måndag 31 mars 2014

Frimärke från 1926

För några dagar sedan såg jag ett frimärke som låg ute på Tradera. Det hade en ganska fin stämpel som sade Ramsele 10/12 1926.


Jag tittade lite i kyrkoböckerna i Ramsele för att se om något hände då.Hittade inte riktigt rätt datum men kom nära ändå.
- Den 11/12 föddes tvillingarna Svea Margareta och Göta Ulrika i Västansjö.
- Den 12/12 avled Maria Nilsson, hustru till Gustaf Levi Nilsson i Tarasjönäs.
- Den 4/12 gifte sig Elof Olofsson i Lungsjön med Karolina Viktoria Sjödin från samma by.

söndag 30 mars 2014

Norrköpingskort till Ramsele

Hittade ett kort som föreställer "Sylten", Norrköping i lådan med kort som mormors mor sparat. Hur kan det komma sig att ett Norrköpingskort finns där? Ingen som vet!!


Kortet skickades i alla fall till Fröken Anna Persson i Bölen i Ramsele.


Avsändare är Hanna och det står Häxmo 1905 på framsidan av kortet.

lördag 29 mars 2014

Bilagor till lysning- och vigselböcker

På SVAR kan man hitta längderna HV  som innehåller bilagor till lysnings- och vigselböcker. Där finns t.ex. hinderlöshetsbetyg som det nedan som är hämtat från 1857.

Bondesonen Erik Peter Filipsson från Forsåhs af nedanskrefne församling, hvilken säger sig vara sinnad ingå äktenskap med Krono åboen Sven Anderssons dotter Stina Greta i Forssmo, är född 1830 1/4, har försvarlig Christendomskunskap, förer ärligt och okllig vandel, brukar de dyra Nådemedlen ordentligt, H. Hel. nattvard sgt d, 2/11 förl. år. - Är till detta tilltänkta äktenskapet härifrån fri och ledig.
Attest. Liden d. 21sta Mars 1857.
Frisendahl
v. Past. Com.

Erik Peter Filipsson Lidfors var född 1830 1/5 i Forsås, Ådals-Liden sn som en son till Filip Johansson (1796-1884) och hans hustru Sara Ersdotter (1803-1881). Han gifte sig 1857 14/4 i Ramsele sn med Stina Greta Svensdotter. Hon var född 1835 17/1 i Krånge, Ådals-Liden sn. Hon var en dotter till Sven Andersson (1804-1887) och hans hustru Anna Stina Andersdotter (1798-1884). Makarna bodde först i Forsås, Ådals-Liden sn och från cirka 1859 i Forsmo, Ramsele sn där de var nybyggare. 1865 flyttar de till Ådals-Liden sn igen och bor i Krånge och Forsås. Stina Greta avlider i Forsås 1867 29/1 och Erik Peter 1880 8/8 i samma by. Den senare avled i en lunginflammation som han ådragit sig under en skallgång efter en liten "getarpojke".

fredag 28 mars 2014

Julkort i början av 1900-talet

Så här såg ett vykort ut i början av förra seklet.


 Det är skrivet av Erik Johansson och skickat till hans halvsyster Anna Persson i Vallen, Ramsele sn.


Tyvärr så finns inget frimärke eller stämpel kvar som säger vilket år det var från men troligen första åren på 1900-talet.

söndag 23 mars 2014

Stulna cyklar 1939

Här kommer flera notiser ur Polisunderrättelser 1939 om stulna cyklar och motorcyklar i Junsele samt ett inbrott.

Fredagen den 9 Juni 1939

E. Stulen och bortkommen egendom.
9:o. Springp. Å. Björkkvist i Krånge, Junsele s:n, har 3/5 39 frånstulits en vid Junselelidens Kooperativa Handelsförenings, huvudaff är stående herrcykel »Trim», med tillv.-n:r 259237, pakethållare bak och Asea-lyse.Tjuven okänd. Medd. av landsf. Enlund i Junsele distrikt, adr. Junsele.

Måndagen den 3 Juli 1939

E. Stulen och bortkommen egendom.
12:o. Arb. A. V. Karlsson i Vallnäset, Junsele s:n, har 23/6 39 på aftonen frånstulits en vid gård i Krånge, Junsele s:n, ställd herrcykel »Snabb», svartlackerad, med ostoppad lädersadel, långa bruna gummihandtag, liten ringklocka, rostig pakethållare bak och nytt kedjeskydd; och 
  arb. B. Salomonsson i Bölen, Junsele s:n, har natten före 24/6 frånstulits en likaledes vid gård i Krånge ställd lättviktsmotorcykel »Rex Midget Sport» med motorn:r 4839 och ramn:r 25521. Medd. av t. f. landsf. Svedberg i Junsele distrikt, adr. Junsele, tel. 13.

Fredagen den 14 Juli 1939

E. Stulen och bortkommen egendom.
21:o. Hemmansäg. A. Edsfors i Eden, Junsele s:n, har trol. 8/7 förlorat en utanför Vestbergs konditori i Krånge, samma s:n, stående herrcykel »Frej», svart med tillv.-n:r 62841, sv. skärmar, pakethållare bak, lädersadel och Asea-lyse utan lykta och v. 50 kr. Medd. av landsf. Enlund i Junsele distrikt, adr. Junsele.

Tisdagen den 18 Juli 1939

E. Stulen och bortkommen egendom.
6:o. Natten före 14 /7 har medelst inbrott i Junselelidens Kooperativa Handelsförenings u. p. a. filial i Gårelehöjden, Junsele s :n, ur en kassaapparat bortstulits 45-50 kr., best. av 10-, 25- och 50-öringar och möjl. någon 1-kr. Tillträde har beretts genom borttagandet av en fönsterruta (26,5X29,5 cm.), varför förövaren måste hava varit en pojke eller mycket liten person. Den borttagna rutan har efter brottet av tjuven ställts in på sin plats; samt
  arb. J. Larsson i Östanbäck, Junsele s:n har anm. att en snick. I. Näsholm i Kränge, samma s:n, tillh.lättviktsmotorcykel »Tiger» med Sachs motor, som Larsson haft till låns, natten före 15/7 bortstulits. Tjuven okänd. Medd. av landsf. Enlund i Junsele distrikt, adr. Junsele.


lördag 22 mars 2014

Fylleri i polisunderrättelser 1939

Här kommer notering från två ställen i Polisunderrättelser 1939 som handlar om fylleri. Trots att uppgifterna är äldre än den sekretess på 70 år som finns för ex. kyrkoboksuppgifter och samtliga personer är avlidna sedan minst tio år tillbaka så har jag valt att utelämna deras namn och födelsedagar.

Fredagen den 14 April 1939

C Diverse underrättelser.
15:o. Av Ångermanl. n. doms. H. R. hava 29/3 39 dömts:
  jordbr.-arb. N.N, född 14 i Junsele s:n, skriven och hemmah. i Nätra s:n, för fylleri vid ratten till 1 mån. fängelse. Medd. av t. f. landsf. Nordlander i Nätra distrikt.

Måndagen den 5 Juni 1939

C Diverse underrättelser.
1:o. Arb. N.N, född 16, N.N, född 09, och N.N., född 14, samtliga från Junsele i Junsele s:n, vilka icke kunnat anträffas för stämnings delgivning, torde efterspanas ang. vistelseorter samt vid anträffandet kallas och stämmas att, vid laga påföljd för utevaro, inställa sig, inför Lycksele tingsl. H. R.. å tingsstället i Lycksele köping 28/8 39 för att lagligen ansvara för det de 16/7 38 i Stortjärnliden inom Stensele s:n uppträtt överlastade av. starka drycker. Ansvar yrkas enl. 18 kap. 15 § straffl. Häradsrättens sammanträde börjar kl. 10 f. m.. Bevis om delgivning torde sändas t. f. landsf. Liedén i Stensele distrikt, adr. Stensele, vilken medd. förestående. (B. J. n:r 108 - 110 - 1938)