lördag 13 februari 2016

Bouppteckning Nr 9 Resele H.T. 1906

Bouppteckning efter en ättling till Johan Olofsson i Fransåsen (sonson). Han hade inga egna barn men hade lyckats spara undan 500 kr på en bankbok som tillsammans med hans övriga kvarlåtenskap ärvdes av syskon och syskon barn. Behållningen var totalt 711 kr vilket med 2016 penningvärde motsvarar nästan 40000. En spännande sak som han ägde var en inandningsapparat av mässing som var värd 1:50 kr. Hade han problem med lungor och luftrör (astma?) eller är det någon apparat för andra behov? Dödsorsaken var lungsot så jag skulle gissa på det förstnämnda.

År 1906 den 23 Juli blef laga bouppteckning anställd äfter arbetaren Jonas Persson Sunnansjö Junsele som afled den 14 Juni 1906 och äfter sig lemnadt nedanstående arfvingar, nämligen
Brodern Salemon Edlund i Eden Junsele. nu närvarande
aflidna Syster Sara Stina Sjöbergs Sunnansjö Junsele 2ne döttrar
Kristina 30 år Gift med Olof Håkansson Sunnansjö Junsele.
Sara 29 år gift med Erik Olof Krage Sunnansjö Junsele och nu närvarande, aflidna brodern Henrik Persson Sunnansjö Junsele dotter Sara Lovisa 23 år ogift och som som myndig sjelf närvarande.
aflidna broder Nils Olof Lidberg Tara Junsele. omyndiga dotter Lydia Margareta född den 4 april 1887 och hvars rätt är bevakad af Arrendatorn Lars Erik Westberg Sunnansjö Junsele.
Brodern Salomon Edlund och Anna Fredrika Molin Sunnansjö Junsele anmodades att uppgifva dödsboets tillgångar och skulder sådant det vid Jonas Perssons dödstimma befans. och utvisas de dödboets hörande tillgångar och skulder sålunda.
 
Lösegendom med värde under sina egna titlar
 
 
 
 
Ineneligande kontanta pengar
 
 
239
55
                                           Silfver
 
 
 
 
An  1.    St       fickur
12.
00
 
 
     1.            inandningsaparat af messing
1.
50
 
 
     1.            kaffepanna              koppar
0.
50
 
 
     1.            Gäddrag                    messing
0.
25
 
 
     2.            yxor
1.
50
 
 
     1.            såg
0.
50
 
 
     1.            stekpanna
0.
25
 
 
     1.            Knif
0.
10
 
 
     1.            skrin
0.
25
 
 
     1.            sparkstötting
5.
00
21
85
                                                                                                     Transport
 
 
261.
40


                                                                                                     Transport
 
 
261.
40
An  1.    st        lerkrukor
1.
00
 
 
     1.            panningbörs
0.
10
 
 
     1.   paket  tändstickor
0.
50
 
 
     1.    st        bordduk
1.
50
 
 
     diverse      gångkläder
15.
00
 
 
     postsparbanksbok No 32279. Ser. N
500.
00
 
 
     Utestående Fodringar Säkra
 
 
 
 
     af Saleman Edlund Eden Junsele
30.
00
 
 
        Henrik Perssons. sterbhus Sunnansjö Jun
25.
00
 
 
        Anna Fredrika Molin Sunnansjö           
40.
00
613.
10
      Summa boets tillgångar
 
 
874.
50
 
 
 
 
 
                Boets   Gäld            
 
 
 
 
       Begrafningsomkostnader
26.
60
 
 
       till Anna Fredrika Molin    enligt räkning
118.
00
 
 
           L E Westberg                     Do        Do
7
00
 
 
           Olof Wedin                        Do        Do
1.
50
 
 
       Bouppteckningsarfvode
10.
00
 
 
       Summa    Boets gäld
162.
10
163.
10
       Summa      Boets             behållning
 
 
711.
40

Att detta bo med tillgånger och gäld är rigtigt uppgifvet sådant det vid dödstimmen befans och att icke det ringaste är uppsåtligen doldt betygar under edsförpligtelse  dag som omstående
Salomon Edlund                    A F Molin

Wid denna bouppteckning hafva underteknade

EO Krage                        SJ Sjöberg

Far Lovisa Henriksson å omyndigas vägnar  L.E. Westberg

Salunda äfter uppgift noga anteknadt och värderatt intygar Junsele den 23 Juli 1906.

Emil Jansson                 Daniel Andersson

Boupptecknings och vörderingsmän

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar