söndag 12 december 2021

Kyrkbokens första notering

Nationella bestämmelser om kyrkobokföring kom 1686. Prästerna fick då uppgiften att föra husförhörslängder. Alla började inte direkt och i Ramsele så börjar den första husförhörslängden först 1767. Men födelseböckerna var betydligt tidigare och redan 1685 finns de första noteringarna om födda i församlingen (en notering som möjligen kan vara 1684). 

Den första födelsenotisen jag hittat från Lungsjön är från 1685 (ArkivDigital).


Dhen 23 Augusti Christnade Comminister Hr Jon Stadenius Olüf Larsons barn i Lÿngsiön Pädher.

Barnet som föddes var sonson son till en av de första nybyggarna i byn Olof Månsson.

Jon Stadenius som döpte Pädher var född i  Säbrå sn. Han kallade sig först Jonas Larsson Gerstadius. Stud. i Upsala 16 november 1659. Nådårspredikant i Tuna 1664 och blev kaplan i Helgum, Ramsele pastorat 1670. Han bodde i Mo, Helgum sn. Dog 1706.  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar