fredag 10 december 2021

Lungsjön i domboken 1702-1720

Fortsätter med några år till:

1704: Ingel Andersson i Lungsjön uppviste ett köp som uppgjorts med Lars Olofsson i Lungsjöns arvingar, Olof Larsson i Sockenstugan, Johan Larsson i Nordankäl och Pehr Zachrisson i Lungsjön, angående 6 seland jord i Lungsjön, som de till honom försålt för 40 daler kpmt  den 17/3 1701. Rätten resolverade nu om laga fasta på köpet.

1711: Rannsakades över ödehemman: 1) Pehr Zacchrissons hemman i Lungsjön, 6 seland. Ödemålet förorsakat av Pehr Zachrissons död år 1709, och sonen Lars Pehrsson därefter övergivit hemmanet och blivit båtsman.

1712: Ransakades över ödehemman: 7) Pehr Zachrissons hemman i Lungsjön, Ramsele, 6 seland, berörde år legat obärgat

1715: Ingel Andersson ifrån Lungsjön tilltalte Nils Nilsson och Pehr Pehrsson uti Sel, för det denna vinter ej vägat emot honom över Lafssjön till fullföljande av Häradsrättens dom år 1712.

1716: Ransakades över ödehemman: 1) Pehr Zachrissons hemman i Lungsjön, 6 seland.

1717: Ransakades över ödehemman: 1) Pehr Zachrissons hemman i Lungsjön, 6 seland., varit öde och obärgat alltsedan år 1711.

1718: Änkan, hustru Elisabet Larsdotter í Lungsjön, fordrade igenom sin fullmäktige, Ingel Andersson i samma by, sin sons, framlidne Båtsmannen Lars Pehrssons resterande lega om 12 daler kpmt.

Detta är också från en avskrift så gå in och uppdaterar 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar