torsdag 21 februari 2019

Gammal bild från Ramsele

Ett inte helt ovanligt motiv från gamla Ramsele. Har visat förr. Detta exemplar är skrivet 20 maj 1906 och skickat från Hanna N till Fröken Margret Söderström i Sollefteå.


Återkommer när jag fått fram mer information om avsändare och mottagare.

tisdag 19 februari 2019

Ramsele på 50-talet

Var in på Tradera härom dagen och lade bud på några bilder från Ramsele som jag möjligen haft med här tidigare men de är inte så vanliga. Det första är ett flygfoton från 1958.

Här är det både hus som är rivna idag men också en massa hus som inte är byggda ännu. Nuvarande vägen till Nordantjäl finns inte. Krångåkerskolan finns där och Centralskolans gamla byggnad medan det är åker och härsjor ner mot där det idag är kulturcentrum och hembygdsgård. 

Det andra är från cirka 1965 och taget åt andra hållet.


Här finns det många av de hus som är kvar idag. Cetehallen har dock sin gamla skepnad. Det finns två mackar, OK som finns idag och den andra, som jag inte kom ihåg vad den hette. Den är borta idag och har istället blivit parkering. Vägen till Nordantjäl ser ut att gå som idag men Centrumhuset är ännu inte uppfört.

Byn förändras hela tiden men vissa saker ändras väldigt lite!

måndag 18 februari 2019

Albert Johansson (1897-1976)


Johan Albert Johansson föddes 1897 18/9 i Forsmo, Ramsele sn. Han nöddöptes först 1897 27/9 av Per Ersson i Imnäs, dopet bekräftades sedan 1897 6/12 då han döptes av N. Östgren. Det finns ett stort antal dopvittnen noterade. Dopvittnen: Arb. J.P. Hedin o Hu Imnäs, arb. Er. Joh. Johansson o Hu ibid; arb. Enock Kristof. Selin o Brita Kristina Selin i Boda, Juns. Arb. son Er. Magn. Hedin Imnäs; torp. dot. Anna Regina Nolén ibid, torp. son Henr. Ol. Hägglund ibid; torp. dott. Johanna Andersson fr. Junsele.

Mitt under brinnande första världskriget så gjorde han sin militärtjänstgöring och var inskriven i Sollefteå rullskrivningsområde (nr 67) som nummer 628. I värnpliktskortet står han skriven med efternamnet Olofsson (Johansson inom parentes). Truppslag han var tilldelad är T3 men värnplikten gjorde han 230 dagar 1917-18 vid I 28. I 28 hette fram till 1902 I 29 och från 1928 blev det I 21. Efter värnplikten blev det en repövning i 30 dagar och sedan krigstjänstgöring i 63 dagar till. Redan 1920 var det dags för en andra repövning och den varade i 30 dagar. Hans tredje repövning var också 30 dagar och den gjorde han 1921.

1941 blev han inkallad till krigstjänst men det blev bara sex dagar innan han blev hemskickad på grund av övertalighet. Dessa dagar verkar han ha gjort på T 3. 1942 1/6 var det dags igen att bli inkallad och då gjorde han 93 dagar vid Landsstormen inskrivningsområde 21 och då var Albert på bilpluton. Tredje inkallningen för krigstjänst skedde 1943 22/7 och han gjorde nu 91 dagar vid Io 21 på 8: undh. Albert "Utträde ur vplåldern 31/12-44".

Albert var skriven hemma i Forsmo hos föräldrarna ända till giftermålet som skedde 1944 24/12 i Ramsele sn med Anna Margareta Henriksson. Hon var född 1897 12/7 i Imnäs, Ramsele sn och en dotter till bonden Henrik Henriksson (1861-1907) och hans hustru Margareta Karolina Persdotter (1858-1900). Albert tituleras skogsarbetare i Forsmo i vigselboken och Anna kokerska i Nyland. Makarna bor 1946 i Viken, Ramsele sn. 1950 7/11 flyttar de ut från Ramsele sn och flyttar till Näsåker 117 (Kläpp). 
Makarna bodde på torpet i Näsåker.  Albert dog i Näsåker 117 1976 17/12 och hustrun Anna var skriven på samma plats när hon dog 1978 7/9.