måndag 15 juli 2013

Människor från Leksand

Har varit på besök i Leksand och blev då lite nyfiken på om det var några därifrån som flyttat norrut till Junsele och Ramsele.

Genom att titta i folkräkningarna för åren 1880, 1890, 1900 och 1910 på www.svar.ra.se så kan man se att det var en hel del födda i Leksands församling som kom till Västernorrland men inte så många till Ramsele och Junsele.

1880:

Västernorrland 81 personer
Junsele 0 personer
Ramsele 4 personer (Anders Ersson Brask, Erik Persson Kus, Margareta Persdotter Kus, Per Persson)
Ådals-Liden 0 personer
Fjällsjö 5 personer

1890:

Västernorrland 182 personer
Junsele 0 personer
Ramsele 4 personer (Anders Ersson Brask, Erik Persson Kus, Margareta Persdotter Kus, Per Sjödin)
Ådals-Liden 0 personer
Fjällsjö 5 personer

1900:

Västernorrland 169 personer
Junsele 0 personer
Ramsele 2 personer (Erik Persson Kus, Margareta Persdotter Kus)
Ådals-Liden 0 personer
Fjällsjö 0 personer

1910:

Västernorrland 158 personer
Junsele 0 personer
Ramsele 2 personer (Kristina Brunsell, Margareta Persdotter Kus)
Ådals-Liden 1 person (Anna Olofsdotter)
Fjällsjö 2 personer

Som det går att se i sammanställningen så ökade antalet födda i Leksand, bosatta i Västernorrlands län, mellan 1880 och 1890 med drygt 100 personer för att de kommande 20 åren minska något. I Ramsele förekommer sex olika personer medan Junsele inte någon gång i folkräkningarna har någon född i Leksand. Vad man skall tänka på är att dessa år är stickprov och att det kan ha bott flera i församlingarna och länet mellan dessa årtal.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar