrottsförening står det också om.

Junsele Idrottsförening hade den 13 dennes extra sammanträde å idrottskaféet, hvarvid till styrelse för 1910 valdes nedannämnda personer: kandidat Hilmer Andersson, ordf., bagaremästare F. Löfvenberg, v.ordf., handelsbiträdet Joh:s Vesterlund, kassör och materialförvaltare, Alfr. Jonsson, sekr., faktor J. Gotth. Jonsson, klubbmästare, samt insp. Th. Hägglund och handlanden J.O. Vallroth. Till styrelsesuppleanter valdes arbetaren Edon Vesterlund samt handelsbiträdet Axel Jacobson. Revisorer blefvo inspektorerna A. Th. Svanström och Leon. Johansson med handelsföreståndaren O.A. Ohlsson och handelsbiträdet L. Eriksson som suppleanter. Den 14 dennes hade styrelsen sammanträde, hvarvid till kontrollanter för idrottsmärket föreslogos förutnämnda hrr Hilmer Andersson, J. Löfvenberg, Goth. Jonsson, Joh:s Vesterlund och Alfr. Jonszon, skrifves till Soll.-Bl.

Man kan också läsa att Werner Kristoffersson i Ramsele blivit utsedd till storlogeombudskandidat för Kretslogen A.W. Styrlander när de hade sitt kvartalsmöte i Sand. Sex av kretsens loger var representerade. Någon som vet vad detta var för typ av loge?

Måste avsluta med att ta med två notiser från Sollefteå. Var det så här det gick till för att kartlägga handikappade personer i församlingen.

Döfstumma födda Åren 1892 till och med 1903 och kyrkoskrifna i Sollefteå, skola anmälas före 1 Mars. Sollefteå den 16 Febr. 1910. Pastorsämbetet.

Blinda
under 20 år och kyrkoskrifna i Sollefteå-socken eller köping skola anmälas före första mars. Sollefteå den 21 febr. 1910. Pastorsämbetet.

Det förklarar hur dessa listor kom till i husförhörslängderna fast jag kan ju undra hur de blinda kunde läsa denna notis när det inte var i blindskrift. Det brukar också finnas en lista över idioter men dessa var i alla fall inte efterfrågade i detta nummer av Sollefteå-Bladet.

söndag 21 februari 2010

Junsele hembygdsgård

Här kommer det ett vykort som visar Junsele hembygdsgård. Jag har varit inne där bara någon enstaka gång men tror mig komma ihåg att huset kommer från Rö (eller möjligen Tara) och att en av ägarna hette Per Danielsson. Någon som kan bekräfta eller dementera detta? När hamnade huset på hembygdsgården och var kom den ifrån innan den placerades i Rö?

Per Danielsson föddes den 20 januari 1840 i Tara, Junsele sn. Han gifte sig den 5 juni 1864 i Junsele med Märta Dorotea Grundström. Hon var född den 21 november 1843 i Mo, Junsele sn. Familjen bodde i Rö fram till 1888 då de sålde och flyttade till Granvåg, Sollefteå sn. Makarna fick sju barn tillsammans. Märta Dorotea avled i Granvåg den 19 januari 1905 och Per dog i samma by den 29 maj 1910.

Jerker Sjödin har skrivit i sin bok Röåborna om Per Danielsson och att han genomförde den första försäljningen av ett helt hemman i Röån när han 1888 sålde hela hemmanet till Sandvikens Ångsågsbolag.

Jerkers bok om Röåborna är en bok som jag verkligen kan rekommendera. Jag läste den för något år sedan och den är en gedigen studie av en by (eller faktiskt två byar) i Ångermanland från nybygge till idag. Där finns beskrivning av nybyggare, torpare och bönder som bott där och många roliga och intressanta historier som Jerker snappat upp genom berättarkvällar i byn och vad han hört från släktingar. Det finns också ett stort antal fotografier i boken och dessutom många av Nicke Sjödins träffsäkra historier på mål. För mig som är släkt med samtliga de fyra bönderna som fanns i byn omkring 1812 så är boken bara en guldgruva att ha! För intresserade så finns mera information om boken här.

torsdag 18 februari 2010

Skorstensfejare i Ramsele

Fick idag ett mail från Harriet i Resele som har varit på hembygdsgården i Resele och hittat en bok om företagare i Norrland på 40-talet. Där fanns bland annat några hantverkare i Ramsele sn. Där kan man läsa följande om Firma Carl Arvid Strandberg, skorstensfejeri.

År 1897 började C.A. Strandberg sin yrkesbana hos skorstensfejarmästaren F.F. Braun i Stockholm där han även praktiserade hos E. Rossander och C.C. Clarin. 1903 var han verksam i Linköping och innehade sedan konditioner på Gotland samt i Hedemora, Avesta, Örebro, Visby och Sundsvall, i vilken sistnämnda stad han 1910 fullbordade sin yrkesutbildning hos C.A. Israelsson. 1917 - 1923 drev han egen rörelse i Lit, Kyrkås, och till 1935 hade han anställningar i Stockholm hos olika mästare. Detta år kom han som sotarmästare till Ramsele. Hans distrikt omfattar dessutom Holm, Liden och Häggenås socknar. I rörelsen är sedan 1935 sonen Allan verksam. Innehavaren är medlem i Ramsele Hantverksförening.


Carl Arvid Strandberg föddes den 12 september 1885 i Johannes församling i Stockholm och avled den 25 februari 1963 i Järesta, Nordingrå församling.

Tack Harriet för informationen och bilden.

tisdag 16 februari 2010

Läskedrycksetiketter

Här kommer flera bilder på etiketter från flaskor från Ramsele Läskedrycksfabrik. Det är väldigt varierande och kanske inte så kända smaker som Rio Cola och Äppelgyllen. En annan smak som är min favorit läskedryck är Portello. Den smaken måste vara typiskt Norrländsk och inte alls så lätt att hitta här nere i södra Sverige. Tror att den varit borta i ett antal år men finns nu åter och det från flera olika bryggerier.

Portello är min favoritsmak och när jag bodde i Uppsala så fanns det en affär (ICA i Luthagen) som ibland tog hem Portello på 33cl flaska. Då tog jag cykeln och cyklade dit och handlade en hel back.

Aprikos smaken har jag aldrig hört talas om innan jag såg denna.

Rio Cola, vad smakar den egentligen?

Äppelgyllen låter också som en exotisk smak.

söndag 7 februari 2010

Handelsregister för landsbygden.

Jag har tittat lite på SVAR hemsida i Handelsregistret för Landsbygd och hittat några handelsrörelser som startade i Junsele 1891 tom 1894. Varje rörelse har ett uppslag där man får veta när de startade och när de upphörde. Många upphörde 1950 och 1951 och jag misstänker att det gjordes någon stor kontroll då och många som upphört tidigare avslutades på papperet vid dessa år. Här kommer de som påbörjade verksamhet i Junsele. Med hjälp av bildid går det att söka rätt på orginalbilden på SVAR-hemsida. För några finns det en notering om vilken verksamhet som bedrevs men de andra, någon som vet vad de gjorde??

Olof Petter Edin (Firma O.P. Edin), Blad 1200, start 18910401, Olof Petter Edin emnar inom Junsele socken öppna handelsrörelse jemväl med fotogen under firma O.P. Edin, upphört 19500930, Bildid: H0000479_00011

Lars Larsson (Firma Lars Larsson), Blad 1210, start 18910427, Lars Larsson emnar inom Junsele socken idka handelsrörelse under firma Lars Larsson, Denna firmas rörelse numera flyttad till Sollefteå socken 18930921, Firmans rörelse är numera flyttad till Ådals-Lidens socken 18941109, upphört 18970128, Bildid: H0000479_00021

Daniel Svanström (Firma Daniel Svanström), Blad 1230, start 18910619, Daniel Svanström emna inom Junsele socken idka handelsrörelse under firma Daniel Svanström, upphört 19510104, Bildid: H0000479_00041

Jonas Petter Asplund (Firma J.P. Asplund), Blad 1332, start 18920301, Jonas Petter Asplund emna inom Junsele socken idka handelsrörelse jemväl med fotogen under firma J.P. Asplund, upphört 19500930, Bildid: H0000479_00143

Nils Jonas Jonsson (Firma N.J. Jonsson), Blad 1390, start 18920528, Nils Jonas Jonsson emnar i Junsele socken idka handelsrörelse under firma N.J. Jonsson, upphört 19501110, Bildid: H0000479_00201

Anders Valentin Grafström (Firma V. Grafström), Blad 1471, start 18921202, Dem af Anders Valentin Grafström under firma V. Grafström i Boteå socken idkade handelsrörelse fortsätter under enahanda firma i Junsele socken, upphört 19501206, Bildid: H0000479_00281

Per Henrik Henriksson (Firma P. H. Henriksson), Blad 1588, start 18940102, Per Henrik Henriksson emnar inom Junsele socken idka handelsrörelse jemväl med fotogen och färgstafler under firma P. H. Henriksson, upphört 19500930, Bildid: H0000479_00398

onsdag 3 februari 2010

Ramsele bryggeri

För några dagar sedan handlade jag tre gamla flasketiketter på Tradera. Dessa kommer från Ramsele Läskedrycksfabrik. Jag visste att det funnits ett bryggeri i Ramsele men hade ingen mera fakta om det. Sökte därför på nätet och på denna sida hittade jag en del information som ursprungligen har framtagits av SVAR i Ramsele.

Det var år 1893 som Ernst Ludvig Wettermark anlade ett bryggeri i Ramsele. Han var bryggmästare. Bryggeriet bytte ägare några gånger innan patron J. Pettersson blev dess ägare 1907. Rättigheterna till bryggeriet hade därför Sollefteå-bryggeriet. På 1950-talet så var det ett barn till Ernst Ludvig, vid namn Konrad Wettermark, som förestod bryggeriet.

Finns det någon som kan berätta mera om bryggeriet? Enligt obekräftade uppgifter skall det ha funnits två bryggerier i Ramsele, stämmer det? Om det fanns två vet jag inte säkert vilket som mina etiketter kommer från. I vilket fall som helst så kommer de här:


Dessa två verkar vara äldre eftersom de har telefonnummer 10. När utökade man antalet siffror i telefonnummer i Ramsele?

Här är det ett femsiffrigt telefonnummer, 100 10. Troligen den yngsta av dessa tre.

Ernst Ludvig Wettermark var född 1865 i Linköping och gifte sig 1898 med Arvina Karolina Andersdotter, född 1876 i Helgum. Ernst Ludvig avled 1942 och hustrun 1963. Skall försöka ta reda på lite mera om dem vid ett senare tillfälle.