torsdag 21 augusti 2014

Mera från VA

Två notiser hämtade från VA jubileumsbok. Den första är från 1880 (sidan 22) och den andra från 1881 (sidan 23).

Mord och poströfveri
Till länsstyrelsen hafva inkommit följande telegram.

Sollefteå den 28 maj kl. 9.30 f. m.
Sollefteå-Backe posten jemte häst bortröfvad. Postiljon Sjöqvist mördad i Näsbäcksbacken i Junsele i går morgon. Undersökning ej då hållen, enligt underrättelse af Kallin (Länsman i Junsele). Express afgått till Norlander (länsman i Ramsele).
FORSSHELL
(Kronolänsman i Backe)

Delning af södra Ångermanlands domsaga
Delningen af Ångermanlands södra domsaga i tre domsagor träder med början af nästkommande år i verket, så att en domsaga, kommer att omfatta Ramsele nuvarande tingslag jemte Junsele, Lidens och Resele socknar; en benämnd Ångermanlands mellersta domsaga kommer att omfatta Sollefteå nuvarande tingslag, utom Resele, Lidens och Junsele socknar, och Boteå tingslag; samt en med benämning Ångermanlands södra domsaga, kommer att omfatta Gudmundrå, Säbrå och Nora tingslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar