tisdag 29 juni 2010

Vasaorden

Hittade denna tidningsartikel i tidningen Ironwood Daily Globe Ironwood, Michigan, den 19 januari 1929- Här kan man läsa att John Björn tilldelats Vasaorden ur kung Gustav V hand.

måndag 28 juni 2010

Hus i Ramsele

Hittade denna bild på Tradera. Det är några hus som skall vara från Ramsele. Någon som kan berätta mera om var i byn dessa hus fanns/finns?

söndag 27 juni 2010

Jöns Björn från Junsele

Läste på Anitas blogg om John Björn som kom från Junsele församling och började leta lite efter honom i kyrkböckerna. Jöns som han är döpt till finns med som född den 1 april 1861 i Långerud, Östmark sn i Värmland. Han var tredje barnet till Per Persson Björn (1830-1914) och Kerstin Jönsdotter. Jöns döptes den 3 april och dopvittnen var Erik Ersson och Kajsa Jönsdotter i Långerud. Jöns var inte ens två år när modern dog och efter fyra år till fick han en styvmor. Styvmodern blev inte heller gammal utan avled redan 1873 och samma år flyttar familjen upp till Nybäck, Junsele sn. Med sig har de också Jöns farfar som också hette Per Persson Björn. Cirka 1876 flyttar familjen till Åkerbränna i samma socken. Per gifter också om sig samma år med Anna Erika Salomonsdotter.

Jöns skrivs som arbetare och flyttar ut den 23 november 1885 från Junsele sn och kommer skrivs in i Luleå DKF den 30 november. Skrivs först vid Hotell Gellivara som markör och flyttar den 24 oktober 1886 till fliken B. Där skrivs Jöns som arbetare och eldare och gifter sig den 7 augusti 1887 med Emma Charlotta Lidberg, f 1861 i Stockholm. Makarna får två barn, Hallvi Charlotta f. 1888 10/4 och Per Yngve f. 1889 8/8. Hela familjen utvandrar i juni 1890 till Australien. Det står faktiskt så och om det är felskrivet, att de ändrade sig på vägen eller att de faktiskt var där först vet jag inte.

Vad jag vet är att de återfinns i Census 1910 USA i Kenosha, Wisconsin. Då har John (som han kallar sig där borta) en ny hustru, Matilda och äldsta barnet finns inte med. De som finns är sonen Yngve 20 år, Edith 15 år och Helen 5 år. Har också återfunnit sonen Yngve och han levde ända till 1975.

lördag 26 juni 2010

Ramsele Idrottsklubb

Här kommer en bild på Ramsele fotbollslag för många år sedan. Tack Mariia för att jag fick använda kortet på min blogg. De flesta personerna är inte identifierade men Mariia berättar att nr fyra från vänster i bakre raden troligen är Axel Sundin och nummer fem Jonas Ludwig Sundin. Jag hoppas att det är någon som ser detta kort som kan komplettera med övriga deltagare i Ramsele herr- och damlag och även berätta när kortet kan vara taget.

I Ramsele hembygdsbok har Gunnar Bergvall skrivit några sidor om klubbens tidigaste historia. Klubben bildades 1896 men blev inregistrerad först 1898 så det är detta år som officiellt räknas som klubbens startår. Initiativtagaren till klubben var G.F. Färnlöf. Till att börja med var det framförallt skidsport som var verksamheten. Verksamheten var såväl längdlöpning som backträning men även utfärder till närliggande byar. Första tävlingen hölls 1896 och skedde på Nylandsskogen med start och mål på en lägda ovanför hotell Färnlöf. Slingan åktes två varv och totalt blev det omkring två mil. 1898 hade banan förlängts och var då 30 km för herrar och 10 km för damerna.

1902 började klubben anordna backtävlingar och en hoppbacke bygdes i Krången, förmodligen den enklast tänkbara och hopplängderna var inte mer än 6-7m. Ungefär samtidigt började klubben intresserade sig för skridskoåkning och en bana hölls ren från snö nedanför gamla bron. Dessutom åktes skridskor på Hamptjärn.

Så långt enligt Gunnar Bergvall. När sedan övriga delar med ishockey och fotboll kom till vet jag inte men 1980 bildades i alla fall BK80. Säkert någon som kan fylla på med information om hockey och fotboll.

söndag 13 juni 2010

Fale Bures Ring

Hittade detta kort i Ramsele Almanacka 2007. Det är ett kort som Engstrand har tagit vid något uppförande av teatern Fale Bures Ring. Kortet är daterat 1938 så det är mycket troligt att det är från det året eller året innan.


Teatern utspelade sig vid Ramsele gamla kyrka och jag såg för några månader sig att det fanns ett program från ett av dessa spel ute på Tradera. Tyvärr lyckades jag inte komma högst på det. Någon som vet mera om Fale Bures Ring?

lördag 5 juni 2010

Junsele sockenstämma 1809

Hittade bilder av sockenstämmoprotokoll på SVAR:s hemsida för Junsele och har skrivit av en från augusti 1809.

Allmän Sochne Stämma uti Junsele den 20 Augustii 1809 (A0001428_00213)


§1 Kyrko och Fattig Räkningarne; uplästes, godkändes och underteknades.


§2 Förra årets kyrkovärd och Sexmän, behålles äfven för det kommande året.


§3 Till upsyningsmän, utnämndes, Anders Olofsson i Eden, Abram Abramsson i Mo, Salmon Salmonsson i Bölen, Nils Nilsson yl i Lillegård, Eric Ersson äldre i Krånge, Salmon Eliesson i Wallen, Pehr Danielsson i Tara, och Johan Danielsson i Åkerbränna.


§4 Så kyrkan, som klock Stapelen, befunnos til deras underhållande, böra med det första bestrykas, med Tjära, hvartil materialier i Vinter igenom kyrko värdens försorg skulle anskaffas för kyrkans Räkning, hvarefter församlingens ledamöter, nästa sommare igenom gångled eller penninge samman skott ville värkställa på stagkningen.


§5 Bogårds muren, befants äfven behöfva repareras på flere ställen, och att hel och hållen Tjäras; men då den vid upsättandet var fördeld emellan hemmans ägarne, med förord, att hvar och en skulle sin anpart deraf vederbörligin underhålla och derför ansvara, beslöts, att på detta sätt en allmän Reparation der af nästa sommare skulle värkställas vid det ansvar Lagförmån.


§6 Afledne Landbonden Engmans älsta Son får tils vidare giöra Sochnestufvamans tjenst, samt upbära, det dervid fallande arfvode.


Uppläsdt och erkändt. Bertil Andersson

H.J. Berlin, Jacob Pärsson i Eden