onsdag 21 februari 2024

Kommunmöte i Ramsele

I samma tidning som jag skrev om senast, nämligen Norrlandsbladet 1894-01-12, så hittade jag följande artikel om ett möte i kommunstämma i Ramsele från slutet på 1893. 

Från Ramsele: Vid tredje ordinarie kommunalstämman 1893 härstädes den 27 nästl. december förekommo följande ärenden.

Fyrktals debiterings- och uppbördslängderna granskades och godkändes. Till elektorer att välja landstingsmän valdes sågverksägaren Aug. Næsström, inspektoren L. Molander och sågverksägaren J. Söderqvist. Suppleanter blefvo hrr J. Nordberg, E. Backlund och E. Eliasson.

Till revisorer att granska kommunens alla räkenskaper och kassor valdes E. G. Färnlöf i Nyland och Joh:s Nordberg i Krången; suppleant G. E. Andersson.

Väckt fråga om hundskatt blef af stämman afslagen.

Till nämdeman i stället för J. Söderqvist i Viken, hvilken afsagt sig denna befattning, valdes enhälligt Joh:s Nordberg i Krången.

Beslöts att byggnaden för poliskontoret samt däruti inredda förvaringsrum för öfverlastade och ransakningsfångar skulle tillsvidare bibehållas till sitt afsedda ändamål, hvarjämte anslogos 50 kronor till bestridande af utgifter för extra polisbevakning vid vissa tillfällen, då länsmannen eller kommunalnämden ansågo sådan behöflig.

Vid årets 3:dje ordinarie kyrkostämma den 29 nästlidne december valdes Per Hakvin Johansson i Krången till kyrkvärd, efter El. Eliasson i Nyland, hvilken afsagt sig denna befattning.

En del bekanta namn finns med.

Artikeln hämtad från Kungliga Bibliotekets samlingar.

tisdag 13 februari 2024

Fornsaker hittade

Letade runt lite i Kungliga Bibliotekets samlingar av tidningar idag. Det kan man göra på nätet genom att titta på denna sida.  Tänkte egentligen leta notiser om ett knivslagsmål i Ramsele i början av 1900-talet men hade ingen lycka med träffarna. Hittade visserligen en artikel men den var fortfarande för ny för att man skulle kunna titta på den annat än direkt på Kungliga Biblioteket. Men jag hittade istället en artikel från Norrlandsbladet den 12/1 1894 där det står om flera personer i Västra som hittat forntida föremål. Den kommer här i avskrift.

Fornsaker. Följande förhistoriska föremål äro af P. Edholm i Bjärtrå och Bålsjö till Nordiska museet inlemnade under år 1893. Knif af sten, funnen vid nyodling af hemmansägaren Kristofer Wallin i Öfverveda, Nordingrå socken; ett trearmadt stenredskap (okänd typ) funnet i åker af bondesonen Karl Wallin i Öfverveda, Nordingrå socken; stenmejsel, funnen vid nyodling af torparen Johan Teodor Boman i Träsk, Skogs socken; hammare af järn, funnen vid nyodling af hemmansägaren Johan Bodén i Nederön, Arnäs socken; ett föremål af järn (okänd typ), funnet vid gräfning i en trädgård af ofvannämde Bodén; flera bronsbitar, funna vid nyodling äfven af ofvannämde Boden; spjutspets af skiffer, funnen vid dikes- gräfning af bondesonen Johan Olof Lindqvist i Brunsnyland, Arnäs socken; mejsel af flinta funnen vid plöjning af gräsvall af hemmansägaren Johan Selin Trebörning, Arnäs socken; ett stenredskap (okänd typ ovanligt vackert) troligen funnet i äldre tider i Skortsjö, Arnäs socken; stenknif, funnen vid nyodling af torparen Johan Norberg i Bålsjö, Bjärtrå socken; mejsel af grön sten, funnen vid plöjning af åker af hemmansägaren Viktor Lidén i Lidgatu, Ådals-Lidens socken; spjutspets af hvit sten, funnen vid gräfning af väg af förre hemmansägaren Jakob Abrahamsson i Nordantjäl, Ramsele socken; spjutspets af sten, funnen vid gräfning af väg af ofvannämde Abrahamsson; stenhammare, funnen vid plöjning af gräsvall af hemmansägaren Jöns Dahlin i Stenviksstrand, Ramsele socken; sex spjutspetsfragment, funna vid Lessjöns stränder af hemmansägareenkan Anna Kristina Olsdotter i Norrnäs, Bodums socken; stenknif, funnen vid ofvannämda sjöstrand af ofvannämda Anna Kristina Olsdotter; spjutspetsfragment af skiffer, funnet vid potatisupptagning af torparen Johan Petter Häggmark i Hexmo, Ådals-Lidens socken.


Bild hämtad som skärmklipp från Kungliga Bibliotekets sida.

måndag 29 januari 2024

Ett gammalt skåp

Jag har ett gammalt tungt skåp hemma i vardagsrummet. Det här skåpet har flyttat runt nästan lika mycket som jag och har vållat åtskilliga problem för många flyttkarlar när de tagit det upp eller ner för trappor eller bara att bära det på plan mark. Skåpet bodde länge hos min mormor och sedan hos mina föräldrar. Exakt hur och var det kom till föräldrahemmet vet jag inte. Sedan flyttade det in hos mig i Söderhamn där i mitten av 90-talet och den bärningen fick vi själva ta hand om. Efter bara något år så tog flyttbilen skåpet till Frösön där det fick bo på två olika adresser innan nästa resa bar av till Uppsala och tre trappor upp utan hiss med smala trapphus. Det var nog den jobbigaste flytten.

Från Uppsala gick nästa resa till Järfälla och där var det bron upp till huset och sedan en halv trapp upp och det gick det också. Senaste resan skedde 2011 när skåpet tog flyttbilen och flyttade in i Norrköping och nu ganska lätt, rakt in och på markplan till platsen som det inte rört sig ifrån sedan dess.

Vad är det då för skåp och varför är det så speciellt. Det är inte speciellt snyggt, ganska slitet där färgen är borta på vissa ställen och träet är nött efter att dörrar blivit öppnade och stängda många gånger. Och otroligt tungt för sin storlek och jag har inga förhoppningar att jag med säkerhet någon gång kommer få veta var det kommer från, vem som gjort det och när.

För många år sedan skickade jag några bilder av skåpet till en bekant som höll på med antikviteter. Han konstaterade att det blivit målat flera gånger. Den grå färgen är inte original, detsamma gäller de ljusare dörrspeglar som finns på skåpet. Då var det väldigt modernt att luta av gamla möbler för att få fram träet men det avrådde han och sa att jag skulle behålla färgen som den var om det inte var så att den slitna ytan störde mig. Rekommendationen var istället att om jag skulle göra något skulle jag ta en stund varje dag och skrapa fram lite av originalfärgen som finns under, en brun-orange färg, med ett rakblad. Så har det aldrig blivit utan skåpet har kvar sina grå-blå nyanser. Jag fick också en ungefärlig datering av skåpet och till min förvåning så är skåpet troligen från första halvan av 1800-talet. När jag hörde det så började jag fundera på möjliga tillverkare och vet att min mormors farfars far var snickare och bodde i trakterna. Jag har letat någon form av märkning utan resultat. Kommer som sagt aldrig säkert veta men själv tror jag att det var min förfader Zakris Ersson som snickrat ihop skåptet. Därför kommer lite fakta om honom och hans familj (allt hämtat från min brors hemsida). Jag har tidigare skrivit om hans snöner som alla tog olika släktnamn och det inlägget finns här.

Zakarias Eriksson, född den 13 februari 1804 i Sundmo, Ådals-Liden sn som son till Erik Olofsson och hans hustru Stina Zakrisdotter. Han gifte sig den 21 oktober 1832 i Ådals-Liden sn med Kajsa Lena Persdotter. Hon var född den 10 september 1812 i Lidgatu, Ådals-Liden sn. Zakarias var bonde och smed i Sundmo, Ådals-Liden sn. Han dog den 27 september 1887 i Sundmo. Kajsa Lena dog den 26 mars 1904 i Sundmo.

Barn:

Erik Peter Zakrisson Sundqvist, född den 6 februari 1834 i Sundmo, Ådals-Liden sn. Han gifte sig den 13 oktober 1856 i Ramsele sn med Sara Greta Henriksdotter. Hon var född den 6 mars 1834 i Imnäs, Ramsele sn som dotter till bonden Henrik Eriksson och hans hustru Anna Helena Nilsdotter. Erik Peter var bonde i Sundmo. Han dog den 11 maj 1886 i Sundmo. Sara Greta dog den 15 oktober 1927 i Sundmo av marasmus senilis.

Zakarias Zakrisson Molin, född den 4 augusti 1835 i Sundmo, Ådals-Liden sn. Han gifte sig den 16 mars 1863 i Ramsele sn med Märta Stina Henriksdotter. Hon var född den 2 juli 1844 i Imnäs, Ramsele sn. Zakris övertog halva sin faders hemman i Sundmo, Ådals-Liden sn. Där var han bonde och lanthandlare. Zakris dog vid en olyckshändelse, då han i rusigt tillstånd klämdes ihjäl under ett brännvinslass i Krångebacken. Zakarias dog den 19 december 1875 i Sundmo. Märta Stina dog den 20 januari 1927 i Imfors, Ramsele sn.

Stina Greta Zakrisdotter, född den 25 mars 1837 i Sundmo, Ådals-Liden sn. Hon gifte sig den 9 april 1860 i Ådals-Liden sn med Herman Andersson. Han var född den 16 september 1827 i Omsjö, Ådals-Liden sn. Herman var bonde i Söderfors, Ådals-Liden sn. Han dog den 1 mars 1863 i Söderfors. Stina Greta gifte om sig den 15 maj 1864 i Ådals-Liden sn med Henrik Eriksson Edin. Han var född den 1 juli 1833 i Imnäs, Ramsele sn. Familjen var först bosatt i Söderfors, Ådals-Liden sn, där Henrik var torpare. 1868 flyttade de till Krånge nr 3 (Sörmoflo), Ådals-Liden sn. Henrik är först bonde där och sedan arbetare. Stina Greta dog den 6 mars 1872 i Sörmoflo av lungsot. Henrik dog den 4 april 1884 i Sörmoflo.

Nils Olof Zakrisson Sundelin, född den 17 maj 1839 i Sundmo, Ådals-Liden sn. Han gifte sig  första gången den 3 november 1867 med Kajsa Stina Filipsdotter: Hon var född den 30 juni 1834 i Forsås, Ådals-Liden sn. Kajsa Stina dog den 12 februari 1874 i Sundmo. Nils Olof gifte sedan om sig den 6 december 1874 med Kristina Elisabet Olofsdotter Wiklund. Hon var född den 29 september 1845 i Skorped sn. Nils Olof var torpare i Sundmo. Han dog där den 22 december 1885. Kristina Elisabet dog den 21 juni 1919 i Sundmo. Hon var då omgift. 

Anna Karolina Zakrisdotter, född den 13 mars 1841 i Sundmo, Ådals-Liden sn. Hon gifte sig den 26 december 1869 i Ådals-Liden sn med Henrik Jakob Frisendahl. Han var född den 5 mars 1836 i Ådals-Liden sn. Henrik Jakob var först torpare i Prästbordet, Ådals-Liden sn. 1870 flyttade familjen till Moflo nr 4, Ådals-Liden sn (4 3/10 seland), där Henrik Jakob blev bonde. Anna Karolina dog den 3 december 1909 i Moflo. Henrik Jakob dog i samma by den 19 augusti 1915 av kräfta.

Henrik Zakrisson Lundin, född den 13 oktober 1843 i Sundmo, Ådals-Liden sn.  Han gifte sig första gången den 17 mars 1872 i Ådals-Liden sn med sin kusins dotter Apollonia Kristina Nilsdotter. Hon var född den 12 maj 1851 i Holafors, Ådals-Liden sn. Hon dog i Holafors den 8 mars 1874 av rödfeber som hon fått efter en förlossning. Henrik gifte om sig den 20 februari 1876 i Ådals-Liden sn med Brita Andrietta Hansdotter Molin. Hon var född den 27 maj 1849 i Överå, Ådals-Liden sn som dotter till Hans Hansson Molin och hans hustru Sara Johansdotter. Henrik var bonde i Holafors hela livet. Han dog där av hjärnblödning den 7 september 1911. Brita Andrietta dog 1940 i Holafors.

Hans Zakrisson, född den 28 augusti 1845 i Sundmo, Ådals-Liden sn, död där den 27 september 1845.

Anders Jakob Zakrisson, född den 19 januari 1847 i Sundmo, Ådals-Liden sn, död där den 31 december 1847.

Hans Zakrisson Nordin, född den 25 september 1849 i Sundmo, Ådals-Liden sn. Han gifte sig den 29 mars 1875 i Ådals-Liden sn med Kristina Lisa Andersdotter. Hon var född den 15 juli 1856 i Salsjö, Edsele sn som dotter till Anders Nilsson (1820-1895) och hans hustru Märta Greta Mähler (1814-1884). Han var bonde i Forsnäs nr 1, Ådals-Liden sn. Hans dog där den 6 januari 1924 i Forsnäs. Kristina Lisa dog den 25 april 1943 på ålderdomshemmet i Rå, Ådals-Liden sn.

Märta Helena Zakrisdotter, född den 27 februari 1852 i Sundmo, Ådals-Liden sn. Hon gifte sig den 30 november 1882 i Ådals-Liden sn med Hans Olof Hansson Åkerlund. Han var född den 3 september 1841 i Sörmoflo, Ådals-Liden sn. Hans Olof gifte sig första gången den 6 november 1866 i Ådals-Liden sn med Sara Karolina Persdotter. Hon var född den 26 november 1847 i Moflo, Ådals-Liden sn. Hans Olof var bonde i Krånge nr 3 (Sörmoflo), Ådals-Liden sn (2 3/8 seland). Sara Karolina dog den 8 september 1881 i Krånge p.g.a. barnsäng. Hans Olof dog den 11 juni 1897 i Krånge. Märta Helena dog den 7 juni 1922 i Krånge.

Inga Dorotea Zakrisdotter, född den 20 maj 1854 i Sundmo, Ådals-Liden sn. Hon gifte sig den 22 februari 1880 i Ådals-Liden sn med änklingen Erik Olof Persson. Han var född den 13 september 1845 i Moflo, Ådals-Liden sn. Han gifte sig första gången den 9 april 1875 i Ådals-Liden sn med Anna Märta Hansdotter. Hon var född i februari 1844 i Bysjö, Junsele sn. Erik Olof var först hemmansägare i Moflo, Ådals-Liden sn. Anna Märta dog i Moflo den 6 november 1876 av lungsot. 1894 flyttade familjen från Moflo till Rå, Ådals-Liden sn, där Erik Olof blev torpare. Inga Dorotea dog den 22 mars 1907 i Rå av lungsot. Erik Olof dog den 21 maj 1931 i Rå.


söndag 28 januari 2024

En bra bok

Har inte blivit så mycket forskat sista veckan utan jag har läst istället. Tänkte därför rekommendera en bok istället idag. Det är boken SKINN av Sara Strömberg.


Sara Strömberg är född 17 mars 1975 i Åliden sn, Västerbottens län. Hon flyttade omkring 1990 med sina föräldrar och syskon till Jämtland. Hon jobbar som frilansjournalist och författare i Östersund, där hon också bor. Har kommit ut med två böcker tidigare, Sly och Skred i samma serie som den senaste Skinn. Huvudpersonen är journalisten Vera Bergström. Mer fakta om Sara finns på hennes hemsida som är här

Baksidan av boken:

Vinterstormen piskar upp minnen i Storlien. För tjugoåtta år sedan skakades den lilla fjällbyn vid norska gränsen av ett chockerande våldsbrott. En pappa och två barn mördades i sitt hem samtidigt som mamman försvann utan ett spår. Tragedin kom i folkmun att kallas »Slakten i Storlien« och är fortfarande ett obearbetat trauma i bygden.

När Jämtlandsposten drar i gång en satsning på true crime får lokalreportern Vera Bergström i uppdrag att granska det kalla fallet. Spåren leder från jaktvillor i väglöst land via utsatta storstadsförorter, till polisens myllrande DNA-register, men för varje ny ledtråd som nystas fram tycks utredningen bara bli mer komplex. Samtidigt förs Vera allt djupare in i en människas sadistiska mörker.

Till slut börjar hon ana den fasansfulla sanningen om vad som hände den där ödesdigra natten 1995. Mördaren rörde sig på flera jaktmarker samtidigt – och är fortfarande farlig.


Jag har läst alla tre böckerna och skulle säga att de är lite likadant upplägg i alla tre. Första 50-80 sidorna är lite tunga att läsa innan man kommer in i intrigen och de parallella spåren. Den här boken var likadan och de första 80 sidorna tog några dagar att ta sig igenom medan jag tog mig igenom resten genom att sträckläsa. Med de tre parallella spåren från olika tider bygger hon upp en spänning som sedan kulminerar när det blir mer och mer tydligt hur saker och ting hänger ihop och upplösningen är inte helt oväntad när det väl händer men väldigt spännande. Kan verkligen rekommendera denna bok och det är så kul att författarinnan har kopplingar till Jämtland där jag bott under nästan tio år och känner igen delar av miljöbeskrivningarna.
Ser fram mot nästa bok.

Förutom dessa tre böcker har hon också varit med och skrivit de åtta böckerna om Storsjöodjuret Birger. Några av dem har vi och har läst många gånger för ungarna. Det var en period deras favoritböcker.

tisdag 9 januari 2024

Erik Eliassons försäljning

Erik Eliasson var den som sålde sitt nybygge till min farfars farfar Olof Olofsson. Här kommer ansökan om hans lagfart och köpekontrakt från 1873.

1873 den 4 Mars § 180 Forssmo A0033573_00305-00306                    

(Belopp 3000 rdr taxe 400 rdr  chrigl 18 rdr)     S D. med anhållan om lagfart å 4 seland i Forssmo lät Olof Olofsson derstädes genom nämndemannen Johan Nordberg I Krången ingifva en så lydande afhandling  

"Härigenom göres etc ---------------------------------. Litt: J.       

Till styrkande af åtkomsten företeddes denne Hds Rätts för Erik Eliasson den 23 December 1871   utfärdade fastebref å 4 Seland i Forssmo; och blefå samma hemman, som Olof Olofsson mot 3000 rdr köpt af Erik Eliasson upbud köparen medeladt första gången 

       L i t t .   J .   §   1 8 0 .

  Härigenom göras   vetterligt det jag Eric Eliasson uplåter och försäljer till Wermlänningen Olof Olofsson mitt genom köp af min Fader förvärfade Hemman I Forsmo by af Ramsele socken 4 selands skatt med dertill hörande Hus och jord som derunder lydt  nu lyder och lagligen tillvinnas kan uti hvilket köp äfven inberipes den Torpslägenhet som af Hans Ersson särskildt är inköpt på tid och villkor som dennes Kontrakt omförmäler, allt emot en oss emmellan öfverenskommen köpesumma stor Tretusende, 3000, Riksdaler Riksmynt som den 1sta nästkommande Maji får tilträdas med rättigheter och skyldigheter som Hemmanet åtföljdt och följa här då Ettusende Riksdaler betalas i September 1873 och återstoden Tvåtusende Riksdaler i September 1874 allt emot 4 procents årlig ränta tils Betalning sker.

Sålunda öfverenskommit som skedde i tillkalla de vittnes närvaro i Ramsele den 23 Januari 1873.    

Bevittnas af                                Eric Eliasson   

Hendric Ingelson                                Forsmo Säljare 

Anders Ersson Evall                         Olof Olofsson (bom)  

i Krången                                 i Forsmo köpare   

Vad jag kan se ifrån de dokument som jag hittat, till nu, så är detta hemmanet som sedan kom att gå vidare i släkten och finns kvar i släkten även idag även om en hel del av skogen har sålts under åren.


Mer om min farfars farfar finns här och här.

söndag 7 januari 2024

Bouppteckning från Tara

Här kommer inledningen av bouppteckningen efter min morfars mor. Hon dog 1951 och på Arkiv Digital kan man hitta bouppteckningar ända upp på 1950-talet. Enkelt är det att få fram också då man kan söka på namn. Bara att prova med era egna förfäder.

Nr. 123/1952

År 1952 den 5 januari förrättades av underteknade godemän bouppteckning efter hustrun Marta Helena Selin född Sjödin från Tara i Junsele socken som född den 7 november 1879 avlidit den 20 november 1951 och såsom dödsbodelägare efterlämnat.

1. Änkemannen Johan Otto Selin med vilken den avlidne ingått äktenskap den 10 november 1901.

2. myndige sonen Jakob Hugo Selin.                Tara Junsele.

3.      -"-      Henning Selin.                Ramsele.

4.      -"-      Tage Selin.                Tara Junsele.

5.    -"-  dottern Elin Johanna Eriksson.     -"-    -"-   

6.    -"-    -"-   Gerda Teresia Johansson    -"-    -"-   

7.    -"-    -"-   Britta Linea Nord.         Ramsele.

8.    -"-    -"-   Signe Margareta Norlen. Sollefteå

9.    -"-    -"-   Ruth.          Selin.                 Tara    Junsele.

10. avlidne sonen Nils Otto Selin i gifte med Lilly Selin född Nordin efterlämnade barn

   a. Annie Selin född 1 augusti 1940 Inforsmo Ådalsliden.

11. avlidne dottern Essy Helena i gifte med Petrus Eriksson efterlämnade barn

   a. Stig Sune Eriksson född 2 februari 1933 Sollefteå.

Vid förrättningen voro personligen närvarande Änkemannen samt ovanstående uppräknade utom Petrus Eriksson som hade enligt föreliggande bevis i god tid kallats till förrättningen. 

Boet uppgavs underedlig förpliktelse av änkemannen Otto Selin samt anteknades och värderades i följande ordning.

-Tillgångar

Fastigheter Tara 2/5 i Junsele socken taxeringsvärde   8900

 Hälften i Långnäs 1/8  -"-    -"-        -"-            1050 9950

Kreatur

1 Häst 10 år             kr. 800

1 Ko 10 år             "          400

1 Ka.v 8 månader        "     150

1 Gris             "         100         1450

Redskap.

1 Tröskverk             kr     100

1 Såningsmarskin             "   200

1 Gödselspridare             "         200

1 Slottermarskin         "         100

1 Släpräfsa 1 Balansräfss         " 100            700

transport                               12100

Bouppteckningen har två sidor till.

Jag har skrivit om Märta Helena och hennes man Johan Otto i detta blogginlägg.

Ett kort av Märta Helena i yngre år och ett på äldre dagar.

 


Korten fick jag för många år sedan låna av hennes dotter Signe.

torsdag 4 januari 2024

Erik Eliasson (1849-1930)

Jag fortsätter med lite mer om Forsmo, Ramsele sn. Erik Eliasson var född 1849 10/8 i Nyland, Ramsele sn som en son till Elias Nilsson (1799-1875) och hans hustru Brita Stina Ersdotter (1821-1903). Han gifte sig 1875 16/7 i Ramsele sn med Ingrid Helena Ivarsdotter. Hon var född 1847 7/5 i Lillterrsjö, Ramsele sn som en dotter till Ivar Olsson (1814-1899) och hans första hustru Sara Brita Ersdotter (1818-1858).

 Deras barn:

s. Elias född 1876 12/11 i Nyland, Ramsele sn, död där 1877 11/4.

s. Ivar Efraim född 1878 31/1 i Krången, Ramsele sn, död där 1878 16/4.

d. Sally Christina född 1879 12/4 i Krången, Ramsele sn. Gift 1899 med Per Erik Persson Brager (1872-1945). Hon avled 1950 20/11 i Luleå stadsförsamling, Norrbottens län.

d. Katarina Erika född 1885 25/12 i Nyland, Ramsele sn. Gift 1912 med Karl Albert Natanael Pettersson (1884-1963). Hon dog 1968 31/3 i Kristinehamn sn, Värmlands län.

Erik var först dräng i Nyland för att 1870, av sin far, köpa ett nybygge på 4 seland i Forsmo, Ramsele sn. Avtalet skrevs under 18/7 1870. Oklart när han flyttar dit för i husförhörslängden ser det ut som han flyttar från Nyland till Forsmo i samband med att de påbörjar en ny husförhörslängd 1874. Där står det att han flyttar tillbaka till Nyland 1874 9/11. Det är samma dag som min farfars farfar Olof Olofsson flyttar in till sidan men enligt köpeavtal så säljer Erik till Olof redan 1873 23/1.

Erik bor i Nyland när han gifter sig och då skrivs han som arbetare. 1877 flyttar familjen till Krången, Ramsele sn men redan 1880 flyttar de tillbaka till Nyland. Makarna flyttar till ålderdomshemmet 1929 och där avlider Erik 1930 18/7 och hustrun 1931 30/6. 


söndag 31 december 2023

Gott Nytt År!

Kul att ni följt min blogg under 2023 och jag hoppas ni fortsätter med det även nästa år. Jag säger Gott slut på 2023 och Gott Nytt År 2024 med detta kort 

Kortet är 117 år gammalt och från samma år som min mormor föddes. Skickat som ni kan se från Pär och Märta Lidén till brodern Zakarias och hans hustru Anna, min mormors far och mor.


En månad med Forsmo

Jag har nu skrivit om Forsmo under hela denna månad och kommit en liten bit på vägen att berätta om byn från nybygge till skattehemman. Finns mycket mer att berätta och jag hoppas någon dag kunna skriva en bok om byn. Hoppas ni haft nöje att läsa lite om byn. Under tiden jag skrivit inlägg har jag insett att det finns en hel del forskning kvar att göra och en hel del dokument att ta fram från bland annat domböcker. Får bli någon resa till Landsarkivet och fixa.

Här är en bild från husförhörslängden då min farfars far och hans föräldrar finns med.

Tar en paus nu med Forsmo men ni får gärna skicka berättelser och kort till mig som har kopplingar till Forsmo. 


lördag 30 december 2023

Per Persson (1824-1900)

Per Persson var född 1824 25/8 i Mårdsjö, Fjällsjö socken som en son till Per Mattsson och hans hustru Anna Persdotter. Han gifte sig 1848 9/7 i Ramsele socken med Märta Lisa Andersdotter. Hon var född 1823 13/5 i Stenvikstrand, Ramsele socken som en dotter till Anders Mattsson och hans hustru Katarina Persdotter. Makarna bodde först i Stenvikstrand för att 1850 flytta till Mårdsjö. Där skrivs han som bonde. Familjen flyttar 1866 till Forsmo och Per skrivs först som nybyggare, sedan arbetare och inhyses. Märta Lisa avled i Forsmo 1900 2/6. Per avled i samma by 1900 29/10. 

Deras barn:

d. Anna Katarina född 1850 26/11 i Mårdsjö, Fjällsjö sn, död där 1851.  

s. Per Anton född 1852 16/1 i Mårdsjö, Fjällsjö sn, död där 1852 och begraven 12/4.

d. Anna Märta född 1855 26/8 i Mårdsjö, Fjällsjö sn. Gift 1876 med Anders Persson Rehn (1839-1892) Omgift 1895 med Anders Burman (1843-1909).

s. Per Mattias född 1860 1/10 i Mårdsjö, Fjällsjö sn. Gift 1888 med Märta Karolina Ersdotter (1857-1931). Familjen bodde i Forsmo till 1900 då de flyttade till Hocksjön, Ramsele socken.

d. Kristina Margareta född 1865 18/4 i Mårdsjö, Fjällsjö sn. Gift 1885 med Per Jonas Jönsson Strömqvist.

s. Erik Anton född 1869 11/9 i Forsmo, Ramsele sn. Gift 1893 9/10 i Ramsele sn med Margareta Johanna Sjölander. Han dog i Forsmo 1898 21/11.

Farmor brukade prata om Perperstorpet och det skulle kunna vara denne Per Persson hon menade. Det fanns (finns kanske kvar även idag) en grund mellan farmors och Teodors som jag var och tittade på någon gång.


fredag 29 december 2023

Hans Ersson Näslund (1823-1906)

Torpet i Forsmo, Ramsele socken, första ägare var Hans Ersson Näslund. Han var född 1823 13/12 i Imnäs som en son till Erik Hansson (1793-1868) och hans hustru Anna Greta Göransdotter (1800-1892). Han gifte sig 1855 7/10 i Ådals-Liden socken med Anna Helena Andersdotter. Hon föddes 1827 i Nordanåker, Edsele socken som en dotter till Anders Hansson (1803-1866) och hans hustru Märta Lena Jonsdotter (1796-1874). I födelseboken finns varken födelse eller dopdatum inskrivet och hon är inskriven som Anna Lena, i husförhörslängden som börjar 1828 står december. Senare i husförhörslängderna står den 2/12 inskrivet som födelsedatum. Makarna bor först i Imnäs, Ramsele socken för att sedan flytta till Forsmo. 1871 förs de över till förteckning över obefintliga men det finns också notering om att de flyttade till Skön socken och byn Målås. Där avlider Hans 1906 28/7 och hustrun avlider 1914 7/3 i Skönsberg, Skön socken. 

Deras barn:

s. Erik Olof född 1856 9/1 i Moflo, Ådals-Liden socken, död i Imnäs 1856 23/5.

d. Anna Karolina född 1857 7/4 i Imnäs, Ramsele socken.

s. Anders Peter född 1859 18/10 i Imnäs, Ramsele socken.

s. Erik född 1862 7/1 i Imnäs, Ramsele socken.

s. Hans Olof född 1864 27/6 i Forsmo, Ramsele socken.

s. Johan Viktor född 1866 11/8 i Forsmo, Ramsele socken.

s. Jonas Alfred född 1870 15/2 i Forsmo, Ramsele socken, död mantalskriven där 1870 1/11 men notering finns om att han dog och begravdes i Skön sn.

Ingen av barnen blev alltså kvar i byn. 


torsdag 28 december 2023

Envishet kostade fyra livet

I mitt förra blogginlägg så berättade jag om Johan Edfors som under en tid var ägare till 4 seland i Forsmo, Ramsele sn. Han avled av lunginflammation och Paul Lundin har nämnt honom i en berättelse i boken "Sanningar och sägner från Ådalsliden". Här kommer berättelsen.

"Envishet

Detta är skildringen om huru onödig envishet kom att kosta fyra människor livet. Och vi går tillbaka till den mulna och blåsigt kalla höstdag den 5 oktober 1885 då nybyggaren Hans Olof Näslund i nybygget Sågstället i Salsjö skickade iväg sin nioårige son Henrik Olof med korna uppåt Norra Salsjöhöjden, där familjen hade vallningsrätt av bönderna i Forsås till vars marker också nybygget hörde.

Vid elvatiden kom Henrik Olof tillbaka med korna ty det hade börjat regna, ett kallt strilande regn som jämte den pinande blåsten gjorde det högst olustigt att vistas ute. Men när en timme gått tillända såg det ut att bättra sig med väderleken; det blev stora revor i molntäcket, solen blinkade fram och blåsten avtog.

Nu påyrkade fadern, Hans Olof, att sonen skulle passa tillfället och åter gå ut med korna. Det gällde att utnyttja betet i det längsta, ty sommaren hade varit dålig i skördehänseende, och den kyliga hösten tydde på att också vintern skulle bli både kall och lång.

Modern bönade och bad och ansåg att den lille getaren borde få stanna hemma. Dagen var redan långt liden och luften kylig och kall fast regnet upphört. Men det var nu som den olyckssaliga envisheten kom fram - fast envis hade Hans Olof Näslund alltid varit. Pojken skulle gå - hade han sagt de så var det bara att lyda. Och nioåringen gick, tog korna och sin getarstav och gick för andra gången på samma dag uppåt Norra Salsjöhöjden. Lovade modern innan han gick att vara hemma innan mörkrets inbrott.

Men tyvärr kom ingen Henrik Olof. Mörkret kom sakta smygande och korna kommo i samlad tropp men inte gossen. Strax före skymningen hade vädret åter försämrats. Vinden hade ökat och det regnade åter, ännu mera intensivt än på förmiddagen.

Fadern gick en sväng uppåt höjden men det var inte mycket man kunde göra ty mörkret borttog alla möjligheter. Han hojtade och ropade visserligen men det gav inga resultat. Henrik Olof lyste med sin frånvaro. Dagen efter så fort dagningen kommit, samlades man inom byns fyra gårdar till gemensam skallgång. Det hade upphört att regna men vädret var fortfarande blåsigt och kallt. Men även nu gav sökandet inget resultat och tidigt på morgonen den andra dagen skickades bud till kommunalnämnds- ordföranden med begäran om allmän kommunal skallgång. Och det var nu under den vecka som följde som skallgången gick, som tre av deltagarna ådrogo sig lunginflammation och avledo alla tre. Ty det kalla höstregnet hade åter satt fart och detta i samband med den pinande blåsten utsatte deltagarna för hårda fysiska strapatser. De tre som avledo voro två bröder från Sundmo, Erik Petter Zachrisson Sundkvist och Nils Olof Zachrisson Sundelin samt deras svåger Johan Philipsson Edfors i Forsås. Alla tre voro mellan 43 och 48 år.

Nu hör till historien att samma kväll som Henrik Olof försvann så skall några jägare ha kamperat i Garfvar fäbodarna i Långmyrdalen nordost om Salsjö. Andra versioner uppger platsen som Holmstrands fäbodar. I varje fall hade man efter maten roat sig med att berätta vitterhistorier, och gubbarna blevo så pass uppskrämda att de satte haken för dörren. Nu lär något senare vid läggdags när stormen tjöt som värst, bultningar ha förmärkts på dörren samtidigt som karlarna tyckte sig höra som ett barns gråt. Men de tänkte på vittror och skrömt och vågade ej öppna. Men nu tror man att det kan ha varit den lille getargossen som klappade på, och hade jägarna då öppnat hade de utan tvivel räddat livet på gossen.

Nu blev det så att först tre år efter försvinnandet hittade man liket efter Henrik Olof ute på en myr på Holmstrands byaskog, tre fjärdedels mil från hemmet. Hans kläder voro upphängda i en martall intill och endast underkläderna hade han på sig. Liket var ovanligt nog skyddat för vilda djurs åverkan."onsdag 27 december 2023

Johan Filipsson Edfors (1839-1885)

En som fanns med i Laga skifte för Forsmo, Ramsele socken men inte verkar ha bott i byn är Johan Filipsson Edfors. Han var född 1839 28/4 i Forsås, Ådals-Liden socken som en son till Filip Johansson (1796-1884) och hans hustru Sara Ersdotter (1803-1881). Johan var en bror till Erik Petter Lidfors och fick också köpa fyra seland av honom i Forsmo. Han gifte sig 1871 16/4 i Ådals-Liden socken med Inga Magdalena Andersdotter. Hon var född 1845 27/5 i Forsås, Ådals-Liden socken som en dotter till Anders Hansson (1812-1845) och hans hustru Anna Persdotter (1806-1874). Innan de gifte sig fick Johan fastebrev 1868 21/2 på Forsås nr 2, Ådals-Liden sn om 4 1/4 seland. Där bodde han och skrivs som bonde. Johan avled där 1885 21/10 och dödsorsaken var lunginflammation. Han verkade vara en förmögen man och efterlämnade vid sin död saker och fodringar till ett värde på över 22000 riksdaler. Det skulle idag motsvara nästan 1,6 miljoner kronor. Hemmanet övertogs av hans arvingar, syskon och syskonbarn, medan hustrun fick lagfart 1889 26/10 på ett utbrutet torp från hemmanet. Hon skrivs som torpare och födorådstagare. Torpet sålde hon 1907. Inga Magdalena avled i Forsås 1916 12/2 och dödsorsaken anges vara lungblödning.

Hustruns oäkta barn:

d. Anna Margretha född 1868 30/5 i Häxmo, Ådals-Liden socken, död där samma dag.


tisdag 26 december 2023

Göran Ersson (1834-1910)

En nybyggare som kom till Forsmo, Ramsele socken ungefär 1860 är Göran Ersson. Han var född 1834 9/12 i Imnäs, Ramsele sn som en son till Erik Hansson (1793-1868) och hans hustru Anna Greta Andersdotter (1800-1892). Göran gifte sig 1858 13/6 i Ramsele sn med Anna Maria Persdotter. Hon var född 1828 13/3 i Nordantjäl, Ramsele sn som en dotter till Per Nilsson (1799-1882) och hans hustru Catharina Josephsdotter (1793-1875). Makarna bodde först i Imnäs och sedan blev Göran nybyggare i Forsmo. Omkring 1888 lämnade han nybygget och skrevs efter det som födorådstagare. Hustrun avled i Forsmo 1895 6/11 och Göran skriven  i samma by 1910 3/7 även om han dog på lasarettet i Backe, Fjällsjö socken.

Deras barn:

d. Anna Carolina född 1859 2/3 i Imnäs, Ramsele sn. Gift 1890 12/4 i Ramsele socken med Erik Nilsson (1866-1962). Familjen flyttade 1892 till Minnesota, USA. Hon dog där 1942.

d. Brita Greta (1860-1959). Mer om henne senare.

s. Erik Peter (1862-okänt). Utvandrade till USA.

s. Nils Olof född 1864 2/2 i Forsmo, Ramsele sn, död där 1864 8/3.

s. Anders Georg född 1865 16/6 i Forsmo, Ramsele sn, död där 1865 16/6.

s. Anders Georg född 1866 30/6 i Forsmo, Ramsele sn. Skriven som obefintlig från 1892 och utvandrade till USA.

s. Jacob Abram född 1869 10/1 i Forsmo, Ramsele sn. Flyttade till Stockholm 1889 och avled 1933 6/9 i Film socken, Uppsala län. 

s. Nils Johan född 1871 15/4 i Forsmo, Ramsele sn. Utflyttad 1892 till USA. 

s. Henrik Olof född 1873 7/11 i Forsmo, Ramsele sn, död där 1874 27/1. 

Som ni kan se så var det flera av barnen som emigrerade till USA och några har lokaliserats där men det finns mer forskning som behöver göras. För några år sedan skrev jag ett blogginlägg om bröderna som utvandrade och det går att läsa här. Här nedan finns också en bild av bröderna.


Jag har också skrivit två inlägg tidigare om Göran Ersson som går att läsa här och här

Här finns också ett inlägg om Erik Petter och även ett till här.

Första året jag bloggade skrev jag också ett blogginlägg om äldsta dottern Anna Karolina och hennes man Erik Nilsson (eller Nelson i USA) och det finns här.

måndag 25 december 2023

Hans Ers torpet

I Laga skiftet för Forsmo, Ramsele socken finns en bilaga med ett avtal där Erik Petter Lidfors säljer ett torp till Hans Ersson. Här kommer avskrift av avtalet

Afskrift

Härmed göres veterligt det jag E. P. Lidforss i Forssno med min hustrus råd och samtycke, upplåter och försäljer en Torplägenhet af mitt egande Krono- och skatte hemman under No  och åtta seland skatt till Torparen Hans Ersson med hans hustrus samråd från Ramble och Imnäs emot en oss emellan öfverenskommen köpesumma som består af 1000 Rdr Rmn :Etttusende Riksdaler Riksmynt. Torplägenheten skall blifva i slutet på åkerstycket, som skall taga sin början, Tjugufem alnar tvers öfver lägden österut och åttio alnar westerut så att bredden blir Etthundrade fem alnar och längden tager sin början från berget och går nederåt fyrahundrade alnar mot Elfven och till slått Lillnyänget och mitt westersta skifte i Brännan, äfven får Köparen taga löf efter behof och af skogen timmer till husbyggnad och vedbrand, gärdsel till hägnad och de Kreatur som födas på torpet, så skall han hafva bete med åboens kreatur sommartiden. Ofwannämnde torplägenhet får Köparen begagna och områda för sig och sin hustru i femtio års tider med denna afhandling förklara wi oss å ömse sidor nöjde, som skidde i wittnes närwaro i Ramsele och Forsmo den 10de April 1863.

Erhindras att ofvannämnde Köpesumma skall erläggas den 1a Maj detta år.

                                    Hans Ersson i Imnäs (bom)

Vittna                                köpare

Paulus Eskilsson:        E. P. Lidforss. Säljare

   Häxmo

Sara Brita Forsstrm (bom)

Vidimeras

Alex Emil Schwabitz

M. Hällbergsöndag 24 december 2023

God Jul!

Jag önskar er alla en riktigt god jul med några snöiga bilder.

GOD JUL!

Vad är Laga skifte?

I mitt förra inlägg skrev jag om Laga skifte i Forsmo, Ramsele sn. Men vad var egentligen Laga skifte och vad hittar man där? Här kommer en förklaring som finns på Lantmäteriets hemsida. 

"När Laga skifte genomfördes på 1830-talet moderniserades Sverige, framför allt för bönderna. Ägor slogs ihop och byar splittrades – den som satt på sämsta huset kunde få flytta ut ur bykärnan. I Lantmäteriets kartskatt går det att följa genomförandet av laga skifte i byar genom historiska kartor och förteckningar – nedladdningsbara och tillgängliga för alla.

Syftet med laga skifte var att förbättra de tidigare jordreformerna storskifte och enskifte så att marken kunde brukas mer effektivt. När andelarna samlades så kunde varje gård producera mer.

Det var ett komplicerat pussel som fick läggas när gårdar, åkertegar och annan mark skulle slås ihop och fördelas i byn. Det samlade värdet av hemmanet före och efter skiftet skulle vara lika.

Det kunde innebära att tomter och byggnader fick flyttas ut till den egna marken, ibland innebar det att bykärnan splittrades.

– Om ingen anmälde sig frivilligt var det den som hade sämst hus och trädgård som fick flytta ut. Om det var svårt att avgöra kunde lotten bestämma vem som fick flytta, säger Lena Norberg, produktvecklare på Lantmäteriet och expert på historiska kartor.

Till skillnad från vid tidigare skiften så räckte det att en enda markägare i byn begärde det för att laga skifte skulle äga rum. En annan skillnad jämfört med tidigare var att utägorna, det vill säga skog och betesmarker, ingick i skiftet.

Reformen gjorde att bönderna kom att bli mindre beroende av varandra än tidigare. Det blev lättare att ta sig till sina egna åkrar och man vågade nu testa nya grödor.

I Lantmäteriets arkiv går det att följa genomförandet av Laga skifte i detalj. Byarnas skiften är noggrant nedtecknade med allt som ingick i varje gård, markerat med så kallade ägofigurer. Det finns också protokoll över vad respektive husägare ville ha, vad man var oense om, och gemensamma utrymmen som till exempel ler- och grustag eller linplatser."

Tittar man i Laga skiftet för Forsmo så finns först en karta och därefter protokoll från många möten som genomfördes under flera års tid där det i paragrafform är inskrivet vad de diskuterade och beslut hur de skulle genomföra förrättningen. Därefter finns det en lista med en beskrivning över ägorna innan skiftet.

Listan är i nummerordning utifrån de nummer som finns på kartan. Här kan man se de fyra byborna.

Aa: Johan Filipsson

Ab: Er. Petter Philipsson

B: Göran Ersson

C: Sven Petter Svensson

Därefter uppräkningen i nummerordning på de olika skiftesbitarna, vilket hemman som de tillhör, vad det är för typ av skiftesbit och vilken storlek det är på dem.

Nästa avsnitt i dokumentet är en liknande beskrivning där det är uppdelat på hemman istället och smlat alla bitar som hör till ett hemman.

I slutet finns det en sammanställning av vad var och en fått totalt och en likvidräkning om vad värdet är på respektive hemman. Där finns också uppgifter om vad byborna skall betala till varandra för att de alla skall erhålla värdet som de hade innan för 4 eller 8 seland trots en ny indelning. I slutet finns också en räkning över kostnaderna för arbetet som fördelas mellan de fyra bönderna. I detta fall fick de med fyra seland betala 445 och de med åtta seland 890 Riksdaler, måste ha varit en rejäl summa pengar för dem att lägga ut på skiftet. 
 

lördag 23 december 2023

Laga skifte

Laga skifte i Forsmo, Ramsele socken påbörjades 1862 och höll på ända till 1865. Att det tog så lång tid beror på att det under tiden dök upp saker som påverkade förrättningen och de fick därför avbryta  förrättningen vid flera tillfällen. Till att börja med var det tre nybyggare men runt 1865 tillkom Erik Petter Philipsson Lidfors bror Johan Philipsson Edfors då Erik Petter sålde halva sitt hemman. Nedan finns en avskrift av det första mötet som skedde i april 1862. Bilden är av kartan som gjordes vid laga skiftet och som verkar vara från 1863.


Avskrift.

År 1862 den 12te April inställde sig undertecknad Lantmätare uti Forssmo By af Ramsele Socken för att följe af Konungens Befallningshafvande i Länet under den 23 September förledet år för underteckna af utfärdande verkställa Laga skifte i alla ägorna till nämnda By, och hade efter  i laga ordning ågångne kungörelser och kallelser sig vid detta tillfälle inställt:

af delegarne

För H:nt  No 1 om 8 Seland Hemansegaren Er. Petter Pilipsson

        "        --- 2   "   8    do                 dito  Sven Petter Svensson

        "        --- 3   "   8    do                 dito  Göran Ersson

    Såsom godemän voro äfven tillfölje af ofvan åberopade kallelser närvarande förre Nändemannen; Godemannen Nils Larsson från Ofvanmo, och Godemannen Johan Ingelsson från Sörviksstrand.

            §.1.

   S. D. För ofvanskrefne parter uppläste undertecknad Landtmätare sitt till denna förrättning erhållna förordnande så lydande: ( se Bil. Litt A).

            §.2.

   Härefter åtspordes jemlikt lydelsen uti 3 Cap. 9 §. Kongl. Skiftesstadgan godemännen om de den föreskrifna godemanna - eden gått, hvartill de svarade ja.

            §.3.

   Undertecknad Landtmätare framställde därnest till delegarne den frågan om något jäf vare sig emot honom sjelf eller någon af de biträdande godemännen förefanns, hvilken fråga de med en mun genast med nej besvarade.

            §.4.

   På tillfrågan om några kartor öfver lägenheter funnos att tillgå swarades att hvarken några kartor eller handlingar voro att för närwarande förete emedan de dels såsom order föllo lågo innei Härads Rätten dels voro å annat håll bortlemnade.

            §.5.

   Delegarne åtspordes härefter om de emot förrättningens företagande har något att invända eller om några hinder för densammas oafbrutna fortgång förefunnes hvarvid svarades af:

   Er. Petter Pilipsson och hans öfriga meddelegare uti detta skifteslag, efter någon längre stunds öfverläggning, att de önskade uppskof med förrättningen intill dess det visade sig om någon rättegång skulle uppstå emellan delegarne uti detta skifteslag och Imnäs Byamän, med afseende å den ägoreglering, som, emellan byarne Imnäs och Forssmo, förliden Höst af Herr Afvittringslandtmätaren Wiklunds verkställdes, eller ( om någon sådan rättegång skulle uppstå, ) intilldess densamma uti alla instanser behörigen blifvit utagerad och afgjord.

            §.6.

   Då nu förrättningsmännen, med afseende på hvad uti föregåendde paragraf anfördt blifvit, icke kunde annat än tillstädja delegarnes önskan om uppskof; så fick dermed  bero, sammanträdet upplöstes nu härefter. Parter och godemän hemförlofvades.

Ramsele den 12te April 1862

På Embetets vägnar

Carl Ludv. Bäckström

   Att förestående protokoll blifvit för oss uppläst och härmed justeras, erkänna dag som ofvan.

E P Philipson

Sven Petter Svensson

Göran Ersson

   Att sålunda tillgått och egenhändiga underskrifterna befanno förrättningen biträdande godemännen

Nils Larsson Johan Ingelsson

När Laga skiftet var genomfört så hade de fyra byborna lyckats fördela byn mellan sig så att alla var belåtna.

fredag 22 december 2023

Erik Peter säljer hemmanet

Jag har letat fram några köpehandlingar och då ser man att Erik Peter Filipsson Lidforss fick lagfart för sitt nybygge 1861 och sedan sålde det vidare 1865 till sin bror Johan Edforss. Det verkar som de var lite dåliga på att söka lagfart för hemmanena och 1881 så är det fyra paragrafer efter varandra med försäljningar av samma hemmansdel. Här nedan kommer den första av dessa fyra lagfartsansökningar. 

Den 12 Februari 1881

SD Genom Kronolänsmannen Sven August Norlander lät Johan Edforss anhålla om lagfart å Skattehemmanet 8 seland i Forssmo på grund af följande dervid ingifne afhandling: 

"jag Erik Petter Lidforss ______ Bil C.F

- som lästes. Tillika företeddes och af Konungens Befallningshafvande i Wester Norrlands Län den 29 juni 1861 för Er. Petter Filipsons utfärdast skatterätesbref å 8 seland af Forsmo Krononybygge och, redan upplyst blifvit, att Erik Petter Filipsson antagit tillnamn Lidforss, som HdsRn skäligt meddela lagfart å 8 seland i Forssmo, som Johan Edforss, jemlikt afhandling den 18 April 1865, för 4000 kronor och jordaftag inköpt af sin broder Erik Petter Lidforss; derom lagfartsbevis utfördes skulle; som afsades.

Afskrift § 46 bil C.F.

Jag Erik Petter Lidfors gör härmed veterligt att jag upplåter och försäljer mitt i Ramsele socken och Forssmo by egande skattehemman under No 8 selands skatt hus och jord och allt hvad derunder lyder och ligger och hädanefter med lag och rätt tillvinnas kan, till min broder Johan Edforss i Liden och Forssås, emot en oss emellan öfverenskommen köpesumma stor Fyra Tusende /= 4000:/ Riksdaler Rmt hvilken köpesumma skall erläggas den 1sta nästkommande Maj 1865.

Säljaren förbehåller sig afverkningsrätten till all ståndskog å halfva hemmanet i 15 års tid från nedanskrifne dag, mindre deminsjoner får ej afverkas än till 10 tum på 9 alnar och 9 tum på 13 alnar från marken, behöfligt husbehofs timmer och vedbrand må ej vägras köparena, säljaren förbehåller äfven af Hemmanets skogsmark byggnadsvirke vedbrand och ???te för en åbo Bolands svedja å denna  lägenhet till enskild man försäljes.

Födorådstagaren Johan Mauritzson och torparen Hans Ersson skall äfven vara af Åboerne berättigade till det af lag deras kontrakter meddelar. På ofvanskrifne vilkor får hemmanet tillträdas den 1sta nästkommande Maj med all den rätt jag dertill egt och af köperen fritt och obehindrat framgent områdar och begagnar hvilket härmed i vittnens närvaro intyga af Liden och Forsås den 18de April 1865.

                                                E.P Lidforss

Vittna:                                      Ramsele Forssmo

N. O. Nylén. Forsås                    Johan Edforss
J. Hägglund Häxmo                    i Forsås

Å andra sidan stående köpesumma har Johan Erforss denna dag betalt halften med 2000 Rdr Rmt som qvitteres af Liden och Forsås den 1. Maj 1865.
                                                E. P. Lidforss.
Vittna:
A. Forssberg
i Häxmo.


torsdag 21 december 2023

Erik Peter Filipsson Lidfors (1830-1880)

Då har jag kommit fram till personen som tog över Jakob Johansson nybyggedel och det skedde runt 1860.

Erik Peter Filipsson Lidfors född 1830 1/5 i Forsås, Ådals-Liden sn som en son till Filip Johansson (1796-1884) och hans hustru Sara Ersdotter (1803-1881). Han gifte sig 1857 14/4 i Ramsele sn med Stina Greta Svensdotter. Hon var född den 17 januari 1835 i Krånge, Ådals-Liden sn som en dotter till Sven Andersson (1804-1887) och hans hustru Anna Stina Andersdotter (1798-1884). Erik Peter var först bonde i Forsås nr 2, Ådals-Liden sn (4 1/4 seland). Mellan 1859 och 1865 var han nybyggare i Forsmo, Ramsele sn. Därefter är familjen åter bosatt i Forsås nr 2, Ådals-Liden sn. Stina Greta dog av vattusot 1867 29/1 i Forsås. 1874 flyttade Erik Peter till Krånge nr 2, Ådals-Liden sn, där han skriven som dräng. Från och med 1876 är han skriven bland personer med obestämd vistelseort. Erik Peter avlider 1880 8/8 i Forsås av lunginflammation. 

Deras barn:

s. Sven Peter född 1858 12/9 i Forsås, Ådals-Liden sn. Gift 1886 6/2 i Anundsjö sn med Brita Charlotta Hansdotter (1857-1910). Han avled 1926 26/7 i Rönnvattnet, Hotagen sn.

s. Erik Johan född 1861 23/1 i Forsmo, Ramsele sn, död där 1861 10/4.

s. Erik Johan född 1862 14/3 i Forsmo, Ramsele sn, död där 1863 28/8.

s. Anders Viktor född 1864 4/4 i Forsmo, Ramsele sn. Han utvandrade till USA och anlände till New York från Southampton 1895 20/7. Möjligen hade han bara varit hemma på besök då. Återstår att spåra honom vidare. 


onsdag 20 december 2023

Anders Svensson (1829-1911)

Anders Svensson född 1829 2/4 i Moflo, Ådals-Liden sn som en son till Sven Andersson (1804-1887) och hans hustru Anna Stina Andersdotter (1798-1884). Han gifte sig 1856 10/4 i Ådals-Liden sn med Märta Dorotea Nilsdotter. Hon var född 1833 17/5 i Söderfors, Ådals-Liden sn. Anders var först nybyggare i Forsmo, Ramsele sn. 1859 flyttade familjen till Söderfors, Ådals-Liden sn (2 seland), där han övertog sin svärfaders hemman. 1894 flyttade familjen till Krånge nr 1, Ådals-Liden sn, där han var torpare. Anders dog 1911 8/2 i Krånge av ålderdomssvaghet. Märta Dorotea dog i Krånge 1919 2/12.

Deras barn:

d. Amanda Helena född 1857 12/6 i Forsmo, Ramsele sn. Gift 1885 19/3 i Ådals-Liden sn med Erik August Lidfors (1863-1945). Makarna skilde sig 1908 enligt skiljebrev från Härnösands domkapitel. Amanda Helena flyttade då till Mosjö, Skorped sn, där hon skrevs som hushållerska. År 1910 flyttade hon till Krånge, Ådals-Liden sn, där hon var arbetare och torpare. Hon dog 1931 29/1 i Alanäs, Alanäs sn.

d. Kristina Dorotea född 1859 1/3 i Forsmo, Ramsele sn, död 1859 5/5 i Söderfors, Ådals-Liden sn.

d. Märta Johanna född 1861 21/4 i Söderfors, Ådals-Liden sn, död där 1861 15/11.

s. Nils Andreas född 1865 18/3 i Söderfors, Ådals-Liden sn, död där 1866 10/6.

d. Kristina Karolina född 1866 12/11 i Söderfors, Ådals-Liden sn, död där 1867 12/8.

d. Maria Dorotea född 1868 12/8 i Söderfors, Ådals-Liden sn, död där 1870 28/3.

d. Inga Dorotea född 1870 4/8 i Söderfors, Ådals-Liden sn. Hon flyttade till Njurunda sn 1896. Skrivs som sjuksköterska och tog sig efternamnet Ammenrudt. Avled ogift 1904 7/4 i Krånge, Ådals-Liden sn. Dödsorsaken var lunginflammation. 

s. Nils Andreas född 1872 21/2 i Söderfors, Ådals-Liden sn. Gift 1912 29/9 i Ådals-Liden sn med Anna Karolina Lidén (1877-1976). Han var torpare i Krånge, Ådals-Liden sn och avled där 1964 28/4.


tisdag 19 december 2023

Forsmo nybygge till hemman

Här kommer jag att sammanfatta lite ägare och årtal till nybygget under den första tiden. Jag kallar nybygget för Forsmo 1 till att börja med och sedan kommer jag dela upp det efterhand. Jag har försökt konstruera ägarlängden utifrån de mantalslängder som jag fotograferat av för flera år sedan. Återstår att kolla lagfarter för att få exakta datum så år och namn är lite preliminära här.

Forsmo 1

Johan Mauritsson (1817) 1825- 1840

Nils Larsson Moberg 1824-1828


Forsmo 1:1 (8 seland)

Jacob Johansson 1840-1860

Erik Peter Filipsson Lidfors 1860-1866


Forsmo 1:2 (8 seland)

Sven Andersson 1840-(1859)

Sven Petter Svensson (1859)-1884

Lugnviks nya ångsågsbolag 1884-1899

 

Forsmo 1:3 (8 seland)

Johan Johansson 1840-1854

Anders Svensson 1854-1860

Göran Ersson 1860-1888


Forsmo 1:4 (4 seland från 1:1)

Per Persson 1867-1875

Jonas Henrik Månsson 1875-1877


Forsmo 1:5 (4 seland från 1:1)

Jacob Stenklyft 1866-1868

Elias Nilsson 1868-1871

Erik Eliasson 1871-1875

Olof Olofsson 1875-1881

Olof Olofssons sterbhus 1881-1887

Johan Olof Olofsson 1887-1905

måndag 18 december 2023

Sven Andersson (1804-1887)

Sonen Pehr verkade aldrig vara aktiv på sin tredjedel av nybygget i Forsmo utan Sven Andersson tog nog över det redan 1840 enligt det överlåtelseavtal som jag bloggat om tidigare

Sven Andersson född 1804 25/12 i Moflo, Ådals-Liden sn som en son till Anders Svensson Nässlin (1778-1856) och hans hustru (1781-1850). Han gifte sig 1827 18/3 i Ådals-Liden sn med Anna Stina Andersdotter. Hon var född  1798 15/9 i Moflo, Ådals-Liden sn. Hon var en dotter till Anders Ersson (1771-1806) och hans hustru Anna Greta Jakobsdotter (1775-1856). Sven var först bonde i Moflo, Ådals-Liden sn. På 1830-talet blev han bonde i Krånge, Ådals-Liden sn (4 5/8 seland). 1841 flyttade hela familjen till Forsmo, Ramsele sn, där han var nybyggare. Anna Stina dog 1884 4/1 i Forsmo av ålderdomsbräcklighet. Sven dog i samma by av ålderdom 1887 25/2.

Barn:

d. Anna Kajsa född 1827 9/6 i Norrmoflo, Ådals-Liden sn. Gift 1852 13/4 i Ramsele med Olof Ersson (1824-1897). Hon avled 1885 10/1 i Rå, Ådals-Liden sn.

s. Anders (1829-1911) återkommer till honom.

s. Sven Peter (1831- ) återkommer till honom.

d. Stina Greta (1835-1867) återkommer till henne.


söndag 17 december 2023

Johan Johansson (1812-1866)

Johans andra son Johan fick också överta en tredjedel av nybygget 1840 och blev nybyggare i byn under några år. Inte heller han eller hans barn blev kvar i byn. Några av barnen blev sjömän och står som obefintliga. För sjömän som rymde till Nya Zeeland så finns det en bra bok att få information ifrån och det är Svenskarna i Nya Zeeland av Sten Aminoff. 

Johan Johansson var född 1812 28/11 i Moflo, Ådals-Liden sn som en son till Johan Mauritsson (1782-1869) och hans hustru Anna Greta Jakobsdotter (1775-1856). Han gifte sig 1846 13/4 i Fjällsjö sn med Märta Kajsa Johansdotter. Hon var född 1822 25/12 i Tjärnäset, Ramsele sn som dotter till bonden Johan Samuelsson (1789-1853) och hans hustru Brita Stina Matsdotter (1789-1862). Familjen bodde i Forsmo, Ramsele sn fram till 1853 då de flyttade till Näsåker, Ådals-Liden sn. Johan skrevs där som bonde och gästgivare. De flyttade vidare 1861 till Skarped, Ed sn där han var bonde. 1863 flyttade de åter tillbaka till Näsåker. Slutligen flyttade de 1865 till Forsmo, Ed sn, där Johan var bonde. Han dog där, i ett annat Forsmo, 1866 27/5. Märta Kajsa dog också där 1869 7/5 och dödsorsaken var smittkoppor.

Barn:

s. Johan Peter född 1847 4/4 i Forsmo, Ramsele sn. Han gifte sig 1870 29/5 i Ed sn med Maria Brita Jonsdotter (1841-1927). Johan Peter var torpare i Forsmo, Ed sn. Han dog där 1927 15/3. 

s. Erik Anton född 1848 24/12 i Forsmo, Ramsele sn (döpt till Erik Ander). Han skrevs som obefintlig i Ed sn från 1872. I Aminoff bok kan man läsa att han inflyttade 1884 och blev medborgare i Nya Zeeland i Barrytown 1903 15/9. Han gifte sig 1899 1/6 med Kate Constance och arbetade som gruvarbetare. Erik Anton avled 1907 26/5 i Kumara men var från Dillmanstown.  

d. Anna Matilda född 1851 20/1 i Forsmo, Ramsele sn. Hon avled 1862 28/3 i Skarped, Ed sn.

s. Jakob Emanuel född 1853 13/3 i Forsmo, Ramsele sn. Han gifte sig 1881 24/6 i Ådals-Liden sn med Erika Karolina Lidmark (1852-1937). Jakob Emanuel var torpare i Moflo nr 3, Ådals-Liden sn. Han avled där 1902 26/10. Han drunknade av våda.

s. Nils August född 1855 18/10 i Näsåker, Ådals-Liden sn. Nils August var sjöman. Han skrevs bland obefintliga i Ed sn från 1893.  I Aminoff bok kan man läsa att han inflyttade 1883 och blev medborgare i Nya Zeeland i Stafford 1908 23/10. Han var ogift och arbetade som gruvarbetare. Nils August avled 1936 1/5 i Hokitika.  

s. Magnus Viktor född 1858 10/1 i Näsåker, Ådals-Liden sn. Han var sjöman och blev obefintlig i Ed sn 1893. Inga mer uppgifter finns om honom.

s. Henrik Natanael  född 1860 15/1 i Näsåker, Ådals-Liden sn. Han flyttade 1874 till Tåsjö sn och blir fosterbarn i Skirsjöede, Tåsjö sn. Gifter sig 1899 5/11 i Tåsjö med Sara Johanna Häggqvist (1873-1908). Torpare och fjärdingsman i Hoting, Tåsjö sn. Gift en andra gång 1912 22/12 i Tåsjö sn med Anna Amanda Sundqvist (1879-1957). Han avled 1933 11/2 i Hoting.

s. Carl Teodor född 1862 24/6 i Skarped, Ed sn. Han var sjöman och blev obefintlig i Ramsele sn 1892.  I Aminoff bok kan man läsa att han inflyttade 1885 och blev medborgare i Nya Zeeland i Dillmanstown 1905 14/10. Han var ogift och arbetade som gruvarbetare. Carl Teodor avled 1931 8/8 i Hokitika.  

s. Hans Adolf född 1866 8/8 i Forsmo, Ed sn, död där 1868 24/6.


lördag 16 december 2023

Jakob Johansson (1810-1892)

Då ska jag berätta lite om den förste som bosatte sig i Forsmo efter Johan Mauritsson, nämligen hans son Jakob. Här är en bild från Ramsele AI:8 1855-1863 Forsmo då familjen flyttar från byn till Ådals-Liden.

Jakob Johansson var född 1810 29/8 i Moflo, Ådals-Liden sn som en son till Johan Mauritsson (1782-1869) och hans hustru Anna Greta Jakobsdotter (1775-1856). Han gifte sig 1836 20/3 i Ådals-Liden sn med Märta Greta Abrahamsdotter. Hon var född 1811 18/7 i Moflo, Ådals-Liden sn som en dotter till Abraham Abrahamsson (1780-1855) och hans hustru Anna Lisa Ersdotter (1774-1837). Jakob tog över en tredjedel av faderns nybygge i Forsmo, Ramsele sn och skrevs som nybyggare. 1859 flyttade familjen till Forsås, Ådals-Liden sn där Jakob var bonde. Omkring 1860 gjorde han ett hemmansbyte med Nils Olof Nylén och flyttade då till Häxmo nr 1, Ådals-Liden sn. Jakob var bonde där. Märta Greta dog 1875 17/11 i Häxmo av vattusot. Jakob gifte om sig 1876 28/12 i Ådals-Liden sn med Märta Kristina Pålsdotter (1833-1895). Jakob dog i Häxmo 1892 31/1 av influensa. Änkan flyttade 1892 till Rå, Ådals-Liden sn. Märta Kristina hittades 9 januari 1895 ihjälfrusen i en lada på Vikens skog, Ramsele sn. Hon har dött i december 1894 eller januari 1895 och var då skriven i Rå.

Barn:

s. Johan Peter född 183 30/4 i Forsmo, Ramsele sn. Han gifte sig 1873 18/5 i Ådals-Liden sn med Märta Erika Eriksdotter (1837-1893).  Johan Peter var torpare i Häxmo, Ådals-Liden sn. Han dog i samma by 1920 30/6.

d. Anna Johanna född 1840 2/5 1840 i Forsmo, Ramsele sn. Hon gifter sig 1864 3/4 i Ådals-Liden sn med Pål Pålsson Granlöf (1837-1879). Pål var torpare i Häxmo, Ådals-Liden sn. Anna Johanna flyttade 1884 till Junsele sn. Hon gifte om sig 1885 22/2 i Junsele sn med Per Jönsson Forsberg (1817-1904). Han var nybyggare och bonde i Forsmo nr 1, Junsele sn. Per och Anna Johanna flyttade 1897 till Häxmo, Ådals-Liden sn. Anna Johanna dog där 1909 4/12.

s. Jakob Abraham född 1843 27/1 i Forsmo, Ramsele sn. Han gifter sig 1875 11/4 i Ådals-Liden sn med Anna Karolina Andersdotter (1855-1876). Han är bonde i Häxmo nr 1, Ådals-Liden sn och tar namnet Häggmark. Han är under en period bonde i Forsås, Ådals-Liden sn. Gifter om sig 1889 29/6 i Ådals-Liden sn med Sara Greta Persdotter (1851-1900). Jakob Abraham avled 1901 28/12 i Häxmo.

d. Lisa Greta född 1846 5/1 i Forsmo, Ramsele sn. Hon gifter sig 1874 29/11 i Ådals-Liden sn med Per Erik Eliasson Nygren (1841-1894). Han var först arbetare i Häxmo, Ådals-Liden sn och senare torpare i Forsås, Ådals-Liden sn. Per Erik drunknade i Nämforsen vid Näsåker. Hon gifte sig en andra gång 1897 10/7 i Ådals-Liden med änklingen Erik Olof Bergström (1847-1909). Hon avled 1914 16/8 i Forsås.

d. Vendla Kristina född 1848 10/10 i Forsmo, Ramsele sn. Hon gifter sig 1874 13/5 i Ådals-Liden sn med Nils Olof Norberg (1850-1921). Han är bonde i Häxmo  nr 2, Ådals-Liden sn. Hon avled där 1931 6/2.  

s. Henrik Magnus född 1852 6/5 i Forsmo, Ramsele sn. Han gifter sig 1887 17/4 i Ådals-Liden sn med Märta Helena Sjöström (1857-1934). Henrik Magnus är bonde i Häxmo nr 1, Ådals-Liden sn och tar namnet Häggmark. Han avled där 1905 26/7 och dödsorsaken var lungsot.

s. Nils Erik född 1855 9/4 i Forsmo, Ramsele sn. Han gifter sig 1878 21/7 i Ådals-Liden sn med Anna Karolina Markusdotter (1851-1936). Nils Erik var först arbetare i Häxmo nr 1, Ådals-Liden sn och 1879 blev han torpare i Moflo nr 4, Ådals-Liden sn. Han tar också namnet Häggmark. Nils Erik avled 1937 14/2 i Moflo.

Ingen fortsättning i Forsmo alltså för någon av dessa barnbarn.


fredag 15 december 2023

Johan Mauritssons efterträdare

Efter att Johan Mauritsson varit ensam i mantalslängden i Forsmo, Ramsele sn under flera år så dyker sonen Jakob upp på en egen rad. Antagligen i samband med när han gifter sig men jag har inte mantalslängderna från 1831 till och med 1837. Detta är en bild från mantalslängden 1838.

Tittar man i mantalslängden 1840 så är det fortfarande Jakob och hans far som finns skrivna i byn. Som ni sett i tidigare så överlåter fadern nybygget till sönerna i slutet på 1840.

Tittar vi i mantalslängden 1841 så är Johan Mauritsson struken och ersatt med sonen Johan Johansson. Dessutom är en Sven Andersson tillagd därunder och han har redan där övertagit Pehr Johanssons del av nybygget. Johan och Anna Greta finns med hos Jakob Johansson så de hade troligen födoråd hos honom.


Sven Andersson är också i släkten då han var gift med Anna Gretas dotter i första giftet, Anna Stina Andersdotter.

Om jag istället går över till husförhörslängden.


Här finns makarna. Under står sonen Johan själv. Även sonen Pehr är med och han flyttar till Liden (dvs Ådals-Liden sn) och har sista nattvard 1840. Så där ser det också ut som han aldrig brukade sin nybyggedel.
Längre ner på sidan finns Jakob Johansson med familj.


Detta är mantalslängden från 1853 och det är samma personer som finns med där som det gjorde 1841.
Johan Johansson
Jakob Johansson
Sven Andersson

Dessa personer kommer jag att återkomma till i senare blogginlägg.