lördag 27 augusti 2016

Erik Frödin (1843-1873)

Inhyses Eric Frödin från Forsnäs i Gräsmarks Socken och Värmlands län ankom till Ramsele och avled där den 18/11 1873. I dödboken står det att han var 30 år 1 månad och 24 dagar gammal och gift. Ingen dödsorsak har kunnat fastställas men följande anteckning finns också i samma bok:

Död i nybygget Lafsjöviken d. 18 f.m. efter att på morgonen s.d. blifvit funnen liggande med litet lif å vägen till och helt nära bemälde Nybygge, dit han dagen förut i öfverlastadt tillstånd fr. frambygden begifvit sig. Lafsjöviken belägen ungefär 1 mil fr. frambygden. Begrafven af N.J. Frisendahl, t.f. Pastor. Döds attest sändes med posten d 31/12 till pastors Embetet i Gräsmark. Begrafningsattest sändes med posten 6/1 till do do.

Vad var det som hände tro. Kom han och gick långt med en jättestor packning eller menar orden "öfverlastadt tillstånd" att han var berusad när han anlände? Det lär man nog aldrig få något svar på. Han begravdes den 4/1 1874.

Går man in och titta i Forsnäs by, Gräsmarks socken i Värmlands län så ser man att Erik var född den 24/9 1843 i Gräsmark socken. Gift den 22/10 1872 med Stina Danielsdotter född den 23/12 1842 i Gräsmark. Makarna har två barn där August är född den 23/8 1872 i Gräsmark socken medan dottern Maria Kristina är född postumt den 24/3 1874 i Ramsele socken. Men det finns inga flyttnoteringar på någon i familjen. Erik skrivs som inhyses och är hitflyttad från övre delen av sidan den 31/10 1872. Där finns hans mor, backstugu änkan Britta Persdotter som var född 1813. Där står också att Eric är avskedad fältjägare.

Änkan och barnen står kvar i nästa längd också men att dottern står som född i Ramsele tyder ju på att hela familjen var uppe i Ramsele en tid utan att ta ut ett flyttningsbetyg. Får leta vidare och se om det finns några andra dokument om honom,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar