onsdag 6 december 2017

Det hände i Ramsele 1965

1965
* En jeep, komplett med röd lack och försedd med texten "Ramsele Brandkår", av märket Volvo
Laplander L3314 PU köps till brandkåren för 19.600:-. Leverantören, Motor-Compani AB i Sollefteå,
avräknar 3.100:- inbyte för kommunens gamla Willys Jeep.
* Hotell Färnlöfs ägare tillåts förlänga utskänkningstiden för rusdrycker med en timme, till klockan
24:00.
* Nämnden bidrar med 100:- till länsinsamlingen för landshövding Eric Wesström, i samband med att denne lämnar sitt ämbete.
* Skolstyrelsen anhåller om att det, i samband med centralskolebygget, även byggs en simhall
under den blivande gymnastiksalen. Nämnden tillstyrker begäran.
* Gamla skolhuset i Meåfors säljs till herr Hjalmar Brodin efter att den tidigare spekulanten dragit
sig ur affären.
* Västernorrlands landsting meddelar att en allmän hälsoundersökning planeras från hösten 1965.
Som bidrag till kommunens omkostnader lämnar landstinget 50 öre per undersökt invånare.
* Fritidsnämnden föreslår att en skidbacke med lift anordnas på Rågåsen. Representanter från
Ramsele IF har tillsammans med en rådgivande specialist föreslagit lämplig plats och kyrkorådet
har godkänt att backen får anläggas på kyrkans mark. Kn beslutar förorda förslaget.
* En utredning tillsätts för att undersöka hur badplatsen i Gideåberg kan förbättras. Bl.a. saknas
såväl badbrygga som omklädningshytter.
* Byggtekniska nämnden får i uppdrag att utreda och kostnadsberäkna anläggande av tennisplan
bestående av två banor i centrala Ramsele.
* Arkitekt Rehnmark från Sollefteå anlitas för att upprätta förslag på lämplig utformning av torget
i Ramsele.
* Åtta av kommunens fastigheter är i behov av renovering. Efter anbudsförfarande föreslås
Byggnads AB Joel Fängström få uppdraget.
* Uppdraget att flytta och återuppbygga de kommunala verkstadslokalerna från Högberget till
industriområdet längs Näsåkersvägen läggs ut på anbud.
* Systembolaget låter meddela att det alltjämt inte är aktuellt att öppna butik i Ramsele.
* Interimkommittén för djursjukhus i Norrland anhåller om ekonomisk garanti motsvarande
450.000:- för ett framtida bygge av djursjukhus i samverkan med försvaret. Kn beslutar bordlägga
ärendet.
* En anhållan från Betelförsamlingen i Holmsta att få köpa gamla småskolan i Gideåberg avslås
av nämnden.
* Kn beslutar enhälligt att avslå den utredning som ska utgöra underlag för en sammanslagning av
Ramsele, Fjällsjö och Tåsjö kommuner.
* Konstnären Ivar Hjertqvist får uppdraget att utföra en målning i den s.k. skyddade verkstadens
matsal. Konstverket, vars motiv ska anknyta till arbete och fritid, får formatet 2 x 2 m.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar