lördag 29 november 2014

Notiser i VA

Här kommer två notiser som finns publicerade i Västernorrlands Allehandas jubileumsskrift från 1949. Den första handlar om Ådals-Liden och är från 1884 medan den senare lite längre är om Fjällsjö socken från 1887.

Näsåkers telegrafstation, som öppnade nyårsdagen, förestås tills vidare af Ingeborg Asp.

Fjellsjö vattenkuranstalt
Som af annons i dagens tidning synes har å Näset i Backe by nu öppnats en ny badinrättning, benämnd Fjellsjö vattenkuranstalt. Då Backe ligger omkring 10 mil från närmaste kommunikation, bör det nya företaget blifva till serdeles stor nytta för dem i denna trakt, som äro i behof af vattenbehandling och som annars måste göra dyrbara resor åt annant håll. Anstalten som hålles öppen äfven på vintern, har tillkommit genom ett bolag af några i trakten boende personer på initiativ af ortens nye provinsialläkare doktor Englund och länsman Norlander i Ramsele. Enär en jernhaltig källa af särdeles god beskaffenhet finnes i trakten, är meningen att till sommaren äfven förena brunnsdrickning med badinrättningen.
Sedan jernväg blifvit färdig till Sollefteå är Backe ej någon dyr ort, ty den lifliga samfärdseln har nedbragt fraktpriserna betydlig.

Någon som vet var dessa två företag höll till? Finns det hus kvar idag? 

fredag 28 november 2014

En vanlig vy från Ramsele

Här kommer ännu ett vykort med Ramseles (troligen) mest fotograferade plats.


Texten på kortet lyder:
Kära Anna! Tack så mycket för kortet! Men något bref har jag inte fått som du ..... du hade skickat jag väntade förgäfves hvarge påstdag. Din ven Bertha.

Jag kommer hem sist i nästa vecka. Hälsa Greta att då skall hon få ... af "Lilla Berta".

Kortet är stämplat i Göteborg den 21 april 1904 och skickat till Fröken Anna Larsson.
  

onsdag 19 november 2014

Farmors fars handelsrörelse

Min farmors far Henrik Petter Sundqvist (1874-1967) föddes i Sundmo, Ådals-Liden sn men levde större delen av sitt liv i Imnäs, Ramsele sn. Hans fru Inga Karolina Nilsdotter (1877-1918) avled i Spanska sjukan och "Hinke" som han kallades blev därför änkling ganska tidigt och hade då åtta barn att ta hand om, den äldste 15 år och den yngste bara 3 år gammal. Mer finns här.

Farmor brukade ofta berätta om honom och att han höll på med allt möjligt och jag antar att han blev tvungen att kunna allt för att försörja sig och barnen. Farmor berättade ofta om hans affär.

 När han bodde väst i torpet så hade han affär där. Först gick han och nasade med knytet på kälken. När det var för dåligt väder för att vara i skogen. Han åkte ända upp till Tjärnäset och Vängel. Han hade ju distrikt bara inom Ramsele. De var tvungna att söka.

I digitala forskarsalen, Riksarkivet SVAR, finns det dokument som visar dessa ansökningar. Hinke finns i Västernorrlands läns landskansli. Avdelningens för handels-, förenings- och försäkringsärenden arkiv, Handelsregister för landsbygden, SE/HLA/1030034/C/C I/C I a/16 (1923-1924)  


Här ser man att han fick tillstånd den 29 december 1923. "Henrik Petter Sundqvist ämnar inom Ramsele socken idka handelsrörelse under firma Henrik Petter Sundqvist" Kungörelse om detta var infört i ortstidningen 10 januari 1924 och i allmänna tidningen 15 januari. Enligt samma dokument har rörelsen upphört 1951 men den upphörde troligen tidigare. 1951 gjorde de en drive och massor av tillstånd upphörde det året för verksamheter som redan varit borta under många år.