tisdag 11 december 2018

Det hände i Ramsele 1970

1970 
* Två alternativa tidpunkter för kommunsammanslagningen med Sollefteå diskuteras; 1 januari 1971 och 1 januari 1974. Nämnden beslutar föreslå Kf det senare alternativet.
* Fritidsnämnden föreslår att en ordinarie fritidsassistenttjänst inrättas. Tanken är att den nye assistenten ska hålla kontakt med olika organisationer beträffande lokaler och anläggningar samt biträda idrottsföreningarna inom kommunen som instruktör.
* En ny brandbil av typen Volvo N 86-44 till ett pris av 45.000:- köps in till kommunen. Leverantör är Motor-Companiet i Sollefteå.
* Den lokala skattemyndighetens (häradsskrivarens) mottagning i Ramsele dras in på grund av minskande besöksfrekvens.
* Kommunalkamrer Jan Andersson överväger att lämna Ramsele då tjänstebostaden inte uppfyller hans krav på komfort. Nämnden beslutar medverka till att lämplig bostad anvisas samt att erbjuda Andersson en något förmånligare löneplacering. Inte desto mindre bestämmer sig Andersson för att begära avsked från sin tjänst och flytta från orten. Till ny kommunalkamrer utses sedermera herr Sven Pettersson.
* Kn beslutar anföra besvär hos Kungl. Maj:t över Länsstyrelsens beslut om ändrad valdistriktsindelning.
* Representanter från Sollefteå sjukhus har vid ett besök påtalat behovet av en vårdcentral i Ramsele. Nu planeras en central, vars yta skulle bli ca 200 m2 , som ska kunna erbjuda husmodersgymnastik, barn - och mödravård samt sjuksköterskemottagning, och dessutom vara handikappanpassad. Nämnden beslutar överlämna ärendet till byggnadskontoret för beaktande.
* Västra Ångermanlands kommunaltjänstemannaavdelning föreslår att en företagsnämnd inrättas i kommunen. Kn bifaller framställningen.
* Brandsoldaterna i Edsele entledigas från sina uppdrag då brandkårens verksamhet centraliseras till Ramsele. LION:s får i uppdrag att sälja utrangerat material på auktion, där bruttointäkterna ska delas lika mellan hjälporganisationen och kommunen. Den brandbil som varit stationerad i Edsele säljs mot anbud.
* Bygården i Edsele får tilläggsanslag för inläggning av mattor och inköp av elektrisk spis och kokkärl.
* Postverket överväger nedläggning av diligenslinjen Strömsund - Ramsele på grund av dålig lönsamhet och anhåller om ett uttalande från kommunens i frågan. Nämnden beslutar att motsätta sig den föreslagna förändringen.
* Nämnden föreslår Kf att affärs- och bostadshus (s.k. Centrumhus) till en kostnad av 1.900.000:- uppförs i Ramsele centrum på fastigheten Nyland 1:13.
* Hotell Färnlöf utarrenderas till källarmästarparet Frank och Elisabeth Kjernsvik. Arrendatorn förvärvar även befintligt lager av matvaror och drycker, vilket kommunen förpliktar sig att på samma villkor återköpa om arrendatorn "drabbas av obotlig sjukdom eller faller ifrån".

måndag 10 december 2018

Det hände i Ramsele 1969

1969
* Gamla telelokalerna i bankhuset hyrs ut till Carlssons Offsettryckeri.
* Ett flertal ansökningar om, dels nybyggnadsbidraget till småhus, och dels om bidrag för enskilda va-företag, inkommer till kommunen.
* Tre "intensiva letare", Werner Nilsson, Gunnar Nilsson, båda Ramsele och Per Olof Persson, Högbynäs, belönas för sina prestationer under Mineraljakten Y 68.
* Nämnden beslutar föreslå Kf att, 1) undervisningen vid Imnäs skola läggs ned fr.o.m. läsåret 1969/70 och att barnen därefter hänvisas till Forsnäs skola, Ådalslidens kommun, och 2) undervisningen vid Vägersjö skola centraliseras till Edsele skola fr.o.m. samma läsår.
* Ramsele folkbibliotek får tilläggsanslag för inköp av grammofonanläggning som planeras bestå av 4 st. lyssnarapparater, högtalare och bandspelare. Under året föreslår nämnden bl.a. följande projekt som beredskapsarbete:
       turiststig genom den s.k. Kodalen.
       utförande av gatubelysning längs väg 331.
       rivning av saneringsfastighet i Ramsele centrum.
       anläggande av bad vid Edslan i Edsele.
       ombyggnad av Hotell Färnlöf.
       nybyggnad av busstation och busstorg i Ramsele.
       asfaltering av torget i Ramsele.
* Efter en framställan från Biblioteksstyrelsen anslås 6.500:- till inköp av textilier och möbler i samband med bibliotekets flytt från församlingshemmet till nya skolan i Edsele.
* Länsstyrelsens översyn av kommunens indelning i valdistrikt orsakar en del förändringar; Gideåbergs valdistrikt överförs till Ödsgård och Vallens och Imnäs valdistrikt överförs till Kyrkbygden.
* Nämnden beslutar uppdra till byggnadskontoret att planera ytterligare pensionärsbostäder.
* Broar över Prästbäcken och Molinsbäcken i Edsele ska byggas.
* SJ föreslår nedläggning av vagnslasts- och styckegodstrafik vid Betåsen fr.o.m. 1 juni 1970. Nämnden motsätter sig förslaget då fungerande godstrafik vid Betåsen är av stor vikt för kommunen.

söndag 9 december 2018

Det hände i Ramsele 1968

1968
* Gustaf Höglin väljs till ny ordförande i Kn.
* Den av Kf tillsatta kommittén för utredning av den kommunala PR-verksamheten betraktar följande faktorer som de mest betydelsefulla när det gäller en kommuns anseende; God ekonomi, God personalvård, Klok skattepolitik, Långsiktig planering, Personalens uppträdande, Muntlig och skriftlig korrespondens och Framsynta kommunalmän.
* Byggnadsnämnden föreslår att den s.k. Utsiktsnipan ombildas till ett naturreservat, för att åt framtiden bevara kommunens "vackraste och mest kända utsikt".
* Lokala studieförbund får extra bidrag för studiecirklar om högertrafikomläggningen.
* Kommunen köper Hotell Färnlöf, inklusive fastigheten Nyland 1:8, av fr. Anna-Stina Eliasson. Köpeskillingen blir 331.100:-.
* Ramsele Snickerifabrik får uppdraget att uppföra tio fritidsstugor vid Ramselesjön.
* Kommunalt bidrag utgår till enskilda skogsägare för ungskogsröjning med 50% av den enskilde skogsägarens kostnad. Röjningen utförs som beredskapsarbeten.
* Knut Mattsson, Ramsele, utses till ny brandchef efter avgående Carl Jarbro.
* Ett förslag från samarbetsnämnden om inrättande av industristiftelse avslås av nämnden.
* Nipsippans växtområden behöver översyn, enligt byggnadsnämnden. Främst är det Nylandsänget, "Kodalen", några områden i Edsele och Backinget. Nämnden beslutar föreslå att 4.700:- anvisas ändamålet.
* Nya avgifter för sophämtning fastställs till 69:60/år för ett egnahemhushåll (dock tillkommer 10:- om fastighetsägaren använder egen tunna i stället för säcksystemet), och för hushåll i hyreshus blir det nya priset 74:40/år. 
* Gatubelysning från nya bron över Faxälven till Lungsjövägen ska dras med hjälp av svårplacerad, äldre arbetskraft. Ca 1/3 av kostnaden utgörs av statsbidrag. 
* Innehavare av apoteket i Sollefteå, Per Westling, påpekar i en skrivelse att Ramselefilialens lokaler är otidsenliga och dessutom att apoteket ligger för långt ifrån centrum. Nämnden beslutar uppdra till byggnadskommittén att i samband med planering för kommande nybyggnad beakta apotekets behov av lokaler. 
* Projektet "Provhus i barkbetong" avslutas då man funnit resultaten av gjutningsproven otillfredsställande. Dessutom ska kommunens intressen i bolaget AB Barkbetong snarast möjligt avvecklas. 
 

lördag 8 december 2018

Erik Olof Henriksson (1846-1908)

Erik Olof Henriksson föddes 1846 28/3 i Långvattnet, Junsele sn som en son till Henrik Nilsson (1809-1874) och hans hustru Kajsa Märta Jonsdotter (1810-1866). Han gifte sig 1873 23/11 i Ramsele sn med Märta Johanna Eliasdotter. Hon var född 1855 25/3 i Lillterrsjö, Ramsele sn som en dotter till Elias Eliasson och hans hustru Stina Johanna Persdotter. Makarna bodde först i Långvattnet för att 1882 flytta till Lillterrsjö, Ramsele sn där han skrivs som arbetare. Erik Olof dog där 1908 22/11 och dödsorsaken var lunginflammation och han avled på Backe sjukhus, Fjällsjö sn. Hustrun bodde kvar i byn och avled där 1935 5/12.


Erik Olofs Märta (tack Cathrine för att jag får använda bilden)

Makarnas barn:
d. Cajsa Johanna                     (1874-1875)
s. Erik Elias                              (1875-1965)
d. Märta Johanna                   (1877- 1957)
d. Hinrika Karolina                (1880-1880)
s. Nils Johan                            (1881-1952)
d. Kristina Elisabet                (1885-1971)
d. Brita Karolina                     (1888-1894)
s. Henrik Otto                         (1891-1955)
s. Petrus Emanuel                  (1894-1962)
s. Olof Gustaf                          (1896-1919)
s. Karl Elvert                           (1902-1959)

Erik Olofs far Henrik var en bror till min morfars farfars far

fredag 7 december 2018

Ångermanländska festspelen i Ramsele

Satt ikväll och plockade bland lite släktforskningspapper och fick då tag i programmet från Ångermanländska FESTSPELEN i Ramsele 2 och 3 juli 1938. Ett program som jag köpt någon gång på Tradera.


Så här ser programmet ut som är fyllt med annonser och så finns det en lista på speltider och huvudkaraktärerna, dock utan skådespelarnas namn. Men det står att de som är med och spelar är Ramselebor. Började titta tillbaka i min blogg och då visade det sig att jag skrivit ganska många inlägg om just dessa spel och fått många kommentarer och även lista på namnen för huvudpersonernas namn. Men är det någon som känner till flera namn på de som hade de mindre rollerna och de som var statister?


Här är länkar till mina tidigare inlägg:
Fale Bures ring 1938
Fale Bures ring 1938 del II
Fale Bures ring 1938 del III

Del III innehåller en mängd kommentarer med bland annat information om vem som spelade huvudpersonerna.

torsdag 6 december 2018

Farfars moster Kristina Selin

Hemma hos farmor fanns ett kort med Kristina Selin som var en syster till farfars mor. Jag har gjort ett blogginlägg tidigare med det kortet och berättat lite mera om henne här.

I sommar dök det upp ett kort i Ramselegruppen på FB som var lika och dessutom skickat till en Fru Anna Olsson i Krången, Ramsele (tack Bertil för att jag får låna kortet).


Här är Kristina som piga med en massa getter.


På kortet baksida står att det är ett minne av sommaren 1918 (kortet kan alltså dateras) från Kristin Selin till Fru Anna Olsson i Krången, Ramsele. Vem är då denna Anna?

 
När jag letar i register som finns på ArkivDigital så hittar jag en Anna Margareta Olsson som är född 1866 12/12 och bor i Krången och skrivs som hushållsbiträde. Hon bor på Krången nr 3 från 1916 till 1922 då hon flyttar till Tåsjö sn. Hon var född i Krången och hade en tvillingsyster som hette Sara Eugenia. De var döttrar till Torgrim Olsson, faktor från Norge. Svårt att säga om detta är rätt Anna Olsson men det är den enda jag hittat som bor i byn med det namnet 1918. Kristina verkar varit bosatt i Forsnäs 1918 så det är svårt att säga både om det är rätt person jag hittat och hur de i så fall kände varandra.

onsdag 5 december 2018

Hockeykväll!

Har suttit och tittat lite med ett öga ikväll på matchen Västervik, med gamle MoDo-spelaren Mattias Karlin som tränare, mot Leksand. Leksand känns inte riktigt igen och Västervik spelade bitvis riktigt bra. De kunde också inkassera tre poäng efter att ha gjort 1-0 i andra perioden och två mål i öppen kasse i slutet av tredje. Leksand spelade sin sjätte match utan vinst och jag lider lite med dem. Eller det gör jag egentligen inte men jag kan förstå frustrationen hos deras supportrar då det inte var så länge sedan MoDo hade en liknande förlusttrend och sjönk som en sten i tabellen. Men nu är det uppåt igen, sju raka matcher där de tagit poäng även om det bara är tre trepoängare och en förlust i sudden och en på straffar. Även damerna och juniorerna går bra för tillfället och det är roligt att läsa tabellerna nu.


Nu gäller det på fredag när det är hemmamatch mot Leksand. Hoppas de kan spela och ha flytet som senaste matcherna annars har ju MoDo ett rykte om sig att vara det lag som alla andra lag bryter sina dåliga trender mot. Hoppas på en riktigt bra match på fredag och sedan gäller det att ta sig an serieledarna AIK borta på söndag.

Min favoritspelare har också fått lite fart på grillorna och gjort mål och målpass de senaste två matcherna så jag hoppas att Kristian Jakobsson kan hänga dit några baljor på fredag.


Tycker att det varit dåligt med publik. Synd att man inte bor närmre så att man kunde åka på matcherna och stötta på plats. Kanske blir lite mer publik på fredag. Idag kl 10 så var det 3917 biljetter sålda. Bättre än så kan ni Öviksbor!!!

tisdag 4 december 2018

Ur tidningen 1946

Här kommer några urklipp från tidningen Nya Norrland den 19 juni 1946.


Det första klippet är om midsommarfirandet i Junsele och finns en del på första sidan och avslutningen av artikeln på sista sidan.På första sidan så finns det också en notis om en olycka i Ramsele som ändå verkar ha gått ganska bra för de inblandade.


Avslutningsvis måste jag också lägga till en annan artikel som inte har med någon av församlingarna i västra att göra och där det inte gick så bra för de inblandade. Det är om en flygolycka mellan två J26 från F16 som kolliderade och störtade i vatten nära Såtenäs.


Så här såg en J26 Mustang ut.


måndag 3 december 2018

40 år sedan idag.

Idag är det 40 år sedan min mormor Lilly dog. Hon fick en hjärnblödning och hamnade på sjukhuset i Sollefteå. Som jag kommer ihåg det så blev hon förlamad och kunde inte heller prata. Vet att vi var ner och hälsade på henne. Jag satt mest utanför medan mamma var inne hos henne men vid ett tillfälle fick jag komma in till henne och säga hej och se där hon låg. Det var några dagar innan den 3/12 1978 då hon fick ännu en blödning som ändade hennes liv. Jag var bara tio år gammal då så jag kommer inte ihåg så mycket av henne. Starkaste minnet är att jag fick ett tågset av henne i julklapp ett år och att hon var snäll.

Här är en bild av mamma och mormor från 1962.


Lindor som bodde med mormor under många år hade också flyttat till Nipgården i Ramsele samtidigt som mormor. Han var också snäll och brukade ge mig och min bror en sedel och godis varje gång som vi kom och hälsade på. Han dog på dagen sju år efter mormor, alltså den 3/12 1985. Det gick snabbt. Jag var i Sollefteå och läste på gymnasiet. Åkte ner som vanligt på söndag kväll. På den tiden så fanns inga mobiltelefoner utan den telefon som jag hade tillgång till var en telefonautomat. Kommer ihåg att jag var nere på curlinghallen den kvällen och ringde sedan hem och fick veta att Lindor hade åkt ner till sjukhuset i Sollefteå två dygn tidigare och sedan dött dagen innan mitt samtal.

Mamma har haft två datum som hon verkligen inte tyckt om. Det ena är den 7/4 som är det datum då hennes pappa och morfar dog, båda samma dag men med 15 år mellan och så den 3/12. Det sistnämnda datumet klingar illa för mig också.

 En äldre bild på Lindor.

söndag 2 december 2018

Jonas Selin (1884-1972)

Jonas Emanuel Selin föddes 1884 20/5 i Gåreleselet, Junsele sn som en son till Nils Anders Persson Selin (1843-1928) och hans hustru Johanna Vilhelmsdotter (1848-1930). Jonas gifte sig 1910 24/6 i Junsele sn med Ida Maria Grundström. Ida föddes 1888 16/1 i Rö, Junsele sn som en dotter till Per Jakob Grundström (1850-1904) och hans hustru Sara Johanna Johansdotter (1853-1912).

Ett kort av makarna (tack Britt för bilden)


Deras barn:
d. Svea Johanna                                      (1911-2003)
s. Anders Jakob Sigurd                         (1914-1993)
s. Jonas Sixten                                        (1916-1987)
d. Siri Maria                                             (1919-1991)
s. Olov Sune                                             (1920-1948)
d. Signe Margreta                                   (1922-1960)

Makarna bodde först i Rö, Junsele sn där Jonas skrivs som arbetare. Familjen flyttar 1913 till Gåreleselet, Junsele sn och vidare 1916 till Tara, Junsele sn där han blir hemmansägare. Ida avled i Tara 1947 27/9 och dödsorsaken anges vara lunginflammation. Jonas dog 1972 12/5.

Jonas var min morfars farbror.

lördag 1 december 2018

Flygfoto II

När jag tittade runt bland flygfoton från Ådals-Liden sn (i ArkivDigital) så hittade jag detta hus.


På baksidan står det Abraham Sjödin i Näsåker. Min morfars morbror hette Abraham Peter Sjödin (1888-1967) och var bosatt i Näsåker (född i Tara, Junsele sn). Någon som känner igen huset och kan koppla det till Abraham?