söndag 5 december 2021

Tidiga Lungsjön i domboken 1628-1669

Domböckerna för Ramsele finns inte på nätet för 1600-talet men i Riksarkivets arkiv Digitala forskarsalen finns det en avskrift av dessa böcker. Man skall aldrig helt lita på avskrifter så vid tillfälle skall jag försöka komma till Härnösand och kolla originalböckerna.

Det verkar som att skogarna där byn Lungsjön blev till hörde till byn Sels skogar vilket gör det lite svårt att veta om allt berör Lungsjön eller om något är i Sel. Så därför har jag när jag letade i domboksavskriften plockat med sådana noteringar som är för finnar även i Sel. 

Här kommer det jag hittat:

18 juni 1642: Olof Pehrsson i Nordankäl, Johan Pehrsson i Ovanmo, Olof Ingelsson i Sel och Israel Pehrsson i Tynnerås tillstod Pehr Månsson och Zachris Larsson finnar att besitta och behålla den jord de köpt i Sel om 9 1/2 seland.

20 juli 1646: Ransakades över finnar: Ramsele socken: Lungsjön: Peder Månsson och Zachris Larsson. Olof Månsson och sonen Lars Olofsson.

Peder Månsson och Zachris Larsson finnar haver köpt 9 1/2 seland jord för 4 riksdaler till socknen, 7 rdr för var knekt, 4 rdr till Israel Pehrsson samt 9 rdr till hustru Helga, änka.

10 juli 1648: Hindric Pedersson i Sunnansjö, Peder Olofsson i Orrnäs, Matts Påhlsson i Nordanåker, skola nästkommande höst skattlägga det torpet, som Peder Månsson och Zachris Larsson och Olof Månssson i Sel, vid Lungsjön upptagit haver.

18 juni 1649: Anbelangandes Gertrud Hindricsdotters bekännelse vid Laga Tind den 14/3, att en ogift finne skall hava rett henne med barn, nämligen Lars Olofsson i Sel, vilket han tillstår och bekänner, samt, säger att han lovat henne äktenskap, det hon icke samtycker till förrän hon rådfrågat sina föräldrar. Fördenskull uppsköts detta ärende till nästa Ting.

22 januari 1650: Gertrud Hindricsdotter, en finska, angav vid föregående Ting en ogift finne i Lungsjön, Lars Olofsson för att ha lägrat henne. Lars Olofsson dömdes nu plikta 40 daler härför.

Peder Månsson Finne i Sel uppbjöd första gången hus och jord som han sig tillhandlat och köpt haver.

14 januari1651:Eric Nilsson från Jättestad i Gudmundrå kärande till Israel Pedersson i Tynnerås, Edsele, sin svåger, förmenandes sig något på sin hustrus anpart på selshemmanet hus och jord restera. Dock tillstår sig Eric Nilsson hava bekommit 22 rdr för 2 3/4 seland jord av Peder Månsson Finne i Sel, som bemälte hemman köpt haver.

16 februari 1652: Tilldömdes Olof Månsson Finne fastebrev på 11 seland jord i Sel och Västergården, som han av salig Ingel Ericssons arvingar köpt. Och av föreskrivne hemman haver Olof Månsson halvparten samt gården därefter till Bertil Ingelsson försålt, vilken är en av syskonen, som tillförende gården sålt hava.

Skall Peder Månsson Finne i sel bekomma fastebrev uppå 9 1/2 seland jord uti Östergården, som han tillika med gården köpt av Israel Pedersson i Tynnerås, hans hustrus arv, som ifrån Nordankäl och dit till Sel bytt var, såsom ock köpt av hustru Helga, salig Israel Marcussons i Tynnerås hennes arv som bem. Israel Pedersson ifrån Tynnerås och till bem. Sel bytt haver.

Dömdes Måns Olofsson Finne fastebrev uppå 6 seland jord och gården, som han aav Olof Mattsson Finne i Hoting för 35 rdr köpt haver.

Domböcker för 1657, 1658 och 1659 saknas helt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar