måndag 20 augusti 2012

Ramsele kontrakt 1938

I helgen var jag till Stockholm och besökte då det långa bokbordet på Drottninggatan. Där hade Genealogiska Föreningen ett litet bord och sålde böcker. Jag köpte då Statistisk Matrikel över Svenska Kyrkans Prästerskap 1938.

Där kan man läsa sig till följande om Ramsele kontrakt.

Kontraktet bestod av Ådals-Liden, Junsele, Ramsele, Edsele, Bodum, Fjällsjö och Tåsjö församlingar. Kontraktsprost var August Häggström i Kyrktåsjö.

Ådals-Liden är 528,80 kvkm stort och där bor 2723 personer. Kyrkoherde var Jonas Tjernström och han tillträdde 1920. Jonas var född 1866 och prästvigdes 1898. Adr: Näsåker, Rt 21. I lön hade han 4910 + 2100 + 200 + 500. Gudstjänst minst sju gånger om året på skilda platser.

Junsele är 1274,60 kvkm och har 4114 invånare. Kyrkoherde var Nils Markus Natanael Nordien som tillträdde 1937. Han var född 1904 och prästvigd 1928. Adr: Junsele, Rt 15. Lön 6120 + 2100 + 500 + ved. Komminister var Per Erik Larsson och även han tillträdde 1937. Per Erik var född 1907 och prästvigd 1931. Adr: Junsele, Rt 98. Hans lön var 3820 + 2100 + 500 + ved. Gudstjänst å lämpliga platser enl. domkapitlets förordnande.

Ramsele är 1028,20 kvkm och har 4322 invånare. Kyrkoherde tillträder 1/11 39. Komminister Sven Olof Sverker Kruse tillträdde 1937. Han var född 1905 och prästvigd 1934. Adr: Ramsele, Rt bost. 61 exp 9. Lön 6190 + 2100 + 500 + ved. Komminister var Lars Elof Larsson född 1906 och prästvigd 1935. Adr: Ramsele. Hans lön var 3815 + 2100 + 500 + ved. Gudstjänst tre gånger i mån. å lämpliga platser.

Folkmängderna är per 1 januari 1937.

Jag köpte även en bok från 1956 men uppgifter därifrån återkommer jag med vid ett senare tillfälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar