söndag 19 december 2021

Lungsjön i domboken 1741-1747

Sista inlägget med domboksnoteringar kopplat till Lungsjön och nu har jag täckt igen luckan på 1740-talet. Intressant att läsa domböcker och genom att läsa igenom kan man nog få reda på en hel del om släktskap på 1600- och 1700-talen, innan det fanns kyrkobokföring. Avskrifterna är inte kompletta så när jag får tid och orkar sätta mig in i den, för mig, svårlästa texten så skall jag gå igenom det som inte finns avskrivet också. Men nu först de få notiser jag hittat under sju år på 1740-talet. 

1741 höstting:

Ransakades om resterande Kronotionde för åren 1716 - 1728, varför Kyrkovärdarna från dessa år hade instämts: För Eric Bertilsson i Terrsjö svarade sonen Ingel Ericsson. Nils Olofsson var själv tillstädes. För Jon Ericsson i Backe, Ramsele, svarade sonen Eric Jonsson. Olof Davidsson i Imnäs var själv tillstädes. För Hindric Eliasson i Viken svarade dottern Anicka Hindersdotter. För Ingel Andersson i Lungsjön svarade sonen Anders Ingelsson.

1741 höstting:

Länsmannen Elias Rudin påminte om domslut i lägersmålssaken emellan Margreta Ersdotter i Näset och Kronobåtsmannen Olof Pehrsson Lustig, varom Tingsprotokollet 12/1 1741 avhandlar. Olof Pehrsson nekade alldeles, och anförde att det dem emellan varit kiv och ovänskap under den tiden de tjänte tillsammans år 1739 hos Margaretas broder, Christopher Ersson i Näset. Olof Pehrsson frilades nu av Rätten.

1746 vintertinget:

Besvärade sig Kyrkoherden Abel Brunner över att drängen Ingel Andersson från Lungsjön av honom städjats, men hade senare olovandes begivit sig i tjänst hos Pehr Johansson i Ovanmo.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar