söndag 13 december 2020

Flyttbetyg till Edsele

Här kommer en avskrift av flyttbetyg när Jakob med fru och dotter flyttade till Edsele sn.

 Gifta Drängen Jacob Jönsson som år 1843 om hösten kom hit till Församlingen från Ramsele med attest att han är född uti Jemt. och Ström d. 12te maji 1819, har efter hvad vid förhören utrönts, någorlunda xtendomskunskap, dock förmärkts likgiltig om vidare förkofran har dock fått begå H.Hel. Nattvard då han önskat sist d 12/10 förl. år  - är vaccinerad.

Dess Hustru Lena Stina Rolig befinnes vara född i Edsle d. 13/11 1824, dit hon redan förl. år flyttat med sin man, har någorlunda försvarlig xstendomskunskap og förv. oförvitelig vandel hvarför hon obehindradt fått begå H. Hel. Nattvard på samma gång som sin man Är och vaccinerad. De copulerades den 10de November 1844 og deras dotter Märta Stina är född 1845 29/1 ovaccinerad.    

Som dessa personer uppehållit sig hela försledna året i Edsla, ansåg mantalsskrifvaren att de derför innevarande år borde i skattskrifningslängden upptagas og från denne församling uteslutas, hvilket och skedde, hvarför jag härmed öfversänder deras Prestebevis. I 5te års Tabellen äro de här upptagne.

Attestavis af Liden d. 14de Januari 1846.

                                        Frisendahl V. Past. Com. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar