torsdag 29 december 2011

Tingshuset i Ramsele

Efter en kommentar på mitt förra inlägg med kort på tingshuset blev jag lite intresserad av att ta fram lite fakta om huset. Efter lite letande så hittade jag följande text här. Har kopierat delar här nedan.

Byggnaden fungerade som tingshus för Ramsele och Resele mellan 1941-1974. Den 4 mars 1941 hölls de första rättegångarna i tingshuset och i det tal som häradshövdingen Beckman höll dagen till ära påtalade han att den till en början oeniga domsagan slutligen hade samarbetat kring uppförandet av det nya huset. Häradshövdingen uttryckte sig på följande sätt: "Enigheten har jag velat giva ett yttre tecken på då jag till detta första sammanträde kallat representanter för domsagans alla socknar med de två häradsdomarne i spetsen". Under perioden 1941-1959 var Ramsele endast tingsställe men 1960-1973 rymde det också domsagans kansli. Några större förändringar har inte gjorts i byggnaden sedan den uppfördes.

Arkitekten hette Gunnar Leche och John Selander var byggmästaren.

1 kommentar:

  1. Häradshövdingen hette väl Herbert i förnamn, tycker jag mej minnas.
    På den där länken till bebyggelseregistret står att huset fungerade som tingshus för Ramsele och Resele till 1974. Möjligen stämmer det för de första åren, på 40-talet och några år framåt.
    Sen var det tingställe och kansli för Ångermanlands västra domsagas häradsrätt, alltså för alla socknar i västra Ångermanland från Resele och uppåt, till dess att västra domsagan slogs ihop med Ångermanlands mellersta domsaga i Sollefteå på 70-talet.
    Då byttes också namnet häradsrätt ut mot tingsrätt och häradshövdingen fick titeln lagman.

    SvaraRadera