söndag 16 september 2012

Köpekontrakt från 1905

1905 i december så sålde Erik Jacob och Brita Märta Sjödin stora delar (om inte allt) av sina hemman i Tara och Långnäs, Junsele sn till sonen Daniel och dottern Märta Helena. Här nedan följer en avskrift av köpekontraktet vid försäljningen till Johan Otto och Märta Helena Selin. Vide samma tillfälle skrevs också ett födorådskontrakt


Afhandling. Till vår måg Otto Selin och hans hustru Marta Helena Sjödin i Tara upplåter och försäljer vi undertecknade vårt i Tara by Junsele socken förvärfvade kronoskatte hemmanet No 2, om 13/16 dels seland Tara och 1/2 seland af hemmanet No 1, Långnäset att af köparne nu jenast tillträdas för altid egas och omvårdas med Hus jord och skog, Sådana ofvanbemälda lägenheter nu befinnes med samma rättigheter och skyldigheter vi desamma innehaft. Emot en öfverenskommen köpesumma stor Tvåtusen {2000} Kronor, som betalas vid anfordran samt ett årligt födoråd under vår återstående lifstid. Enligt denne dag derom upprättat födorådsaftag för vilket inteckningsrätt förbehålles i ofvannemda hemman.
På ofvanstående villkor afhända vi oss ofvannemda hemman och tillegna desamma köparne att af dem egas och omvårdas Och äro häraf tvänne lika lydande exemplar upprättade och vexlade, Och eger köparne härå erhålla lagfart försäkrar. Junsele och Tara den 16 December 1905.
   E.J. Sjödin. Brita Marta (bom) Sjödin Säljare. Johan Otto Selin. Marta Helena Sjödin.
Bevittnas A.O. Andersson. Elias Eriksson.
   Förestående köpesumma {2000} kronor är denne dag till fullo betalt med intecknings Revers och varder härmed qvitterat. Junsele och Tara den 16 December 1905.
   E.J. Sjödin. Brita Marta [bom] Sjödin.
   Wittna A.O. Andersson. Elias Eriksson.

Köpekontratet för sonen Daniel ser nästan identiskt ut. Vad man kan se mera här är att Erik Jacob har skrivit sitt namn medan hans fru använde ett bomärke. Någon som känner till om Brita Märta kunde skriva? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar