torsdag 30 april 2015

Besök i Vadstena

Igår gjorde jag ett besök i Vadstena och Landsarkivet. Det ligger i slottet. Här kommer några bilder från slottet.Kom in och till informationen för att kolla lite bouppteckningar och frågade hur jag skulle gå tillväga. Det var inte direkt den hjälpsammaste personen jag pratade med utan jag fick rådet att starta upp en dator och kolla i bouppteckningsregistret. Iväg in i salen och det var inte direkt de nyaste burkarna de hade (nästan lika gamla som slottet skulle jag tro). Tog evigheter att starta och logga in och när jag väl lyckades få upp menyerna och hitta bouppteckningsregistret så låste sig allt. Bara att köra restart på knappen och försöka igen. Ingen bättre lycka nu. Tillbaka till informationen och nu hade de bytt personal och hon som satt där var mera hjälpsam än den förra, men var inte direkt proffs på bouppteckningar. Hon beklagade sig över de antika datorerna som brukade trassla och så fick vi leta i pärmar istället och jag lyckades hitta rätt på några bouppteckningar som jag letade. Tydligen håller de på att scanna alla bouppteckningar efter 1980 så de hade skickat iväg dem tyvärr.

Klockan 15 var det dags för föredrag och det var en gammal bekant från Ramsele som höll föredrag om forskning om resandefolk. Han heter Bo Lindwall och var en av de som inspirerade mig till släktforskning när jag var i tonåren. Har inte träffat honom på över 20 år så det var roligt att träffa honom igen och han höll ett bra föredrag och hade lika imponerande mycket data i huvudet nu som då.

Sammanfattningen av dagen blev ett mycket bra föredrag men Vadstena Landsarkiv borde låta några medarbetare gå en charmkurs och så investera i en nyare datorpark.

tisdag 28 april 2015

Hemvärnsgården

På detta foto står det att det föreställer Hemvärnsgården i Ramsele.  Vad är det för något? Huset ser ut som turistgården eller prästgården vid gamla kyrkan. Någon som kan bekräfta detta.


Fotograf var, liksom på förra kortet häromdagen, J. E. Nahlin och skickades från Agge till C-Å Åkerström i Lund.

måndag 27 april 2015

Det hände i Ramsele 1958

1958
* Byggnadstekniska nämnden lämnar förslag på hyror i Mogården. Kommunalnämnden beslutar att fastställa de föreslagna hyrorna.
* Skolledarorganisation och tillsynslärarorganisation fastställs. För kommunens 12 folkskolor och 7 fortsättningsskolor ska det finnas en rektor, och för realskolan ska det finnas en rektor.
* 150.000:- avsätta för påbörjande av etapp 1, gemensam VA försörjningsanläggning för Sel och Ovanmo byar.
* Den nye häradsskrivaren E. Hallman flyttar in i fastigheten Viken 3:8.
* Det gamla kontraktet med Graningeverkens AB, beträffande den gamla vattentäkten, sägs upp eftersom den nya vattentäkten, efter provpumpning, har visat sig ha tillräcklig kapacitet för samhällets behov.
* Bron vid Rensjöån vid Renslönäs förbättras.
* Kommunen tvingas lägga om VA ledningarna på det markområde där nya medborgarhuset planeras.
* Ramsele Röda Kors har under ett antal år drivit en barnkoloni i Nässjö för barn från tuberkulösa hem. Landstinget har varit huvudman för kolonin men ämnar inte fortsätta med verksamheten. Barnavårdsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunen ska överta byggnaderna. Förslaget bifalls av kommunalnämnden
* Pensionärshem nr 2 i Ramsele står klart och kommunalnämnden fattar beslut om vilka som skulle få hyra lägenheterna.
* Brandgropar ordningsställdes i Edsele, Nordantjäl och Lungsjöbacken.
* Logen nr 747, Fosterlandsvän av IOGT har i skrivelse till Länsstyrelsen begärt att få bli befriad från nöjesskatt. Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka bifall till framställningen.
* Den planerade vattentäkten i Ramsele - Vallen kan inte godkännas av distriktsingenjören och medel till ny utredning anvisas.
* Ramsele idrottsklubb har i skrivelse anhållit om bidrag till vatten för i ordningsställande av tvättrum i barack inom festplatsområdet på Vagnede. Framställan tillstyrks under förutsättning att även avloppsfrågan ordnas. Medel till VA utgår med 3.700:-.
* Broarna över Prästbords- och Bybäckarna i Edsele är i behov av upprustning. Beslutas om utredning och kostnadsberäkning av arbetet. Senare beslutas att lägga kulvert i bäckarna och fylla igen bäckravinen och därmed åstadkomma körbar väg istället för bro. Ärendet återkommer år 1959 då man avskriver idén med kulvert och utreder frågan på nytt.
* Ny nämndeman utses efter Verner Kristoffersson som avlidit. Till ny nämndeman väljs Hadar Sidén, Krånge Ramsele.
* Brandstation, Lantmäteribyggnad samt två nya pensionärshem står färdigbyggda.
* Ramneå bygdegårdsförening får 6.400:- i bidrag för att rusta upp fastigheten.
* Kn behandlar en hel del ansökningar om att få hyra lägenheter i de nybyggda hyreshusen.
* Många ärenden rörande bidrag till enskilda utfartsvägar behandlas.
* Kommunen köper ett stort skogsinnehav, Nyland 2:30 av Nils Johannes Nilsson för 55.000:-.
* Ramsele husmodersförening får hyra lokal i kommunalhuset till vävkurs.
* Delägarna i Nordantjäls södra vattenledningsföretag anhåller i en skrivelse om bidrag till anläggningen. Kn beviljar ett bidrag på 5.000:-.
* Gideåbergs skola har utrustats med toaletter och ett nytt avlopp. Avsatta medel har inte räckt till och ytterligare 10.000:- får anvisas av investeringsfonden för slutförande av arbeten vid skolan.
* Arbetslöshetsnämnden har i skrivelse begärt utredning och förslag till utförande av flera VA projekt som beredskapsarbeten. Byggnadstekniska nämnden har kostnadsberäknat dessa till 720.900:-
* De påbörjade bygget av veterinär och tandläkarbostäder blir dyrare än beräknat. Sammanlagt slutar bygget på 250.000:-.
* 9.000:- anvisas till reparation av bastun vid skolan i Ovanmo.
* Beslutas att uppta ett 25 årigt amorteringslån på 750.000:-. Förestående större investeringar är:
     • Nytt ålderdomshem till en kostnad av 720.000:-
     • VA projekt i Viken m.fl. byar samt avloppsledningsverk
     • Häradsskrivarkontor 455.000:-

söndag 26 april 2015

Ramsele i vinterskrud

Här kommer ett kort där motivet är ett snöigt Ramsele. Har haft lite svårt att lokalisera vilka hus det är uppe på kanten så är det någon som har koll på det så får ni gärna skriva en kommentar.


Kortet är skrivet i Ramsele 11/3 - 55 och skickat från "pappa" till dottern Gun på Vanåsgatan i Malmö. Foto av J.E. Nahlin och kortet utgivet På "förlag Hj. Edströms Bokhandel, Ramsele Tel 102".

torsdag 23 april 2015

Det hände i Ramsele 1956

1956
* Ett ganska stort antal egnahemstomter säljs i Edsele och Ramsele.
* Beslutas att bygga en villa avsedd som veterinärbostad.
* Biblioteksstyrelsen föreslår Kn att biblioteket ska inrymmas i Ramsele nya samlingslokal. Kn
beslutar att hos fullmäktige föreslå bifall till Biblioteksstyrelsens förslag.
* Ramsele ansluter sig som medlem i Norrlands Naturvärn, som är en samarbetsorganisation för
kommunerna i Norrland vars uppgift bland annat är att bevaka kommunernas intressen och ställa krav på kraftbyggarna att i god tid planlägga utbyggnaderna, ta hänsyn till fisket; samernas intressen m.m.
* En kommitté tillätts för att utreda behovet av badplatser i kommunen.
* Vatten och avloppsledningar ordnas i Krången till en kostnad av 434.000:-.
* Vid Fjällbohögs skola borras för vatten och installeras en hydroforanläggning.
* Stiftelsen Ramselehus bildas.
* Beviljas 70 familjebidrag till värnpliktiga.
* Många ärenden berör hyresfastighetema och hyresgäster.
* Det relativt nybyggda kommunalkontoret har fått sprickbildningar i väggar och valv. Förstärkningsarbeten utförs till en kostnad av 40.000:-
* Kommunalnämnden föreslår att fullmäktige ska besluta att skänka fastigheten Mogården till kyrkan och om inte kyrkan år villig att ta emot byggnaden så ska den rivas. Senare fattas beslut om att starta nybyggnad av Lantmäterilokaler på tomten redan hösten 1956 på grund av rådande arbetslöshet. Den gamla byggnaden rivs.
* Fastigheten Nyland 1:81 säljs till HSB som där planerar att uppföra affärs och bostadshus.
* Oljeeldning installeras i realskolans lokaler.
* Lungsjö IF får 3.000:- i bidrag för att ställa i ordning idrottsplatsen Lungsjöbacken.
* Häradsskrivaren Sven Bjöme utses till ny överförmyndare då Karl Norberg, som tidigare uppehållit uppdraget, har avlidit.
* Beslutas att nytt polishus ska uppföras på fastigheten Nyland 1:84 för täckande av kostnaderna ska ett tertiärlån på 101.500:- upptas, samt ett tilläggslån på 12.200:-.
* På grund av sprickbildningarna i kommunalkontoret samt en del övrigt slitage anhåller distriktstandläkaren Olle Andersson om reparation av tandkliniken i Ramsele.
* Gamla skolan i Imnäs rustas för 5000:- och ställs i ordning som samlingslokal.
* Skolan i Ovanmo får ny panna och oljeeldningsaggregat.
* Markområdet av fastigheten Nyland 2:2 inköps för 65.000:-. Området planeras för byggande av ålderdomshem och personalbostäder.
* Beslutas att uppföra veterinärbostad med tjänstelokaler till en kostnad av 210.000:-.
* Beslut och byggstart för två nya pensionärshem på fastigheten Nyland 1:56 till en sammanlagd kostnad av 470.000.
* Personalbostäder byggs vid ålderdomshemmet i Edsele.

fredag 3 april 2015

Glad Påsk med Fale Bure bilder

Här kommer en påsk hälsning med några kort som Engstrand tagit vid Fale Bure spelen. En är daterade 1938 och den andra bilden har inget åt noterat. Spelen gick första gångerna 1938 och 1939. Tack Eric för att jag fått låna bilderna till detta inlägg.


På detta kort är det till vänster Hilding Skoglund, lärare i Vallen och till höger lärare Tage Wallin.


Ett kort med okända personer. Någon som vet vilka det är?

Jag har vid några tidigare tillfällen skrivit om Fale Bure spelen och på några av inläggen har jag fått mängder av intressanta kommentarer. Dessa inlägg finns länkade nedan.

http://ramsele-junsele.blogspot.se/2011/06/fale-bure-ring-1938.html

http://ramsele-junsele.blogspot.se/2011/08/tarna-i-fale-bures-ring.html

http://ramsele-junsele.blogspot.se/2011/06/fale-bures-ring-1938-del-ii.html

http://ramsele-junsele.blogspot.se/2011/06/fale-bures-ring-1938-del-iii.html