onsdag 28 januari 2015

Det hände i Ramsele 1954

Vi kör ett år till på en gång.

1954
*Försäkringskassan hyr rum  Ramsele kommunalhus.
* Pensionärshemmet i Ramsele kyrkbygd står nu helt klart och Kn beslutar om vilka som ska få bli hyresgäster där. Hyran fastställs till 400:-/år.
* 15.000:- avsätts till utredning av vattensituationen i byarna Odsgård, By och Prästbordet.
* Ramsele Hembygds- och turistförening ansöker om medel för uppförande av ytterligare byggnader vid hembygdsplatsen.
* Beslutas att bygga ny mottagning och bostad till provinsialläkaren till en kostnad av 300.000:- på fastigheten Nyland 2:4.
* Oljeeldning installeras i pensionärshemmet Nyland 1:56.
* Skolan i Gideåberg renoveras för 175.000:-.
* Tidigare beslut om bygget av ny lärarbostad i Vägersjö diskuteras och en utredning tillsatts. Ny väg mellan Vägersjö och Gideåberg beräknas stå klar inom tre är och eleverna ska då gå skola i Gideåberg.
* Vägen Stenviksstrand - Forsås färdigställs. Statsbidrag har utgått och kommunen bidrar med resterande 6.000:-.
* Styrelsen för kommunens skogsfastigheter får beröm för sitt sätt att sköta virkesförsäljningen.
* Pengar avsätts för att ordna VA vid pensionärshemmen i Edsele.
* Ombrytning av vägsträckan Lövåsen - Edsele har bekostats med 60°/s i statsbidrag, kommunen
störtade upp med resterande 5.000:-.
* 4.500:- anslås till byggande av sågverk i Ovanmo.
* Kommunalt bidrag ges till elektrifiering av Nordsjö by. Andra mindre byar ordnar också elektrifiering. Flyn-Vågdalens el-företag får 1000:- i bidrag från kommunen. 50% av kostnaderna får man i statsbidrag.
* Del av fastigheten Nyland 1:43 köps in till polishustomt. Polishustomten bebyggs inte, utan tomten gränsande till Mogården används istället.
* 4:e etappen av VA utbyggnaden i Ramsele har inte fungerat och uppenbara brister och felaktigheter i tekniskt avseende föreligger. Vattendirektionen har tidigare beslutat att anställa en ny arbetsledare för projektet.
* Förutsättningslös utredning av organisation av den tekniska verksamhetens företas.
* Beslutas att starta VA projekt i Nordantjäl, som kostnadsberäknas till 240.000:-.
* Kommunalnämnden avger yttrande till Krångede AB. Yttrandet berör Holme och Ytterås byar, erosion och naturvård.
* En person som anordnat nöjestillställning i Lungsjöbackens föreningshus har inte erlagt nöjesskatt och anmäls därför till landsfiskalen i Ådalsliden.
* Vattendirektionen och byggnadslånenämnden slås samman och bildar en byggnadsteknisk nämnd. Ett byggnadskontor med två heltidsanställda tjänstemän inrättas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar