tisdag 10 juli 2012

Bröllop i Medelpad

Förra helgen gjorde vi en "kort" resa upp till Medelpad för att vara med på ett bröllop. Det var min söta kusin Rebecca som fick sin stilige Rickard. Vädret hade jag fixat jättebra. Det regnade som bara den när vi åkte upp och från Sundsvall och upp till Torpshammar var det vindrutetorkare på högsta mest hela tiden. Men det var fredag kväll och natten mot lördag men på lördag eftermiddag när bröllopet skulle gå av stapeln så sprack det upp i molnen och solen kom fram och sedan blev det bara bättre!!

Här kommer en bild på Tuna kyrka vid Matfors där vigseln genomfördes. Församlingen heter Tuna församling och om den kan man läsa följande i Svenska Gods och Gårdar från 1940.

TUNA socken av Medelpads västra domsagas tingslag, närmast sydväst om Sundsvall, omfattar en
jordbruks- och industribygd vid sjön Marmen och utmed Ljungan. Huvudbyggnaden omgives av kuperade skogsbygder.
Inom socknen märkes Matfors industrisamhälle vid ett av Ljungans fall och vid Matfors—Vattjoms järnväg. Matfors är ett betydande samhälle. Här finnas träsliperi och pappersbruk, som ägas av Skönviks A.-B. Vidare märkes Matfors Yllefabriks A.-B. Matfors bruk anlades 1833 såsom stångjärnsbruk av den kände göteborgsköpmannen J. Dickson. Järn-driften upphörde emellertid redan efter några år. Sågverket köptes 1916 av Skönviks A.-B., som 1919 anlade pappersbruket.
 

Fornminnen: Kummel förekomma vid Sjöstadsberget, Vattjom och Värsta. Järnåldersgravar finnas på
åtskilliga ställen, t. ex. Allsta, Bovallen, Bjällsta mon, Danielsberg, Klingsta, Målsta (med Målejättens grav), Rude, Skallböle, Vattjom m. fl.
Areal: 223,9 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 2.212,3 har åker, 259,8 slåtteräng,
15,2 kultiverad betesäng, 140,7 annan betesäng, 14.558,2 skogsmark, 2.468,3 övrig mark.
Jordbruksvärde: 3.113.200 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 401.500 kr. Skogsvärde:
1.164.100 kr. Tomt- och industrivärde: 52.000 kr. 

Invånarantal: 4.647.
Tuna är eget pastorat.
Kyrkan uppfördes 1767-68. Den är av sten med valv och sedan 1937 försedd med torn.
Kyrkoherde: Sundberg, Carl Arvid.


Genom att klicka här så får man också veta mer om kyrkan.


Efter vigsel i kyrkan förflyttade sig de nygifta med bil till Viskan för att därifrån ta "ångbåten" (modifierad så det är nog inte mycket ångbåt längre) Ljungfrun till Torpshammar Herrgård. Ljungfrun är en till åldern kommen och har trafikerat diverse vatten sedan 1865. Man kan se ångbåten på bilden nedan och där har den lagt till i Torpshammar. Mera information om den snart 150 år gamla båten finns här.


Lite fakta om Torps församling där Torpshammars Herrgård ligger, även detta hämtat ur Svenska Gods och Gårdar från 1940 :

TORPS socken av Medelpads västra domsagas tingslag är mestadels en höglänt skogstrakt med bygd
kring Ljungan. Socknen sträcker sig norrut till Jämtlandsgränsen och söderut till Hälsinglandsgränsen. Den genomflytes även av Nedre Gimån, som från sjön Leringen går till Ljungan. Vid Ljungan ligga de betydande industriorterna Ljunga Verk och Torpshammar. Bland anläggningarna märkas Stockholms Superfosfatfabriks A.-B. i Ljungaverk med tillverkning av karbid, kalkkväve m. m., Torpshammars trämassefabrik, som tillhör Torpshammars A.-B., Johannisbergs Bryggeri och Getteråns Yllefabriks A.-B. Jordägare inom socknen äro Svartviks A.-B., Skönviks A.-B., Torpshammars A.-B. och Iggesunds Bruks A.-B. Vid _Kista ligger Medelpads folkhögskola och vid Johannisberg Hussborgs lantmanna- och lanthushållsskola.
Fornminnen: Gravhögar från järnåldern omtalas från Byn, Hammar, Klöstre, Västerkomsta, Vike och
österkomsta.
Areal: 1.199,6 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 5.028 har åker, 1.138,1 slåtteräng, 29,5 kultiverad betesäng, 724,8 annan betesäng, 91.365,2 skogsmark, 12.163,1 övrig mark.
Jordbruksvärde: 8.216.700 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark 1.952.200 kr. Skogsvärde: 7.655.900 kr. Tomt- och industrivärde: 24.100 kr.
Invånarantal: 9.484.

Kommunikationer: Vid statsbanan Ånge—Sundsvall ligga stationerna Johannisberg och Fränsta (betydande samhälle), samt hållplatserna österhångsta, Gullsta, Getterån, Torpshammar och Storboda. Vid en industribana från Johannisberg ligger Ljungaverk.
Torp är eget pastorat. Kyrkan uppfördes 1782 och restaurerades 1900 och 1925. Den är av sten och består av långhus, tvärskepp och östtorn. Från den gamla kyrkan ha bevarats en S:t Olofsbild samt en dopfunt av gotländsk sten från 1200-talet.
Kyrkoherde: Kontraktsprosten Rydholm, Karl Oskar.
Komminister: Sundberg, Carl Eskil Einar.
Kyrkoadjunkt: Bergstrandh, Olof Fredrik.Nere vid bryggan fanns denna skulptur, av Torbjörn Lindgren, föreställande Näcken och är gjord i ett stycke. Helt otroligt att få till armen och fiolen som sticker ut och jag letade länge för att hitta skarven. Blev tvungen att fråga och fick då veta att det faktiskt var ett stycke.  


Jag visste inte att det fanns herrgårdar i Medelpad men det gjorde det. Inte så gammal kanske men jättemysig. Uppbyggnaden skedde mellan 1906 och 1908 och den som bosatte sig där var skogspatronen Peder Gulbrandsen. Mer om herrgården finns här och jag kan verkligen rekommendera ett besök (otroligt god mat lagar de också).

Peder flyttade på 1880-talet till Torpshammar med sin familj. De bosatte sig på en närliggande herrgård som brann ner 1905. Arkitekten Gustaf Hermansson att rita hans nya hem. Även Ragnar Östberg ritade ett förslag men detta ratades. Ragnar blev istället känd för att ha ritat Stockholms stadshus.
Torpshammars herrgård har en byggyta på 600 kvadratmeter och är i fyra plan. Totalytan blir därför ca 2400 kvadratmeter och dessutom tillkommer två annex à 370 kvadratmeter.

Tack R&R för att vi fick vara med på eran dag!!!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar