fredag 26 januari 2018

Polisunderrättelser 1911

Några klipp ur Polisunderrättelser 1911 med personer med koppling till Junsele.

N:o 8 Polisunderrättelser Torsdagen d. 19 Januari 1911
C. Diverse underrättelser.
2:o. I N:o 71 B 4 — 10 omn. Nils Svensson från Ruske, född 8/12 86, och Daniel Johansson från Ulfvik, född 21/8 85, hafva genom Resele tingsl. H. R. utslag 29/12 10 frikänts från ansvar för åtalade brottet; enl. medd. af länsm. Domeij i Junsele distrikt.

N:o 103 Polisunderrättelser Tisdagen d. 5 September 1911
B. Häktade personer och aflysningar.
15:o. Arb. Hjalmar Jonsson från Lillegård i Junsele s:n, född därstädes 12/9 84, har 24/8 d. å. häktats såsom skäligen misstänkt för stöld samt införp. till centralf. i Härnösand i afbidan på rannsakning inför Resele tingsl. H. R.; enl. medd. af länsm. Domeij i Junsele distrikt.

N:o 103 Polisunderrättelser Tisdagen d. 5 September 1911
E. Stulen och bortkommen egendom.
4:o. Natten före 28/8 d. å. bortstals från bondsonen N. G. Henriksson i Eden en invid kägelbanan i Krånge by, Junsele s:n, stående, i godt skick varande Huskvarna-velociped med ›Rapid»-frihjul, röda skärmar, svart ram, å insidan af verktygsväskans lock skrifvet »N. G. Henriksson» eller »Gotthard Henriksson» samt ringklockan fästad vid styrstången med mässingsplåt. Tjufven okänd. Medd. af länsm. Domeij i Junsele distrikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar