fredag 30 oktober 2009

En jakttur.

Här kommer en notis som var införd i tidningen Dalpilen den 19 februari 1876. Tidningen fanns (finns?) i Falun.

Hernösand. Här om dagen begaf sig undantagsmannen A. Jonsson i Mo by af Junsele socken till skogen för att efterse sina räfsaxar. Uti en af saxarne hade under föregående natt fastnat ett större djur, som af Jonsson antogs vara en järf. Djuret, som något hindrades af det lilla järnet på foten, förföljdes till aftonen, då det kom på en i skogen banad timmerväg, som grenade sig åt flere håll, hvaraf spåret förlorades. Morgonen derpå begaf sig jägaren med förstärkta krafter å nyo till skogen, och med tillhjelp af hundar lyckades det att få upp djuret, som efter tre timmars ihärdig jagt upphans och befans vara en ovanligt stor varghane, hvilken nu fick sätta till lifvet.

tisdag 27 oktober 2009

Brand i Junsele

Fick ett tips via Magnus hemsida om att det finns scannade tidningar på en sida från Kungliga Biblioteket. Gick in där ikväll och sökte på Junsele och hittade följande notis i Blekingeposten från den 31 december 1880. Den handlar om en brand hos Andreas Edin som inträffade strax före jul samma år. Lite intressant tycker jag det är att detta var en nyhet så långt bort som i Blekinge!!!

Inrikes
Hernösand. Den 19 dennes nedbrann hemmansegaren Andreas Edins i Krånged, Junsele socken, tillhöriga mangårdsbyggnad. Edins dotter Maria hade kl. 7 på morgonen stigit upp och påtändt en i taket i hennes sofrum i öfre våningen hängande fotogenlampa samt derefter begifvit sig ned på gården. Sedan hon kommit ned, varseblef hon, att rök trängde ut från en glugg i öfre vinden, hvarför hon i sällskap med andra personer skyndade upp och märkte då ett i taket midt ofvanför lampan brändt hål af vid pass 2 decimaltums vidd Lampan släcktes, men kort efter märkte man, att elden hunnit antända husets öfversta botten. Oaktadt en mängd folk kom tillstädes och de största ansträngningar gjordes, lyckades man dock icke blifva herre öfver elden, utan huset nedbrann, hvaremot en betydlig del af lösegendomen och de i närheten varande husen räddades. Handlanden G. Hultqvist, hvilken hade sin handelsbod och sitt kontor uti det nedbrunna huset, kommer att genom branden drabbas af en betydlig förlust, oaktadt han uti Skandia hade sitt lager försäkradt för 15,000 kr. Äfven Edin som för 4,000 kr. hade sitt lösörebo och åbyggnad försäkrad uti Junsele sockens brandstodsbolag, torde få vidkännas en icke ringa förlust.

söndag 25 oktober 2009

ICA-reklamen

ICA har gjort nya avsnitt av i sin reklamserie. Det har varit stor uppståndelse om de senaste avsnitten eftersom en ung kille vid namn Jerry har varit med. Han har Downs syndrom och lovorden för honom har väl varit lika många som de som tycker att ICA har en förnedrande människosyn och använder "lyteskomik". Jag tycker att reklamen är alla tiders!! Suverän, säger något och är verkligt rolig och sann. Det första avsnittet visar verkligen på människors uppfattning om personer med funktionshinder, avvaktande, okunniga och rädda. Jag visste inte heller något om DS eller andra funktionshinder för några år sedan. Men för drygt 20 månader sedan så ändrades mitt liv rejält. Dels för att jag blev pappa men även för det faktum att min son föddes med trisomi-21 som är DS. Det var bara att börja lära sig om detta och jag har läst mycket om att ha detta funktionshinder. Att ha DS innebär att risken är stor att personen har följd sjukdomar. De första veckorna gjordes undersökningar i mängder och efter varje undersökning drog vi en suck av lättnad när det visade sig att Olle inte hade problem med hjärta, hörsel, syn mm, han är fullt frisk men det kommer att ta längre tid för honom att lära sig saker än andra barn, det vet vi. Därför är det kanske ännu roligare och vi blir ännu gladare och tacksamma varje gång som han gör något som han inte gjort tidigare, flyttar sig, rullar runt, kryper, sätter sig upp osv. Nu går han med stöd och vi väntar på första stegen själv men även det får ta den tid som behövs. Han är verkligen den goaste, charmigaste och snällaste unge som finns!ICA-reklamen lägger fokus på en grupp människor som alla vi "normalstörda" inte vet så mycket om och därför är rädda för. Därför tycker jag att det är ett jättebra initiativ. Filmerna visar på de fördomar och okunskap som finns och samtidigt på den klurighet och påhittighet som dessa personer har, de saknar fördomar och säger vad de tycker och tänker. Det är många av oss som har mycket att lära där. Det finns så många som inte vågar säga vad de tycker, intrigerar, talar illa om andra bakom ryggen och vänder kappan efter vinden. Sådant gör inte dessa personer utan de säger vad de tycker utan omskrivningar, är sociala, snälla och vänliga och jag har funderat ibland på om inte våran värld skulle se mycket bättre ut med flera personer med DS. Den skulle definitivt vara mindre stressig, snällare, och inte så hård. Jag väntar med spänning på kommande avsnitt från ICA för att höra Jerrys klockrena kommentarer.

Idag så vet man så mycket mera om DS än vad man gjorde bara för 10-15 år sedan. Det är en av de vanligaste funktionshindren och det gör att kunskapen hur man skall underlätta för dessa unika personer är stor. Redan första veckan så kopplades habiliteringen in och det är ett team med kurator, psykolog, sjukgymnast, specialpedagog och logoped som är kopplad till och tar hand om våran son och oss på bästa möjliga sätt för att underlätta. Till att börja med har det mest varit tips och goda råd från sjukgymnasten men nu blir det mera jobb för logoped och specialpedagog. Tecken som stöd har vi använt sedan han var liten och vi märker att han förstår en massa av vad vi säger men han gör bara några enstaka tecken och så säger han mamma ibland men det kommer säkert att bli mer och mer när han närmar sig två år. Detta stöd som vi har upplevt fanns inte för bara några år sedan och för några decennier så lämnades DS barn ofta bort och fick tillbringa sina liv på institutioner. Hur det var ännu längre tillbaka har jag ingen aning om utan kan bara gissa. Har funderat mycket nu senaste året på vad som egentligen döljer sig bakom en anteckning i kyrkoböckerna som "mindre vetande", "idiot" eller "talar illa". Kan det vara en DS person som inte fått det stöd och den förståelse som dagens DS personer får? Ja den frågan lär jag väl aldrig få något svar på i de allra flesta fall som jag stöter på. Men varför skulle det inte ha funnits DS personer på 1800-talet? Då visste människor inte allt som vi vet idag om detta funktionshinder och därför var det väl lätt för prästen att skriva en sådan kommentar om någon som inte riktigt var som alla andra. Det föds drygt 100 barn årligen som har DS. Denna siffra borde inte vara mindre förr eftersom det idag finns en mängd tester att göra som t.ex. KUB, fostervattenprov och att omkring 50% av de föräldrar som haft ett foster med DS gjort abort. Omkring vart annat DS-barn som föds har hjärtfel, idag är det en stor men ändå relativt okomplicerad operation som för de allra flesta går bra. Hjärtoperationerna är nog en anledning till att medelåldern för DS-personer stigit från ca 13 år 1955 till ca 57 år idag. Kan bara tänka sig vad medelåldern var på 1800-talet.

Här kommer några bra länkar om man vill veta mera om Downs syndrom och andra funktionshinder:

Downsföreningen
Riksförbundet FUB

Här kan ni titta på de tre första avsnitten av ICA-reklamen med Jerry (från YouTube).

söndag 18 oktober 2009

En del lär sig aldrig!

I går skrev jag om Jonas Ludvig och hans första straff för snatteri och stöld. Han verkar inte ha tagit någon lärdom av de två månader som han fick tillbringa i fängelset i Härnösand för under de kommande 25-30 åren förekommer han frekvent i fängelserullor och får avtjäna ett antal straff. På SVARs hemsida finns det uppgifter om frigivna straffarbetsfångar och där har jag återfunnit honom sju gånger mellan åren 1899 och 1924. Tyvärr saknar jag uppgifter om några av hans fängelseperioder men jag kommer att leta vidare där.

Här kommer hans straff, de som jag hittat och några som jag räknat ut måste finnas. Som synes så var han inte utanför fängelser långa perioder mellan 1903 och 1924 (omkring 2 år och 4 månader totalt på drygt 20 år).

Brott

Fängelse

In i fängelse

Ut ur fängelse

före fyllda 18 år för snatteri 1:sta resan och stöld 1:sta resan två gånger

Härnösand Länsfängelse

1894-02-27

1894-04-27

Stöld 2:dra resan dels med och dels utan inbrott

Kalmar Länsfängelse

1899-02-10

1899-09-03

Stöld 3:e resan
Stöld 4:e resan
Stöld 5:e resan
Stöld 6:e resan

Långholmens Centralfängelse

1903-10-31

1905-09-15

Stöld 7:e resan

Långholmens Centralfängelse

1906-05-10

1908-03-21

Stöld 8:e resan

Långholmens Centralfängelse

1908-05-23

1912-05-23

Stöld 9:e resan

Långholmens Centralfängelse

1912-06-24

1916-06-24

Stöld 10:e resan

Långholmens Centralfängelse

1916-11-03

1920-11-09

Stöld 11:e resan

Långholmens Centralfängelse

1921-09-06

1924-08-24


Kortaste perioden i frihet var 1906 då han lyckades klara sig i en månad och en dag innan han åkte in i fängelse igen. Hade precis avtjänat fyra år och åkte in igen på fyra år till. Om det blev fler besök efter 1924 vet jag inte. Jonas Ludvig flyttade också ut från obefintliga i Ramsele till Timrå 1924. Någon som känner till hans vidare öden?

Förutom de uppgifter som fanns med i mitt förra blogginlägg om Jonas Ludvig i fångrullan så finns det foton på fångarna i frigivna straffarbetsfångar. Här kommer ett
kort av Jonas Ludvig 1899 och ett från 1921

Fängelsevistelserna verkade inte direkt ha någon avskräckande effekt på Jonas Ludvig utan han återkom gång på gång. En del lär sig aldrig!! Men som släktforskare är det otroligt skoj att hitta och kunna följa ett sådant levnadsöde så var inte rädda för att hitta personer i släkten som inte levt riktigt på rätt sida av lagen utan ta istället möjligheten att kartlägga personens liv.

lördag 17 oktober 2009

Härnösands fångrulla.

Jonas Ludvig Henriksson föddes den 11 november 1877 i Gagnet, Helgum sn som en son till avlidne inhysesmannen Henrik Nilsson (1832-1877) och hans hustru Anna Brita Josefsdotter (1845). Han var barn nummer sex och hade syskonen Henrik Petter f. 1863, Nils Andreas f. 1866, Lars Johan f. 1869, Jonas Ludvig f. 1872 d 1876 och Olof Albert f. 1875. Det kan inte ha varit lätt för hans mamma att ta hand om fem barn själv med små medel. Hon skrivs som skattfri i husförhörslängden. Fadern dog ca en och en halv månad innan siste sonen föddes. 1881 flyttar modern och de två yngsta barnen till Bölen, Ramsele sn. 1886 hamnar modern och sönerna på sidan över obefintliga i Ramsele och där står de sedan kvar in på 1900-talet. Men det finns i alla fall några anteckningar om sönerna och det är om att de blivit dömda för olika brott. Jonas Ludvig dömdes 1892 för snatteri och stöld och fick för det sitta i fängelse två månader. Straffet avtjänades först 1894. Var det vanligt att det tog så lång tid efter dom innan straffet påbörjades?

Här nedan följer ett utdrag ur Härnösands fångrulla för 1894. Det finns en hel del information noterad som är svårt att hitta på andra ställen, t.ex. längd, ögonfärg mm.

Härnösand Fångrulla 1894 DIIIa:41

s. 13

Nr 38, ankom 1894-02-27, Henriksson, Jonas Ludwig, född den 11 november 1877 i Helgums socken detta län, sist skrifven i Ramsele socken samma län. Yngling

Längd 1,80 meter. Smärt växt. Blå ögon. Ljusbrunt hår. Rak näsa. Ovalt ansigte.

Stöld. Polisuppsyningsm. V. Styrlander.

Gudmundrå Häradsrätt den 21 maj 1892.

Refsunds Häradsrätt har i utslag den 12 mars 1892 förklarat Henriksson förvunnen till ansvar enligt 20 Kap. 4 §, 4 mom. strafflagen, jemlikt med 5 Kap. 2 § samma lag, för första resan stöld med inbrott; och har Gudmundrå Häradsrätt, hvarest Henriksson blifvit slutdömd, genom utslag den 21 maj 1892, dömdt Henriksson jemlikt ofvan berörda lagrum samt 1 och 9 §§ 20 Kap. strafflagen, att för första resan stöld i försoning med inbrott samt snatteri; hållas till fängelse i två månader.

Utslaget var vid ankomsten den 27/2 94 laga kraftvunnit.

Två månaders fängelse. började den 27/2 94, slutar den 27/4 94.

Rock 4,00 Väst 0,50 2 Skjortor 1,50 Undertröja 1,00 2 Halsdukar 0,75 Mössa 0,50 Näsduk 0 Byxor 2,00 Kalsonger 0,75 Strumpor 0,50, skor 0 Vantar 0,25.

Vidstående persedlar Qvitteras J.L. Henriksson. [bom] Vittnar N.O. Andersson

1894 april den 27 frigifven.

söndag 11 oktober 2009

Klockaren Stenmark i Mo

Fick ett foto (ett vykort) från Stefan Lundin (tack för det). Det föreställer gamla kyrkan i Mo, Junsele sn och så finns det också en bild av klockaren Nils Abraham Stenmark.


När jag fick kortet blev jag tvungen att titta lite i kyrkböckerna för att se vem Nils Abraham var, visste ju att han inte var släkt med Stenmark i Gårelehöjden, Junsele sn. Nils Abram, som han var döpt till, föddes den 23 september 1834 i Rösta, Resele sn. Han var en son till bonden Nils Olof Stenmark (1803-1871) och hans hustru Märtha Edbom (1812-1908). Bondsonen Nils Abraham tar ut flyttbetyg i Resele den 21 maj 1865 och kommer in till Junsele den 4 juni. I inflyttningslängden finns det ingen notering om var han flyttade in men det troliga är att han kom till byn Mo direkt. Där återfinns han iaf som klockare 1865. Han gifter sig 1874 med Catharina Margareta Danielsdotter f. 1852 och de får barnen Nils Daniel f. 1875 och dottern Catharina f. 1876. Nils Abram avled i Mo, Junsele sn den 30 mars 1877. Dödsorsaken anges vara kräfta (=cancer) i ett lårben. Hustrun och barnen flyttar till Eden, Junsele sn i slutet av 1877 eller början av 1878. Där gifter hon om sig 1889 med skomakare Nils Jonsson Skoglund f. 1855 och får fem barn med honom.

Någon som känner till mera fakta om Junsele gamla kyrka i Mo och klockaren Stenmark? På kortet står att kyrkan är uppbyggd 1763, målad 1770 och nedriven 1885. Stenmark fick själv tillverka en orgel för att ha i kyrkan.

lördag 10 oktober 2009

Befolkningsökning i Junsele

Satt och tittade lite i en födelselängd för Junsele och då hittade jag lite befolkningsstatistik för socknen mellan åren 1859 och 1884. Det är 25 år och under den tiden fördubblades befolkningen i församlingen.

Befolkningen 1859 uppgick till 1155 personer. Fördelningen var ganska lika med 574 män och 581 kvinnor. Därefter skedde en successiv ökning av befolkningen de kommande åren. Medelökningen ligger på knappt 50 personer/år. Rekordåret är 1869 då ökningen var 90 personer, 49 män och 41 kvinnor. Bottenåret är året efter, 1870, då ökningen var bara 4 personer och det året minskade antalet kvinnor med 3 personer. Den sista december 1884 var antalet personer i församlingen 2398, 1232 män och 1166 kvinnor.

Här nedan finns en sammanställning i tabellform över samtliga år.

Folkmängd i Junsele olika år (per 31/12)

År

Mankön

Qvinnkön

Summa

1859

574

581

1155

1860

614

613

1227

1861

640

624

1264

1862

674

667

1341

1863

691

680

1371

1864

720

695

1415

1865

731

710

1441

1866

745

743

1488

1867

758

756

1514

1868

763

773

1536

1869

812

814

1626

1870

819

811

1630

1871

845

828

1673

1872

887

846

1733

1873

912

890

1802

1874

945

908

1853

1875

974

944

1918

1876

1015

985

2000

1877

1041

1014

2055

1878

1071

1043

2114

1879

1099

1075

2174

1880

1112

1083

2195

1881

1132

1094

2226

1882

1168

1102

2270

1883

1203

1117

2320

1884

1232

1166

2398


Denna information finns på SVAR och Bildid är A0003639_00005

onsdag 7 oktober 2009

Ramsele gamla kyrka

Ramsele gamla kyrka finns på Grannäset. Den är från 1200-talet och nämns för första gången i en gränshandling från 1273. Enligt sägnen var det elva bönder som byggde kyrkan. Det finns ett gammalt rim som säger "Botal i Bäck, Sangel på Mon, Kettel i Holme och Tämmas i Nyland". Det kanske kan vara några av dessa bönder. Kyrkan är en skalmurskyrka av gråsten. Man gjorde upp en stockeld och stenarna rullades in i elden. Stenarna blev heta och då slog man vatten på dem så att de sprack i två bitar. Dessa lades sedan med släta sidan utåt i två väggar, en yttre och en inre. Mellanrummet fylldes sedan med kalk och grus. Kyrkväggen blev då tät och stark. I öster och i söder finns små fönster. Ingångsporten är smal och det tyder på att kyrkan är en försvarskyrka. Fakta om kyrkan är hämtad från hembygdsboken "Ramsele-Edsele bygd".

För några dagar sedan köpte jag ett kort som visar kyrkan och gamla prästgården. Kortet är skrivet 1947 så bilden är från då eller tidigare.

Kortet är skickat till Fröken Augusta Eriksson, Fridhera(?), Hulta, Sätila, Västergötland och har följande text:

" Sänder en hälsning till Augusta från Norrland jag är här på semester. Här är mycke vackert och vackert väder har vi. Det är skönt att komma från Solhem ett tag. Hälsningar i mängd från (Hälsa Anders) Gunhild"

Kortet är poststämplat i Flyn i juli 1947. Någon som känner till personerna i fråga?

torsdag 1 oktober 2009

Jacobssons affär i Imnäs

Här kommer en bild som skall föreställa interiören i Jacobssons affär i Imnäs. Den fanns hos "Nisse geschävar" som jag skrivit lite om i tidigare blogginlägg. Någon som känner igen sig?

Kanske finns det någon som vet när affären var aktiv och om det var Nisse eller någon av hans bröder som hade den?