tisdag 30 juli 2013

Kristina Selin 1876-1950

Brita Kristina Selin föddes 20/2 1876 i Gårelehöjden, Junsele sn. Hon var en dotter till Kristoffer Selin (1852-1936) och hans hustru Anna Brita Jonsdotter (1851-1934) och döptes 27/2. 


Hon flyttade 1903 till Imnäs, Ramsele sn och blev piga hos bonden Karl Jakob Eriksson (1858-1910). 1907 flyttar hon vidare inom byn och blir piga hos Daniel Ersson (1827-1909).Några månader innan Daniel avlider 1909 flyttar hon till Forsnäs, Ådals-Liden sn. Där är hon piga på Sandlunds gård. Här bor hon i stort sett hela tiden fram till 1921 när hon definitivt flyttar tillbaka till Junsele och först till föräldrahemmet i Gårelehöjden. Hon flyttar vidare 1922 till Tarsele, Junsele sn och gifter sig med änklingen Jonas Jakob Molinder (1875-1959). Kristina får inga egna barn men får ta hand om sin mans barn från hans första gifte. Kristina avlider i december 1950 i Gårelehöjden.
måndag 29 juli 2013

Kontrollera datum

Ett bevis på att man alltid skall vara noga med att kontrollera datum i ursprungskällor och så nära tillfället då händelsen skedde som det bara går (dvs födelse-, vigsel- eller dödbok).

Som jag skrivit om tidigare så har jag kollat i husförhörsutdrag från SCB hur många personer det fanns i Ramsele och Junsele vid olika år som var födda i Leksand. Där fanns en Kristina Brunsell som skulle vara född i Leksand och vara bosatt i Nordsjö, Ramsele sn. Tittar man i SCB-utdraget från 1910 så hittar man henne och där står mycket riktigt Leksand som födelseort. Men går man till husförhörslängden som SCB-utdraget rimligen skall vara en avskrift av så står där bara ett frågetecken på hennes födelseort. Det gör det i flera längder. Följer man henne vidare tillbaka så finner man att hon föddes i Nordsjö, Ramsele sn 15/12 1863. Hon var en dotter till Anders Magnusson Brunsell och hans hustru Anna Stina Persdotter. Fadern från Värmland och modern från Ramsele.

Kristina gifte sig 13/9 1887 i Hammerdal sn med Erik Ersson Nordqvist. Han var född 7/3 1864 i Nordsjö, Ramsele sn och en son till Kus Erik Persson som jag skrivit om tidigare. Kristina dog 9/10 1936 i Arås, Hammerdal sn och Erik i samma by 20/11 1939.

Kristina och Eriks barn:
d. Sara Kristina född 10/10 1887 i Nordsjö, Ramsele sn. Död 1892 i Hammerdal sn.
s. Per Erik Fridolf född 28/2 1889 i Nordsjö, Ramsele sn. Död 1922 i Hammerdal sn.
d. Sara Karolina född 19/6 1894 i Nordsjö, Ramsele sn. Död 1928 i Hammerdal sn.
d. Anna Margareta född 31/5 1899 i Nordsjö, Ramsele sn. Död 1991 i Ström sn.

Någon som kan berätta mera om denna familj?

onsdag 24 juli 2013

Fullmakt från 1851

När jag tittade på laga skifte för Meåfors by i Ramsele församling så hittade jag en fullmakt utfärdad av min förfader Jöns Jönsson (John Sparfeldt). Den är från 1851 och då kallade han sig inte för Sparfeldt.

Inne haf här af be full mäg ti gas här i genom att å mi na väg nar, jäm te öf riga Imnäs Byemän be va ka des Skatte man na Rättig heter vid Landtmätari för rättningen i Meåfors angå ende Bomyror ne. m. -m. hållan des för gilt om bades lag ligen görand de. Ram Sele den 15 Junii 1851. Jöns Jöns Son i Imnäs hemmans Inne haf vare - ell. Hendric Pehrs Sons Sterf hus
   Wittnar
Call Pehrs Son (bom)
Jacob Ers Son (bom)
i Imnäs 

Tidigare har vi hittat ett dokument från 1860-talet där Jöns kallade sig Sparfeldt så nu vet vi att han tagit namnet någon gång mellan 1851 och början av 1860-talet.


tisdag 23 juli 2013

Leksing i Ramsele

En av de som uppges vara född i Leksand är Kus Erik Persson (1825-1910). Erik gifter sig med bondeänkan Brita Sara Persdotter den 23/3 1862. Brita Sara var född 1819 i Sandviken, Ramsele sn och hon var gift första gången med Måns Persson  (1825-1859). I det första äktenskapet föddes fyra barn och i det andra föddes tre barn till..Familjen bodde i Nordsjö, Ramsele sn. Hustrun avled den 3/4 1895 i Nordsjö. Erik dog den 3/11 1910 i samma by.

Erik och Brita Saras barn:
s. Pehr född den 17/8 1862 i Nordsjö, Ramsele sn. Död där den 14/10 1886.
s. Eric Ersson Nordqvist född den 7/3 1864 i Nordsjö, Ramsele sn. Död 1939.
d. Margareta född den 24/6 1866 i Nordsjö, Ramsele sn. Död 1932.

måndag 22 juli 2013

Nordin i Imfors

En av nybyggarna i Imfors, Ramsele församling.

Per Erik Andersson Nordin föddes den 9 februari 1848 i Ådals-Liden sn. Han gifte sig den 10 augusti 1877 med Märta Stina Henriksdotter. Hon föddes den 2 juli 1844 i Imnäs, Ramsele sn. Per Erik var en son till Anders Nilsson och hans hustru Anna Lisa Andersdotter. Märta Stina var en dotter till Henrik Ersson (1803-1863) och hans hustru Anna Helena Nilsdotter (1802-1872). Vid giftermålet skrivs Per Erik som dräng från Sundmo, Ådals-Liden sn och Märta Stina som änka från samma plats. Hon hade varit gift en första gång den 16 mars 1863 i Ramsele sn med Zakarias Zakrisson Molin (1835-1875). Per Erik flyttade till Sundmo och skrivs där som arbetare. 1878 flyttar de till Imfors och där är han först nybyggare och sedan arrendator på Nicanor Scherman i Härnösands marker. Sonen Per Anton tar över efter honom och Per Erik avled i Imfors den 25 april 1916 och begravdes den 28 maj. Han skrivs i dödboken som arrendator. Hustrun bor kvar i byn och avlider där den 20 januari 1927.


Zakarias och Märta Stinas barn:
d. Anna Karolina Molin, föddes den 18 juni 1864 i Sundmo, Ådals-Liden sn.
d. Ingrid Christina Molin, föddes den 23 november 1866 i Sundmo, Ådals-Liden sn.
s. Henrik Peter Molin, föddes den 18 juli 1869 i Sundmo, Ådals-Liden sn.
s. Zakarias Molin, föddes den 4 september 1871 i Sundmo, Ådals-Liden sn.
s. Erik Viktor Molin, föddes den 26 januari 1874 i Sundmo, Ådals-Liden sn.

Per Erik och Märta Stinas barn:
s. Per Anton Nordin, föddes den 21 februari 1877 i Sundmo, Ådals-Liden sn
d. Märta Petronella Nordin, föddes den 4 februari 1880 i Imfors, Ramsele sn.
d. Sara Viktoria ”Tora” Nordin, föddes den 11 februari 1883 i Imfors, Ramsele sn.

tisdag 16 juli 2013

Leksands kyrka

När vi åkte från Västanvik så skymtade vi Leksands kyrka över vattnet. Den låg så fint där så vi tog en runda in i Leksands samhälle och letade rätt på kyrkan och tog några bilder. Det hör inte till vanligheten att kyrkorna är öppna men denna var faktiskt det så att vi till och med kunde komma in och knäppa några kort. En guide fanns det där också som kunde berätta lite mera om dess historia.


Guiden berättade att kyrkan har anor från minst 1200-talet och sedan byggts på undan för undan. Den utformning som kyrkan har idag fick den 1715 och har nu plats för cirka 1500 personer i två plan. Som mest har kyrkan kunnat ta cirka 2000 personer men några bänkar har plockats bort till den nuvarande uppsättningen av bänkar.

Vad är då äldst i kyrkan? Det finns sex pelare som har lite räfflor. Det är den äldsta delen av kyrkan och resten är påbyggnader. Räfflorna kan man se på bilden ovan. 


Ett av de äldsta föremålen i kyrkan är det krucifix som hänger långt fram i gången nära altaret. Det är daterat till 1300-talet.


Denna tavla är också riktigt gammal. Den föreställer Jesus och Maria och den hämtades hem från Italien av Axel Munthe. Tavlan skall också vara från 1300-talet.


Kyrkan har inget vanligt torn utan mera en spira och en kupol. Den tillkom under 1700-talet och inspirerades av en deltagare i Karl XII:s slag i Ryssland i början av 1700-talet.


I kyrkan finns två orglar och den största av dem har 50 stämmor och är Dalarnas största orgel. Den andra är betydligt mindre och nyare och finns mellan predikstolen och altaret.

måndag 15 juli 2013

Människor från Leksand

Har varit på besök i Leksand och blev då lite nyfiken på om det var några därifrån som flyttat norrut till Junsele och Ramsele.

Genom att titta i folkräkningarna för åren 1880, 1890, 1900 och 1910 på www.svar.ra.se så kan man se att det var en hel del födda i Leksands församling som kom till Västernorrland men inte så många till Ramsele och Junsele.

1880:

Västernorrland 81 personer
Junsele 0 personer
Ramsele 4 personer (Anders Ersson Brask, Erik Persson Kus, Margareta Persdotter Kus, Per Persson)
Ådals-Liden 0 personer
Fjällsjö 5 personer

1890:

Västernorrland 182 personer
Junsele 0 personer
Ramsele 4 personer (Anders Ersson Brask, Erik Persson Kus, Margareta Persdotter Kus, Per Sjödin)
Ådals-Liden 0 personer
Fjällsjö 5 personer

1900:

Västernorrland 169 personer
Junsele 0 personer
Ramsele 2 personer (Erik Persson Kus, Margareta Persdotter Kus)
Ådals-Liden 0 personer
Fjällsjö 0 personer

1910:

Västernorrland 158 personer
Junsele 0 personer
Ramsele 2 personer (Kristina Brunsell, Margareta Persdotter Kus)
Ådals-Liden 1 person (Anna Olofsdotter)
Fjällsjö 2 personer

Som det går att se i sammanställningen så ökade antalet födda i Leksand, bosatta i Västernorrlands län, mellan 1880 och 1890 med drygt 100 personer för att de kommande 20 åren minska något. I Ramsele förekommer sex olika personer medan Junsele inte någon gång i folkräkningarna har någon född i Leksand. Vad man skall tänka på är att dessa år är stickprov och att det kan ha bott flera i församlingarna och länet mellan dessa årtal.