tisdag 27 juli 2010

Lagfart för lägenhet i Meåfors

§32 Lägenhet, afs fr Meåfors 1 4/27 sel No 1

Med anhållan om lagfart ingaf Häradsdomaren Per Johansson i Stenvikstrand en så lydande köpehandling:
Salubref
Sedan Katarina etc ----------- Bil
Härjämte företeddes Hds rns den 1 Juni 1908, §63, för Jakob Aron Wallin utfärdade lagfartsbevis å en från 1 4/27 seland Meåfors No 1 i Ramsele socken afsöndrad lägenhet.
Enär icke visadt blifvit, att borgenärerna i Torparen Jacob Aron Wallins konkurs gifvit sitt bifall till ifrågavarande försäljning kunde den sökta lagfarten ej nu beviljas, utan förklarades lagfarts ansökningen hvilande i afbidan på undanrödjandet af anmärkta hindret för dess bifallande.

Bil. §32
Salubref
Sedan Katarina Danielsdotter i Meåfors vid offentlig auktion den 10 mars 1911 för Tjugofem /25/ kronor inköpt den Torparen Jacob Oscar Vallins konkursbo tillhöriga, från hemmanet 1 4/27 seland No 1 Meåfors, Ramsele socken för all framtid afsöndrade lägenhet hvarå Wallin den 1 juni 1908 erhållit lagfart, samt köparen, efter det borgenärerna godkänt försäljningen, fullgjort sin betalningsskyldighet, så varder samma lägenhet härmed afhänd konkursboet och tillegnad Katarina Danielsdotter att genast tillträdas.
Ramsele den 10 Maj 1911.
Johan Johansson
syssloman

Bevittnas af:
A.J. Strömqvist. P.M. Wedberg

måndag 26 juli 2010

Befolkningsstatistiska tabeller.

Har tittat igenom lite gamla statistikhandlingar för Ramsele. Den längd som jag tittat i heter GI:2 och sträcker sig mellan åren 1774 och 1831.

Där kan man läsa följande om några år:

1777
- Tvillingar: "En hustru födde 2nne flickebarn".
- En kvinna dog 106 år gammal.
- Det finns en kolumn för barnaföderskor och där ser man att 3 st var mellan 20 och 25 år, 5 st i åldern 25-30 och 6 st 30-35.
- Det föddes 8 pojkar och 6 flickor, varav en oäkta flicka.
- Under året dog 6 män och 4 kvinnor. Dödsorsakerna var håll och styng/bröstfeber, slag/stickfluss/brådöd, ålderdomsbräcklighet (2 st, en man 70-75 och en kvinna över 90), oangiven sjuka och olyckshändelse.
- Det finns också specificerat vad de dog av som dog av olyckshändelse, detta år var det 1 av "Qvafde af Ammer eller Mödrar", 2 st "Drunknade på öppen Siö" och 1 st "Omkomne af os".
- "Årsväxten i allmanhet ganska svag och på många ställen af köld aldeles förderfvad. Sädes priset 34 a 36 för kornet, 40 a 42 för råg och ärtor"

1778
- Detta år föddes det 4 pojkar och 3 flickor, inga oäkta barn. Av mödrarna var 2 st 25 till 30 år, 2 st 30-35 och 3 st 35-40 år.
- 5 män och 5 kvinnor avled. Dödsorsakerna detta år var 2 st styng/bröstfeber, 4 st ålderdomsbräcklighet 2 st oangiven sjuka.
- "Årsväxten af säd til en del skadad af Köld, och höbärgningen ganska ringa emot de förra åren ........"

1779
- Tvillingar: "En Bondehustru födt 1 Son 1 Dotter i april månad".
- 7 st pojkar och 6 flickor födda under året, inga oäkta barn. Däremot 2 dödfödda pojkar och en dito flicka. Av mödrarna var 3 st i åldern 20 till 25 år, 2 st 25-30, 3 st 30-35, 2 st 35-40 och 2 st 40-45 år.
- Under året dog 5 män och 7 st kvinnor. 2 st håll och styng/bröstfeber, 3 lungsot, 1 vattusot och 3 st oangiven sjuka.
- "Årsväxten var allmänt god, men skyltalet långt mindre än de förra åren, undantagande i fjällbyarna ......"

tisdag 20 juli 2010

Elin Nord!

Fick häromdagen ett fotografi som är taget i samband med Elins resa till Amerika. Kortet är taget i Trondheim och de som är med är förutom Elin resten av ressällskapet, nämligen Gustaf Bernhard och förmodligen Gustaf Adolf (ynglingen står som fosterson på baksidan av kortet). Tack Ulla för att du skickade kortet till mig.

söndag 18 juli 2010

Nya hotellet i Ramsele

Fick en bild av en släkting (tack Stefan) som visar nya hotellet i Ramsele. Någon som känner till något om hotellet? Bilden från Ramsele-Edsele almanackan 1998.


Bildtexten i almanackan: "Lilla hotellet i Ramsele. Byggt omkring 1920, revs omkring 1970".

lördag 17 juli 2010

Ångbåtsbryggan i Ramsele

Finns ett kort ute på tradera nu som visar ångbåtsbryggan i Ramsele och det finns till och med en båt med. Kortet är skrivet den 6 mars 1903 och skickat från någon i Forsnäs, Ådals-Liden sn till en Tilda Molander, Edsbordet. Poststämpeln säger den 7 mars och Näsåker. Avsändaren är A.S. Vem det är är inte så lätt att säga men efter att ha tittat i folkräkningen för 1900 så fanns det då fem stycken möjliga i byn. Dessa var:

Anders Sjödin
Anders Peter Sjölund
Anna Götilda Sellgren
Anna Lisa Sandlund
Nils Anders Sjölund

Så här ser kortet ut.


En tänkbar mottagare är Margareta Matilda Molander som var född 1873 i Ed sn. Någon som kan berätta vem avsändaren och mottagaren egentligen var???

fredag 16 juli 2010

Robert Wallqvist från Vallen

När jag forskade på Elin Nord så blev jag också lite nyfiken på en av hennes bröder. Hans namn var Robert Wallqvist och han var född den 2 september 1883 i Tarasjöberg, Junsele sn. Född oäkta och modern Katarina Matsdotter skrevs som bondedotter. Han bor hemma hos sin mor (se föregående inlägg för mera information) och syskon ända fram till 1910 då han den 31 december förs över till bok över obefintliga. Där står vidare att han tar ut betyg för flytt till Jokkmokk församling i november 1911. Detta verkar lite underligt.

Redan den 15 februari 1911 påbörjar en Robert Wohlqvist, född 1883, från Junsele sn resa från Trondheim. Destinationen är Jasmin, Saskatchewan, Canada och biljetten är betald i Amerika.

När jag sedan skall leta honom vidare från England så stöter jag på problem. Det finns ingen som åkte 1911 men jag hittar en Robert Wahlguist som är 28 år och åker den 25 oktober 1912 till Puerto Madryn, Argentina?!? Är detta samma person? Den Robert jag följde hade en betald biljett från Trondheim till Kanada, vad hände i England? Varför använde han inte den vidare? Ett år och 8 månader efter avgången från Trondheim åker en person med liknande namn till Argentina med skeppet Junin. Dessutom verkar det som om han åker första klass och han står som senast bosatt i England. Någon som vet vad som hände Robert Wallqvist och om detta är samma man?

onsdag 14 juli 2010

Vad blev det av Elin Nord?

Elin föddes den 10 december 1885 i Tarasjöberg, Junsele sn. Hon var en oäkta dötter till Katarina Mattsdotter. Elin döptes den 26 december av Frans Blix. Hon var Katarinas fjärde oäkta barn och hon skulle få flera syskon som också var födda utom äktenskap, något som inte var varken lika vanligt eller sett som särskilt bra på denna tiden.

Modern skrivs som lös piga och 1888 flyttar hon och barnen till Vallen, Junsele sn och bosätter sig på nummer två där. Elin flyttar 1902 till Tarasjöberg och skrivs här som piga och även Nord i efternamn. 1903 flyttar hon tillbaka till Vallen och blir nu piga hos hemmansägaren Jonas Otto Nilsson. Han äger 1 1/6 seland av Vallen nr 2. Nästa flytt sker 1904, fortfarande i Vallen men nu till Gustaf Bernhard Viberg (f. 1853 i Lycksele). Han är också hemmansägare till att börja med men skrivs sedan som förre detta hemmansägare. Både han och Elin flyttas över till boken för obefintliga den 31 december 1910. Där står det "Lärer vistas i amerika".

De åkte båda två till Trondheim och köpte biljetter där och tog båten därifrån. Skeppet hette Tasso och linjen Allan. De åkte den 10 maj 1905 och destinationen var Whitewood i Kanada. Förutom Elin och Gustaf så var det en kille på 16 år som hette Gustaf Adolf Bergvall som åkte samtidigt, han kom också från Junsele. De fortsatte den 18 maj 1905 från Liverpool till Canada och där är jag lite osäker på vilken hamn de gick av i men troligen Montreal (vid avresa från England ser det ut som Quebec). Anländer gör de den 27 maj. I listorna för anlända är det lite svårt att hitta rätt på dessa tre eftersom deras namn står lite annorlunda än hemma i Sverige. De är Gustaves Weiberg, Mrs C Nord och Gustaves Weiberg. Den sistnämnde är det mest underliga, att Gustaf Adolf Bergvall blev angiven med samma namn som Gustaf Wiberg (men yngre).

Vad hände sedan? Någon som vet vad det blev av Elin? Jag har återfunnit de två andra i Census 1916, de har fortfarande samma namn och bor i Last Mountain, Saskatchewan, står som änkling och son. Elin har kanske gift sig men hennes spår tog slut när hon kom in till landet.