torsdag 31 januari 2019

En kärnkvinna!

Denna text går att återfinna i minst fem tidningar i Amerika i juli 1901. Det är min mormors farmor det handlar om Kristina Lisa Andersdotter (1856-1943). Just denna artikel är från Texas posten med publiceringsdatum 18 juli 1901. Hennes efternamn är här felskrivet.

Hernösand.
En kärnkvinna, det namnet kan man med skäl gifva åt bondhustrun Märta Elisabeth Lordin i Forsnäset i Ådalsliden. Hon är 42 år gammal och har gifvit lifvet åt 13 barn, af hvilka alla lefva och äro stora, starka och friska. Blott tre gånger har hon vid förlossningen haft biträde af  barnmorska alla de öfriga gångerna har hon redt sig själf utan någon som hälst hjälp.
Såsom ett bevis på kvinnans säkerligen enastående krafter anför meddelaren följande händelse från förra årets höst. Kornet på åkertegarna stod färdigt att skäras och mannen gjorde sig färdig till skördearbetet, men tillsade sin hustru att för dagen hvila sig, då det säkerligen blefve ett annat slags arbete för henne, innan kvällen nått sin ända. Men detta gick den raska bondhustrun icke inpå. "Tror
du," sade hon, "att jag skulle lägga armarne i kors, när säden skall bärgas?" Och därmed grep hon till med skördearbetet. Under dagens lopp tog hon upp o. band 20 skylar eller lika med 360  kornkärfvar, hvarefter hon gick till hvila och reglade sin dörr om sig.
På morgonen var hon tidigt uppe som vanligt och bjöd sin gubbe kaffe på sängen. "När du druckit ditt kaffe," sade hon till sist till honom, "kan du gå in i kammaren och hälsa på din yngste son, som kom i natt." Äfven den dagen arbetade hustrun hela dagen på åkern utan att detta på minsta sätt tycktes bekomma henne illa. Hon har varit gift sedan sitt 19:de år och alltid varit rask och kry och en god moder för sin talrika barnskara, men de bortklemas dock icke af den kraftfulla och duktiga modern.

Man kan ju undra hur mycket som är tillagt i denna historia. Vad som är säkert är att hon var 42 år 1898, att hon då fött 13 barn där ett barn dog bara en och en halv månad gammal. Alla barnen utom två föddes under februari tom maj, en dotter född i juni och en i augusti så någon son i skördetid finns det inte. Men en bedrift gjorde hon oavsett då hon mellan 1876 och till 1898 fick 13 barn, mer än ett barn vart annat år.


Här är Lisa och hennes man Hans Zakrisson Nordin (1849-1924). Makarna hade ett hemman på norra sidan Fjällsjöälven i Forsnäs. Ett hemman som såldes ur släkten under Hans livstid. En son (min mormors far) flyttade över på södra sidan älven och brukade ett hemman där som sedan gick vidare i min släkt. Men det kan inte ha varit lätt för Hans och Lisa. Av de 13 barnen dog som sagt var en son bara efter någon månad. Yngsta sonen avled bara 20 år gammal. Förutom detta fick makarna se hela sex av sina barn ta ut flyttningsbetyg och emigrera till USA och Kanada. Så idag finns största delen av deras ättlingar på andra sidan Atlanten. 

måndag 28 januari 2019

Abraham Taranders farfar - vem var det?

Det berättas att det var två personer Abraham Henriksson och Jonas Jonsson i Tara, Junsele sn satt och funderade och diskuterade att de hade så vanliga namn. De bestämde sig för att de skulle ta var sitt släktnamn och gärna med någon koppling till byn Tara. Jonas valde först och han såg ett berg och sa att han Tar berg och det blev den första med namnet Tarberg. Abraham funderade lite och konstaterade att han fick ta något annat och det blev Tarander av det. Båda dessa släkter tror jag är unika så tillvida att de alla med dessa namn utgår från dessa två personer.

När det gäller släkten Tarander, som jag härstammar ifrån, så är finns det 44 personer från 19 år upp till 80 år noterade på birthday.se. Barn under 16 år kommer inte med där så det finns säkert fler med namnet. Gör jag samma sökning på Tarberg så finns det 63 stycken från 16 år och upp till 79 år. Ganska små släkter alltså om vi bara tittar på namnet men de som härstammar från dessa är betydligt flera.

Abraham Henriksson Tarander levde mellan 1823 till 1906. Abrahams far Henriksson (1782-1867) var född utom äktenskap som en son till pigan Karin Abrahamsdotter. Det finns en tingsnotering om denna födelse där karin och drängen Henrik Henriksson i Tängsta fick stå till svars för ett oäkta fött barn. Jag har inte hittat någon med det namnet där och inte heller i Resele. Men det finns två Henrik Henriksson i Junsele som skulle vara. Den ene är stamfar för bl.a. Molin-släkten i Osele medan den andre har sin mesta släkt i Eden men där finns bara en levande person som har en rak faderslinje till förste Henrik och den mannen är rätt gammal.

Ett sätt att få reda på om någon av dessa två Henrik Henriksson är farfar till Abraham Tarander är att göra ett Y-DNA. Mannen i Eden har nekat göra det men går kanske att övertala längre fram. I sommar fick jag ta ett DNA-test på en ättling i rakt nedstigande agnatiskt led till Abraham Tarander och nu har jag också gjort ett Y-37 på honom och kan konstatera att han och Abraham (förutsatt att alla fäder tillbaka till honom stämmer) har I-M 253. Nu är detta en ganska vanlig grupp så vi får hoppas att det någon gång kan göras ett Big-Y också.

söndag 13 januari 2019

Nu dansas julen ut!!!

Tjugonda-Knut och nu är det dags att avsluta julen för denna gången. De här marsipanfigurerna har otroligt nog hållit ända till nu.


Men nu är det bara snögubben kvar :-)


Och den försvann också senare när det började att snöa. Så nu har vi faktiskt julstämning ute!!

tisdag 1 januari 2019

Greta Johanna Jonsdotter Omberg (1846-1929)

Greta Johanna Jonsdotter Omberg föddes 1846 11/7 i Ottsjö, Ådals-Liden sn som en dotter till Jonas Persson (1801-1868) och hans andra hustru Brita Magdalena Johansdotter (1808-1898). Dessa två var även föräldrar till min farfars mormor. Greta flyttade 1866 till Granvåg, Sollefteå sn och var piga där, möjligen hos en bror. Medan hon bodde där fick hon också en dotter utom äktenskap men barnet levde bara i ett par månader. 1868 flyttar hon till Hågesta i samma socken och skrivs då som piga hos kronolänsman Nils Sjödéns (1814-1873) tjänstefolk. 1873 flyttas hon över till samma sida som kronolänsman finns på men kan då möjligen vara piga hos sonen och bryggeriägaren Axel Gottlieb Sjödén eller hans bror,även han som sin far kronolänsman, Johan Gottfrid Sjödén. I april 1875 flyttar hon iväg till Norra Tarsele, Junsele sn. Hon skrevs först som Jonsdotter, senare som Jonsdotter Omberg för att när hon flyttar till Junsele sn bara skrivas med efternamnet Omberg. Förnamnet skrivs också ibland som Margareta. Brodern i Granvåg har nu flyttat till Tarsele och återfinns på samma sida som hon flyttar in till. Greta gifte sig 1875 6/6 i Junsele sn med Jöns (Jonas) Persson Allberg. Han föddes 1853 20/12 i Alanäs, Alanäs sn som en son till Per Jönsson och Maria Kristina Hansdotter. Vid giftermålet skrivs han som skräddare i Tåsjö sn men flyttar senare in till Bölen, Junsele sn dit även hustrun flyttar. 1880 flyttar familjen till Västanbäck, Sollefteå sn och han fortsätter som skräddare. Det finns en notering om att gården kallas för Sahlenska gården.1892 flyttar familjen vidare till Billsta, samma församling och senare finns en notering om att de bor i Köpingen på Storgatan 24B. Han kallas ibland för Jonas som också är hans dopnamn och skrivs senare som f.d. skräddare och gårdsägare. Ser ut som sonen John möjligen tar över skrädderiet (Allbergs) men han avlider redan 1919 och vad som händer med skrädderiet då är det kanske någon annan som vet? Maken avlider i Sollefteå stad 1926 25/8 och dödsorsaken anges vara leverkräfta (levercancer). Hustrun dog 1929 30/5 och där var det hjärnblödning och åderförkalkning i hjärtat som ändade hennes liv.

Hustruns dotter utom äktenskap:
d. Brita Margretha                        (1867-1867)

Makarnas barn:
d. Maria Brigitta Alhilda              (1875-1966)
d. Alma Christina Johanna          (1877-1973)
s. Petrus Teodor                             (1879-1943)
s. John Wallfrid                              (1881-1919)
d. Jenny Margreta                          (1883-1978)
d. Ida Elisabeth                               (1886-1977)
s. Karl Richard                                (1888-1965)


Avslutningsvis kommer en bild av familjen (tack till Björn). Stående från vänster Alma, Teodor, Jenny Alfhilda och John. Sittande från vänster Margareta, Richard, Jöns och Ida.